5G-boka er kommet i nytt opplag!

5G-boka-omslag1

Den store norske 5G-boka  «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (redaktører: Einar Flydal og Else Nordhagen, 590 sider, Z-forlag) foreligger nå i nytt opplag….

Denne boka er nå er blitt den viktige norske referansen for den som vil forstå teknologien med tanke på de biologiske virkningene, medisinske forskningsresultater og erfaringer, spillet rundt grenseverdiene som ikke måler det som er viktig, og hvilke redskaper jussen gir dem som vil ta denne miljø- og helseutfordringen på alvor.

Et par små tilføyelser i 2. opplag bringer boka ajour med de nye retningslinjene for grenseverdier som ICNIRP er ventet å publisere våren 2020, og som gjør grenseverdiene enda romsligere for å tilpasse dem til 5Gs bølgeformingsteknologi som gir mer intens energi i retning av den enkelte antenne på mobiler eller andre kommuniserende ting.

Du bestiller den HER, i bokhandelen eller direkte fra forlaget.

Boka inneholder bidrag fra en rekke spesialister: basalmedisiner Martin L. Pall, SCENIHR (EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko), folkehelse-medisiner David Carpenter, konsulent innen EMF Cindy Sage, kreftforsker Lennart Hardell, HMS-konsulent Bård Rune Martinsen, og advokat Christian F. Jenssen. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte.

Boka analyserer 5G og strålevernet i Norge og Norden utfra fire hovedperspektiver:

  • biofysikken, som viser at dagens strålevern slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader

  • medisinsk forskning, som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadevirkningene

  • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra

  • jussen, som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater for menneskeretter og miljøvern

Tilsvarende bøker begynner nå å dukke opp i andre land. Så vil du heller lese fransk? I midten av april kommer boka: “5G mon amour”, som slett ikke bare er en kjærlighetserklæring, men viser baksiden av medaljen. Du kan bestille den direkte fra forlaget HER.

På svensk foreligger boka 5G – “Vår strålande framtid eller undergång?”, av Gun.Marie Henriksson (BoD 2019, ISBN 978-91-7789-5360-2). Du finner den HER.

 

Einar Flydal, den 5. mars 2020

PS. Dersom du ønsker å lese deg opp i en lett og fortellende form om elektromagnetisk stråling, helse og biologi generelt, er det kanskje Arthur Firstenberg: “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet” du skal lese først. Denne boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en «dannelsesreise» gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.
Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.