AMS: Nettselskapet VOKKS kjekker seg

Skjermdump-08.08.2020 , 08.39.23Det lille nettselskapet VOKKS Nett AS, som driver strømnettet i Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Snertingdal i Gjøvik kommune, har bestemt seg for å avvise alle kunder som søker fritak – hva enten de har legeattest eller ikke. For VOKKS Nett “vil ikke ødelegge gode målere” ved å fjerne senderen, forteller VOKKS Nett AS i et skriv til en kunde som har søkt fritak med legeattest.

trussel“Vil du ikke, så skal du!” er altså budskapet.

VOKKS Nett AS handler ganske enkelt ulovlig. Brevet selskapet nå har fått fra vår advokat er ikke til å misforstå. Du kan kopiere teksten og bruke den selv dersom ditt nettselskap kjører samme linje som VOKKS Nett AS.

Her er historien i korte trekk:

En av VOKKS-kundene – som hadde søkt fritak med legeattest – ble akutt syk da AMS-måleren ble installert, med livstruende høyt blodtrykk. Det er ikke den første jeg har fått beskjed om. Symptomene en del folk får fra elektromagnetiske felt er nettopp slike som kan ha mange årsaker, og det er ikke alltid så enkelt å finne fram til hva årsaken er i det enkelte tilfellet. Men når man først er klar over muligheten og bruker eliminasjonsmetoden, og gjør sine erfaringer gang på gang i situasjoner som nærmest er blindtester, finner man gjerne et mønster som ikke er til å ta feil av. Fordi vi er så lite kjent med elektromagnetiske felts innvirkninger på biologien, leter så få der. Det gjelder også leger. Derfor er det sannsynligvis store mørketall.

I tilfellet med VOKKS-kunden endte det med ambulansehelikopter til Ullevål universitetssykehus i Oslo. Der kunne man ikke påvise at noe som helst som årsak til det høye blodtrykket. På Balderklinikken, som foretok mer omfattende tester utover i det “alternative”, fant man heller ingenting i veien. Psykolog fant heller ingenting. Men høyt blodtrykk, svimmelhet og “tanketåke” – gjengse virkninger blant dem som er litt ekstra følsomme for elektromagnetiske felt – det har denne kunden fortsatt hjemme eller andre steder der AMS-målerne er plassert, og ikke ellers.

Kunden har en utførlig attest fra lege og søkte fritak. Svaret fra VOKKS Nett AS – et standardskriv som tydeligvis har gått til flere – kan du lese selv HER. Det vitner om at dette selskapets ledelse har gjort som gutten som kjekket seg på de gamle reklamene for Møllers tran: VOKKS har tatt en støyt for mye og tror seg hevet over leger, lover og forskrifter.

Advokatbrev til VOKKS

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! ba advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, om å sende VOKKS Nett AS et brev om saken. Det kan du lese og lagre HER. Vi vil tro at VOKKS Nett AS finner ut at de må besinne seg og innvilge fritak, eller få en rettsak på nakken.

Dermed kan andre komme etter: Dersom du møter tilsvarende holdninger fra ditt nettselskap – altså at nettselskapet nekter å innvilge fritak og fjerne mikrobølgesenderen og gjøre måleren passiv til tross for at du framlegger legeattest, da har du en god sak, hva enten før eller etter at AMS-måler med sender er installert.

Du kan starte med å sende nettselskapet en kopi eller et utdrag av brevet fra advokat Matre, eventuelt la en annen advokat gjøre det, der nettselskapet blir bedt om å ta seg sammen og følge lov og forskrift. Samtidig varsler du forsikringsselskapet ditt om at du er i ferd med å få en konflikt med ditt nettselskap, og vil bruke innboforsikringen din til å få dekket dine advokatkostnader, så du får klarsignal om at du får dekning. Vanlig er at forsikringen dekker inntil 80.000, mens du må betale 20%, altså inntil 20.000, selv. (For å kunne få rettshjelpdekning må det foreligge en tvist, det vil si at et konkret krav må være fremsatt, og det må være avvist eller bestridt av motparten.)

Til sammenlikning med VOKKS Nett kan nevnes at Elvia (fhv. Hafslund Nett og Hedemark Energi Nett) har en praksis for fritak som er langt mer i tråd med NVEs instrukser (Elvias skriv finner du HER.):

Elvia gir fritak bare legen skriver en uttalelse på at du har meldt om helseplager fra elektromagnetiske felt. Å skrive en slik attest har legen full adgang til – uten å komme i konflikt med Helsedirektoratets forbud mot å skrive at pasienten blir syk av strålingen fra AMS-måleren. (Vi kommenterer ikke her andre sider ved skrivet som Elvia bruker for å opprettholde sitt krav om gebyr for avlesning. Se bloggpost 06.08.2020.)

For Elvia behøver altså legen slett ikke innestå for at dine helseplager har denne årsaken. Det kan jo han/hun normalt heller ikke, for norske leger får normalt ingen opplæring i slikt og doktrinen i helsevesenet er at slike reaksjoner ikke fins, eller i alle fall ikke skyldes elektromagnetiske felt.

VOKKS sin kunde som fikk avslått sin fritakssøknad og endte på Ullevål sykehus og fortsatt må slite med AMS-måleren i huset, har derimot en attest fra en av de få legene som faktisk er godt orientert om forskningen på feltet, og om hvordan grenseverdiene blir laget. Han er derfor klar i sin konklusjon.

Urimelig forskjellsbehandling, urimelig ansvarsfraskrivelse

Denne situasjonen med så ulik fritakspraksis er selvsagt urimelig og rammer enkelte så forferdelig tungt at enkelte flytter ut i garasjen eller lenger vekk. Den er skapt av NVE, som stolte på DSA:

NVE ga i forskrift nettselskapene rett til at de selv kunne gi fritak “dersom [AMS-måleren] er til vesentlig dokumentert ulempe”, i tillit til at DSAs forsikringer om “null risiko” fra målernes trådløse teknologi var til å stole på. Teknologivalget overlot NVE til nettselskapene, selv om NVE var fullt inneforstått med at uten trådløs kommunikasjon lot ikke prosjektet seg regne hjem. Slik skjøv NVE fra seg arbeidsbyrden og ansvaret, og overlot problemene til nettselskaper som påstår det samme som NVE og DSA: “null risiko”. Uten medisinsk kompetanse tillater så nettselskapene seg å overprøve legens vurdering, slik som VOKKS Nett gjør, av interne praktiske grunner: VOKKS vil slippe bryet.

Kanskje det er på tide at RME overstyrer NVE og trekker denne delegeringen av makt tilbake, ettersom reglene blir så ulikt praktisert? For gjennom sin delegering sørget NVE også for at likebehandlingsprinsippet ikke blir praktisert, at motstanden fragmenteres slik at de som rammes vanskeligere kan samle sine krefter.

Denne situasjonen gjør det desto viktigere for alle dem som rammes på kroppen, og alle dem som mener at AMS-målere burde vi vært foruten, å bygge stein på stein:

Brevet fra advokaten til VOKKS (over) er én av disse steinene. Den lange redegjørelsen du så her om dagen (bloggpost 24.07.2020) om hvordan DSA – etaten som har ansvaret for strålevernet – strekker fellen lengre enn den rekker, med påstander om “null helserisiko” som DSA ikke har grunnlag for, er en annen slik stein: Redegjørelsen river helse- og miljøgrunnlaget bort under NVEs og nettselskapenes AMS-prosjekt. Enhver fortsettelse og enhver installasjon av trådløse sendere gjør disse aktørene med kunnskap om at de ikke har den sikre helsegarantien i ryggen, som de later som de har.

Vær forresten klar over at den “liberale” praksisen til Elvia og andre nettselskaper er et tveegget sverd: Dersom du kommer til nettselskapet om noen år og vil gjøre det ansvarlig for at du fikk helseskader av AMS-måleren, vil du nok bli møtt med følgende utsagn: “Men du kunne jo bare skaffet deg en legeuttalelse på helseplager! Det har vi jo informert deg om!” Vil du være føre-var, skaffer du deg altså fritaket nå.

Generell dokumentasjon for leger og folk flest

Har du selv orientert deg litt, har du nok støtt på den omfattende redegjørelsen som enhver allmennpraktiker – og alle andre interesserte – burde ha satt seg inni: den europeiske miljømedisinerorganisasjonen EUROPAEM sitt utredning og forslag til retningslinjer for eksponeringsgrenser, forebygging, diagnose og behandling. Den er skrevet av et stort team av forskere og praktikere og gir en god innføring der de generelle delene er leselig for de fleste. Full tittel er

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) 

Du laster ned dansk versjon gratis her:

1413 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 3.5.2019.)

Einar Flydal, den 8. august 2020

PDF-versjon: EFlydal 08082020 AMS – Nettselskapet VOKKS kjekker seg