Vil du gi oss tilgang til din strømmåler i august?

Bor du i det sentrale østlandsområdet (Oslo/Akershus eller rundt Oslofjorden ned til Halden/Tønsberg)? Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! ønsker tilgang til din gamle strømmåler to dager midt i august. Du vil bli uten strøm de to dagene mens autorisert elektriker og måletekniker kopler om og foretar målinger.

Nedenfor får du vite hvorfor.

Men først: Grafen over viser at nå er vi nesten på 90% av målet for å anke Halden-dommen inn for lagmannsretten. Folk fra hele landet bidrar – med fra noen hundrelapper til flere titusen kroner.

Når vi har nådd 90% av budsjettet, tar vi sjansen på at vi får inn de siste 100.000 i løpet av høsten, og gir advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, beskjed om at de 11 saksøkerne har finansieringen i orden og er klare for å anke Halden-dommen.

På 90% gjenstår det nå bare tilsagn om 28.000 kroner, betalt inn en gang til høsten, og garantier for 73.000 kroner for det verst tenkelige utfallet: at vi ikke bare taper, men må betale motpartens sakskostnader en gang til. Det skal godt gjøres.

Uten en slik dugnad ville de elleve saksøkerne fra Halden ikke ha mulighet for å anke dommen. Uten en anke vil også dommene fra Molde og Sandnes bli stående og slå fast at at det er “åpenbart grunnløst” å hevde at “svak”, mikrobølget stråling har helsemessige skadevirkninger.

Forskning og erfaring fra kloden rundt viser at slik er det ikke. Så gi ditt tilsagn og en garanti, så vi kommer i gang!

Vi trenger målinger for å forberede anken

Grunnen til at vi ønsker tilgang til noen eldre målere, er at vi må forberede anken, selv om anken av Halden-saken ikke er besluttet ennå:

Vi får tilgang til avansert og svært dyrt måleutstyr i august og trenger tekniske tester for å sammenlikne “skitten strøm” fra gamle og nye målere (faguttrykk: ledningsbundne støyspenninger og overharmoniske).

Bransjefolk vet nemlig godt at nyere elektronikk stort sett gir mer slik skitten strøm enn gammel elektronikk, men for retten trenger vi å dokumentere med tester at dette også gjelder om man sammenlikner AMS-målere med eldre elektroniske målere. 

Målinger som viser at nyere strømmålere gir mer og/eller annen “støy” på husets ledningsnett, kan både underbygge vår ankesak og gi oss forklaringer på hvorfor enkelte personer får helseplager selv når senderen i AMS-måleren er fjernet, men ikke får det i miljøer uten ny måler. Slike tester kan også hjelpe fram tekniske løsninger, der man fjerner skitten strøm med filtre.

Har du gammel strømmåler?

Dersom du har en gammel, elektronisk måler stående i et hus eller ei hytte i det sentrale Oslo-området, med lett tilkomst, og kan unnvære strømmen mens vi tester (to døgn), ønsker vi altså å høre fra deg snarest!

Vi får nemlig ikke låne noen målere av nettselskapene eller av produsentene, og heller ikke Energi Norge ser ut til å ha noen ønsker om å bistå. (Har du en gammel strømmåler liggende i et skap, er det enda bedre.)

Detaljer du må legge merke til, er:

Vi ønsker ikke å teste den gamle typen måler med mekanisk telleverk og dreieskive. Det trenger vi ikke.

Vi ønsker å teste målere som er elektroniske (uten dreieskive).

Send oss et bilde av strømmåleren i sikringsskapet eller angi merke og modell, så ser vi om den er interessant for oss. Bruk epost eller MMS/SMS. Bruk epost til einar.flydal@gmail.com, eller SMS/MMS til 90049913 og husk å skrive hvor måleren er plassert (veiadresse og sted)!

Det er bare midten eller slutten av august som er aktuelt. Det må være noenlunde lett å komme til stedet, med kjørevei helt fram.

Du får ingen kostnader. Vi dekke alle utgifter til elektriker, måletekniker og testing.

Du må regne med at strømmen kan bli borte mer eller mindre sammenhengende i inntil to døgn mens testingen pågår. Det blir to arbeidsdager, altså ikke en helg. Hvilke to døgn det gjelder, må vi avtale nærmere utfra når du og vi har anledning.

Så ta kontakt om du kan hjelpe oss!

 

Einar Flydal, den 16. juli 2021