AMS-saken i lagmannsretten: Her er referatet fra mandag 5.9.

Som vitne fra nettkundenes side kan jeg ikke referere annet enn det følgende fra dagens program den første dagen i retten:

Forbud mot lyd- og bildeoverføring fra salen ble opprettholdt. De to partenes advokater gikk igjennom sine innledningsforedrag, og det tok hele dagen:

Innledningsforedragene er en slags utvidet versjon av sluttinnleggene, som er offentlige dokumenter som du finner her i bloggpost 24.08.2022.

Nettkundenes advokat brukte mye av tiden på å påvise at motpartens framlagte utredninger og retningslinjer uttrykkelig gir beskjed om at de ikke utelukker at det fins helsevirkninger som ikke fanges opp av de vurderinger de har foretatt og utfra de metoder de benytter for å vurdere forskningen. De mer juridiske argumentene rundt adgang eller ikke adgang til å stenge strøm dersom kunden nekter ny måler, må jeg innrømme at jeg ikke har helt oversikt over.

Elvias advokat brukte mye av tiden på å påvise at Elvia har strengt pålegg fra myndighetene om å innføre AMS-målere, at det fins mange gode grunner bak innføringen av AMS-målere, både for myndighetene og for nettselskapene og for kundene. Elvia hevdet også at det har vært og er fullt mulig for folk å få fritak ved å skaffe seg legeattest, ettersom det jo slett ikke er eller har vært noe forbud mot at leger eller psykologer skriver ut legeattester så lenge de ikke hevder i attesten at pasienten reagerer fysisk på strålingen fra slike målere eller tilsvarende sendere. For eksempel kan må få attest på grunnlag av angst.

Det var to tilhørere i salen. Den ene var en journalist fra steigan.no. Det er synd at temaet ikke vekker interesse også i andre medier, ettersom det gjelder både helse og miljø, som jo er alle partiers hjertesaker…

Salen er åpen for publikum og det er 20 plasser. Eksponeringsnivået var på min plass i dag 0,3 V/m, dvs. 240 µW/m2 – etter at alle PCene var slått av for dagen. En bagatell altså i forhold til ICNIRP-baserte grenseverdier, men betydelig i forhold til EUROPAEM-retningslinjene.

I pausen spurte jeg den stevnede part om lov til å ta et bilde av rettslokalet mens de satt der. Men det ble med spørsmålet, ettersom en offentlig tjenestemann som er vitne i saken ikke tillot dette. Bildet over viser derfor det tomme lokalet.

Saken heter 21-136295ASD-BORG/02 Negativt fast­set­tel­ses­søks­mål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi. Den foregår 5. til 9. september kl. 09:00 – 15:00, i sal K21, Keysers gate 13, Oslo. Saken går for åpne dører.

Programmet tirsdag 6. sept. er som følger:
09:00 – 10:00 Innledningsforedrag ankemotpart forts.
10:00 – 10:10 Pause
10:10 – 10:40 Partsforklaringer ankende part – Mona Andersen
10:40 – 11:10 Partsforklaringer ankende part – Gillian Godtfredsen
11:10 – 12:10 Partsforklaring Elvia
12:10 – 12:40 Lunch
12:40 – 13:10 Forklaring partshjelper (Energi Norge)
13:10 – 14:15 Ankende part sakkyndig vitne – Einar Flydal, fhv. forsker/univ.lektor, Telenor/NTNU
14:15 – 14:25 Pause
14:25 – 15:30 Ankende part sakkyndig vitne – Else Nordhagen, fhv. forsker, m.m.

Har du noen meningsytringer i sakens anledning, så send dem heller til meg enn til noen av partene! https://einarflydal.com/hjelp/

 

Einar Flydal, den 5. september 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220906-AMS-saken-i-lagmannsretten-Her-er-referatet-fra-mandag-5.9.pdf