AMS og gebyr: Aprilsnarr fra Glitre Energi?

Glitre Energi Nett logo

Fra Gitre Energi Nett sin verdiplattform: 
– er ærlige i alt vi sier og gjør
– tenker på kundene våre og hjelper dem
– tar miljøansvar i alt vi gjør

Glitre Energi Nett lurer kundene sine med feilinformasjon og et urettmessig krav som selskapet så tilbyr en “korona-rabatt” på:

Et skriv fra Glitre Energi Nett ble sendt ut for få dager siden til de kundene som på grunn av helse eller andre grunner har motsatt seg å få installert ny Aidon AMS-måler. Glitre Energi Nett lurer sine kunder til å tro at NVE har pålagt nettselskapene å dra ut for å lese av målerne. Det er å holde kundene for narr.

Tilbudet er at hvis kundene leser av måleren selv, skal de få halvvert beløpet og dermed spare 1000 kroner. Også dette er å holde kundene for narr.

Saken viser at gebyrene er på vei ut. Vår advokat har sendt Glitre Energi et skarpt brev der han ber Glitre Energi Nett rette seg etter NVEs pålegg og informere korrekt.

I eposten fra Glitre Energi Nett heter det blant annet (mine uthevelser):

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om din strømmåler med målernummer
xxxxxxxxxxxxxxxxx som er pålagt et avlesningsgebyr fordi strømmåleren ikke fjernavleses av ditt nettselskap.
Deler av avlesningsgebyret dekker en årlig kontrollavlesning av strømmåleren som
nettselskapet er pålagt å utføre gjennom myndighetenes forskrift; “Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av
nettjenester” (www.lovdata.no)
Strømmåleren din er ikke fjernavlest og vi skal derfor utføre en kontrollavlesning av
strømmåleren denne våren.
På grunn av korona-viruset og de tiltak som er iverksatt for å begrense ytterligere smitte, velger vi ikke å reise ut til deg, før det er trygt både for deg og kontrollør.
Vi vil derfor som et tiltak i år, ta imot bilde for kontroll.
Mot å få redusert avlesningsgebyret med kr. 1000,- ber vi deg om å få oversendt et bilde av din strømmåler.

Her er punktene som viser at Glitre Energi Nett har sendt ut en aprilsnarr til sine kunder:

  1. Det er Glitre Energi Nett som har pålagt gebyret, ikke myndighetene. Dette skjules i brevet.
  2. Selskapet er ikke pålagt av noen å utføre kontrollavlesning selv. Det kan godt gjøres av kunden, slik det har vært vanlig de siste ca 60 år.
  3. Det er på ingen måte klart at nettselskap har rett til å ta betalt for en slik avlesning, særlig ikke når den utføres av kunden selv. NVE har ikke gitt tillatelse til dette.
  4. Dersom nettselskapet overhodet har rett til vederlag, skal det kun dekke kostnader. Glitre Energi Nett tar et gebyr på 2000 kr., og sitter etter denne korona-rabatten igjen med 1000 kr til å dekke registrering av målerstand. Det virker for høyt.

Advokat Hugo Matre har sendt et brev på vegne av en av kundene til Glitre Energi Nett der disse punktene påpekes. Brevet finner du HER.

NVEs ulike skriv har vært kompliserte å tolke. Det skal Glitre Energi Nett og de andre nettselskapene ha. Hos NVE/OED/RME ligger det derfor klagesaker der vi ber om en tydeliggjøring som vi alle kan forstå uten advokathjelp. Men dette er ikke hele saken:

Mange nettselskaper har nå innsett at NVE ikke krever kontrollavlesning utført av nettselskapet selv, og at gebyrene derfor er satt altfor høyt – hvis de overhodet er berettiget. Flere av nettselskapene har derfor gjort det klart for sine kunder –  med “innestemme” så det ikke smaker av innrømmelse – at de ikke vil kreve betaling dersom kundene selv leser av. Dersom ditt nettselskap ikke er blant disse, kan du jo sende dem en epost, og legge ved en lenke til denne bloggposten eller legge ved pdf-fila som du finner nederst.

Vi vinner altså stadig fram i gebyrsaken: Gebyrene er på vei ut, bit for bit. Dette er nok en etappeseier: Jeg velger å tro at Glitre Energi Nett utnytter korona-krisen til en halvveis retrett. Først et korona-tilbud, og deretter kan nettselskapet forlenge ordningen. For nettselskapene strever nå med å finne et ærerikt tilbaketog. Konflikten kommer derfor til å vare enda en stund. Det vil hjelpe om NVE/OED/RME snart kommer med en tydelig klargjøring som alle kan forstå. Vi har skrevet til dem at det haster, på grunn av alle de unødige konflikter som skapes og alt etterarbeidet med avregninger. Saksbehandlerne der er nok under press, ikke bare korona-press, og vil vanskelig gå imot nettselskapene i direkte og tydelig språk. Det krever sin tid.

Riset bak speilet er altså snart borte. Vi har dermed også snart et gjennombrudd for at man ikke skal straffes økonomisk for at man ikke aksepterer å få installert en helseskadelig mikrobølgesender som er aktiv døgnet rundt for å rapportere forbruket, og som dessuten har en del andre betenkeligheter heftende ved seg. Installasjon av AMS er dermed langsomt på vei mot å bli en frivillig sak, slik det er i mange andre land.

Men først, skal NVE og nettselskapene presse flest mulig målere inn i husene – fordi 1) EU-direktiver krever en innføring av AMS (men slett ikke 100%), 2) fordi det gir billigere drift av nettet, 3) fordi det kan brukes til utvikling av nye tjenester som nettselskapene kan få nye inntekter fra, og 5) for å forsøke å skape et effektivt konkurransemarked for strøm, og 6) fordi myndighetene frykter strømmangel i framtida på grunn av utviklingen mot “det fullelektrifiserte samfunn”, og derfor vil kunne slå av strømforsyningen i perioder. Alt dette er uttrykte mål i åpne, offentlige dokumenter og ikke noe “konspirasjonsteoretisk” pølsevev.

Og hva skal du gjøre, du som har fått krav om å betale gebyret? Betal, så du slipper inkasso, men send en epost til nettselskapet ditt der du presiserer at du denne gang, som foregående ganger og framover, betaler med forbehold og vil kreve tilbake det beløp som viser seg å være uberettiget.

Mange som har helseplager med de nye målerne, men lever på sparebluss, har ikke villet be om fritak fordi det ville bli så dyrt. Er du en av dem? Nå kan du be om å få kommunikasjonsenheten fjernet av helsegrunner. Finn deg bare en lege som attesterer – med en eneste setning – at du har bedt om en attest på at du får akutte helseplager av trådløst. Du er ikke alene. Røft regnet 10-20% av befolkningen er i samme båt, kanskje fler.

Flere selskaper har stilt opp og fjernet AMS-målernes sendere uten å mukke og uten gebyr. Stadig flere nettselskaper vil nok gjøre det. De har nemlig installert dem på falske premisser, og det vet de nå – alle sammen, og jeg vet at de diskuterer saken, skjønner at de påfører folk helseplager, og at det tærer på omdømmet deres. De er mellom barken og veden – de føler seg presset av NVE, lurt av DSA, og i villrede om hva de skal gjøre siden det vil gå ut over bunnlinja å gi etter og finne andre tekniske løsninger. Vi skal hjelpe dem videre.

 

Einar Flydal, den 1. april 2020

PDF-versjon, med skrivet fra Glitre Energi Nett og vår advokats svarbrev:
EFlydal 20200401 AMS og gebyr Aprilsnarr fra Glitre Energi m dokumenter