Årsregnskap 2020 for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Årsregnskapet for 2020 for Foreningen for EMF-reform er nå sendt inn i Altinn. Du finner årsrapport og regnskap nedenfor her. Regnskapet omfatter også regnskapet for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! 

Siden Foreningen for EMF-reform ikke hadde andre aktiviteter av økonomisk betydning i 2020 enn å håndtere økonomien til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, gjelder foreningens regnskap også for aksjonen:

Av alle midler foreningen forvalter, tilhører bare ca. 13 500 kroner foreningen. Resten tilhører aksjonen. Av dette regnskapet framgår også tallene for 2019.

Frist for innsending av årsregnskap for 2020 er 20. september.

Last ned årsberetning og regnskap her: FFEMFR-Arsberetning-regnskap-for-2020-og-protokoll-fra-arsmote.pdf

 

Einar Flydal og Else Nordhagen, den 4. september 2021