AMS og Halden-dommen: Ingen anke likevel?

Strømmen av tilsagn som vi trenger for å kunne anke Halden-dommen, har stanset helt opp. Slik det nå ser ut, får vi ikke finansieringen på plass i tide. Det betyr at dommene i Molde, Halden og Sandnes blir stående, og gjeldende rettslig vurdering er at helse ikke kan være noen innvending mot AMS-målerne. 

Vi mener at noe slikt kan vi ikke leve med. Tvert om må vi få til en anke. Fristen er 30. august, men advokatene må vi kunne sette i gang fra 1. august. Det betyr at vi trenger penger – ganske enkelt.

Stort mer er det ikke å si. Sist lørdag orienterte jeg om saken på FELOs sommerfest i Asker. Lederen, Solveig Glomsrød, kommenterte at en anke er helt nødvendig, og at saken må kjøres så langt som det måtte bli nødvendig. Kanskje skal den helt til Høyesterett og videre til Menneskerettsdomstolen: Slik var det man vant fram i amalgam-saken. Og denne saken er ikke mindre. Tvert om.

Vi må derfor belage oss på et langt løp. Men første etappe er å få saken opp i lagmannsretten.

Mens dette skjer, kan du følge med på de sterke kritikken som stadig kommer mot dagens strålevern, hvordan Strålevernet ved Lars Klæboe svarer og får svar tilbake (Ny Tid 18.6., Ny Tid 24.6. og Ny Tid 26.6.). Du kan også lese om hvordan enkelte tvinges til et liv i isolasjon for å komme unna helseplagene (NRK.no 17.5., Romerikes Blad 25.6., og hvordan forskere kommenterer Romerikes Blad 28.6.).

Det er Strålevernets romslige grenseverdier som ligger til grunn for AMS-målerne: Hadde grenseverdiene vært satt utfra hva miljømedisinere og etablert forskning sier trengs for å unngå helseskader og for å unngå å provosere fram el-overfølsomhet – selv hos folk som aldri har tenkt en tanke i den retningen, ville AMS-innføringen tatt andre teknologier i bruk, eller måtte skrinlegges. Men denne forskningen, som utgjør den klart største delen, vil Strålevernets kilder ikke anerkjenne som tilstrekkelig god. Forklaringen har vi vært inne på før: en blanding av  fagtradisjon og taktisk spill om beviskravene.

Her får vite litt mer, og kan gi din støtte så vi raskt får finansieringen i orden får Halden-dommen anket til lagmannsretten, og kan komme i gang med arbeidet: https://einarflydal.com/skjema-for-a-melde-inn-stotte-til-ankesaken/

 

Einar Flydal, den 28. juni 2021