Insektdøden og elefanten i rommet

I en helsides artikkel i Aftenposten (16.7.21), «Småkrypene invaderer oss», fikk vi vite at insektdøden slett ikke er avblåst, selv om vi opplever uvanlig mange av visse arter i år.

Artikkelen nevner en studie fra Tyskland, som viser at «selv i godt beskyttede naturområder er mengden insekter redusert med hele 75% siden 1980-tallet.» Men hvorfor forsvinner de? Artikkelen nevner det vanlige: plantevernmidler, monokultur, forurensning…

Jeg sendte inn en superkort replikk, men den fant ikke redaksjonen plass til. Den refuserte replikken forteller en annen historie:

Aftenpostens kilde er nok ganske sikkert den du finner i referansene som kilde nr. (1). Den handler om undersøkelser først og fremst i Krefeld-området, der insektforeningen i området har kartlagt utviklingen med tysk grundighet over lang tid. Men det verken denne kilden eller Aftenposten-artikkelen nevner, er at dette området slett ikke er godt beskyttet når det gjelder mobilmaster:

Insektbestanden har sunket i takt med den massive utbyggingen av mobilmaster i disse områdene, slik kartene og grafen over studieområdet Krefeld viser (2).

Krefeld-områdets utvikling 1995 – 2016: ringene viser mobilbasestasjoner. Grafen viser den nære sammenhengen i utviklingen av insektsmengde og mobilutbygging.

En nylig tysk gjennomgang (3) av mer enn 80 forskningsstudier om insektnedgangen, styrker at pulset, polarisert stråling fra mastenes mikrobølger er en hovedårsak til insektdøden, selv når strålingen er svak. Flere biologiske mekanismer som kan forklare at insektene skades eller fordrives, har vært godt kjent og dokumentert i forskning over lang tid (4, 5).

Skadevirkningene fra mikrobølget stråling kompenserer vi derfor ikke ved å bruke de rådene som Aftenposten-artikkelen gir – å lage blomsterenger, unngå plantevernmidler og sørge for trær og busker med nektar-fylte blomster. Det må andre tiltak til i tillegg.

Menneskeskapte mikrobølger er elefanten i rommet: Vi ønsker ikke å vite om problemet, selv om spesialistene på dette feltet – insektforskere (entomologer) og andre biologer som  spesialiserer seg på virkningene av elektromagnetisk stråling – advarer så høylytt de kan (6).

Det er visstnok ikke Albert Einstein som har sagt at vi har fire år på oss dersom insektene blir borte. Og kanskje stemmer det heller kanskje ikke med de fire årene. Det står like fullt fast at vi trenger dem langt mer enn de trenger oss…

 

Einar Flydal, den 19. juli 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210719-Insektdoden-og-elefanten-i-rommet.pdf

PS. Lurer du på hvordan det går med anke-saken? Som du vet gjelder den at vi vil ha gjennomslag for at helseargumentet – om helseskader fra mikrobølgesenderne i AMS-målerne og skittenstrømmen fra dem – ikke er en “åpenbart grunnløs” innsigelse. Ja, hvordan det går lurer jeg også på, for nå om dagen står det helt stille:

Vi mangler tilsagn på i alt 25.000 for å sette advokaten i gang den 1. august, og 75.000 i garantier for et “worst-case-scenario”. Om vi får inn det, har vi finansiert 90% og tar sjansen på at resten kommer inn i løpet av høsten før saken kommer for lagmannsretten. Der kan vi vente en ganske annen behandling av de 11 saksøkernes krav enn de fikk i tingretten i Halden.

Så har du ikke meldt inn ditt tilsagn ennå, så skal du vite at det er nå det trengs! 

HER melder du din støtte til ankesaken ved å gi ditt tilsagn om et stort eller lite beløp. Du betaler bare inn dersom anken blir levert innen fristen 30. august, og her ser du status per søndag kveld 18. juli:

Referanser

(For mer om insekter og elektromagnetisk stråling kan du også søke på poster i denne bloggen. Leser du tysk, finner du en rekke solide artikler hos den tyske organisasjonen diagnose:funk.)

  1. Caspar A. Hallmann , Martin Sorg, Eelke Jongejans, Henk Siepel, Nick Hofland, Heinz Schwan, Werner Stenmans, Andreas Müller, Hubert Sumser, Thomas Hörren, Dave Goulson, Hans de Kroon: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809
  2. Historiske data presentert av Michael Pincher Chapman i foredrag på Litteraturhuset i Oslo, 2019, kart hentet fra https://www.cellmapper.net (
  3. Alain Thill: Biological effects of electromagnetic fields on insects, Umwelt – Medizin – Gesellschaft, Ausgabe 3–2020, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
  4. Arno Thielens, Duncan Bell, David B. Mortimore, Mark K. Greco, Luc Martens & Wout Joseph: Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz, Scientific REporTs (2018) 8:3924 | DOI:10.1038/s41598-018-22271-3, www.nature.com/scientificreports/
  5. Alfonso Balmori: Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline of insects, Science of the Total Environment 767 (2021) 144913, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144913