Trodde du at Strålevernet tar seg av stråling fra trådløst? ha ha ha

opera 14.05.2020 , 11.37.32 2a1a9dce8c.pdf - Opera

Ta en titt på handlingsplan for 2018 – 2020 for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA): Vern mot stråling fra trådløs kommunikasjon står ganske enkelt ikke på programmet. Verken for folk eller fe.

Det må det gjøres noe med...

Slik er det bare, til tross for at Klima- og miljødepartementet etter å ha sovet i lang tid mens forskning  om miljøskader tårnet seg opp (bloggpost 16.09.2016) og kom på den internasjonale agenda (bloggpost 29.12.17) omsider ga beskjed i 2019(?) til Strålevernet om at nå var det på tide å passe på. Til da hadde det ikke stått et pip i bestillingsbrevet (bloggpost 26.6.2019).

For all forbrukerelektronikk med sendere og for utstyr med CE-godkjenning er det fritak fra Strålevernforskriften. HMS-hensyn i arbeidslivet ligger heller ikke under dem.

Slik er det også til tross for at medisinere og forskere og forbrukere kloden rundt varsler om elektrotåka som det nye, store og alvorlige miljøproblemet. Og med 5G blir det ikke bedre, for nå har ICNIRP tilpasset sine retningslinjer slik at 5G-teknologier som ikke kunne plasseres ut med de gamle grenseverdiene, fint kan plasseres ut med de nye. (Et notat om dette kommer snart.)

Du må altså være din egen lykkes smed. For gang på gang viser det seg at DSA ikke driver med det du og miljøet rundt deg trenger at de driver med.

Et sted å begynne er å sørge for at ikke trådløse løsninger forfordeles med lavere kostnader for forbrukerne enn de trådbundne. Det er en grunn til å skrive under på høringsuttalelsen som henstiller til NVE om å sørge for at de som har, eller ønsker, fritak fra trådløse smartmålerløsninger for strøm (AMS), ikke må betale ekstra gebyrer. Det gjør du nedenfor. Mer informasjon om saken får du HER.

Per torsdag den 14. mai kl. 12 har 2000 personer undertegnet. Fristen er 17. mai.

    Under får du en liten oversikt over symptomknippet som inngår i det som verden over i mange tiår er blitt kalt radiobølgesyke, mikrobølgesyke, el-overfølsomhet og en hel mengde andre navn. Jo større press biologien får fra ulike miljøstressorer, jo mindre har den å gå på før slike og andre symptomer inntreffer. At dette overhodet kan være noe problem, benektes av DSA – men uten annen begrunnelse enn at ICNIRP sier så. Og der er ICNIRP i takt med trådløsbransjen, men i utakt med verdens fagfolk. Ja til og med i utakt med USAs marines forskningsinstitutt i 1972, slik plakaten viser. Men det var før den oppblomstrende trådløsnæringen gjorde det nødvendig å skifte mening…

    Einar Flydal, den 14. mai 2020.

    PDF-versjon: EFlydal 20200514 Trodde du at Strålevernet tar seg av stråling fra trådløst ha ha ha

    Basic RGB