AMS-rettsaken: Ville du sett Magda Havas sin vitneforklaring?

Magda Havas, Trent University

Flere av klodens kapasiteter på elektromagnetiske felt og helse vitnet i ankesaken som ble avsluttet fredag. Det ble ikke gjort opptak, så du kan ikke få se dem på video. Heller ikke er foil-settene deres offentlig materiale sånn helt uten videre.

Men her er en liten trøst: en artikkel av Magda Havas, et av fagvitnene i saken. Artikkelen er på norsk:

Artikkelen gir et ganske godt bilde av hennes budskap, selv om hun i retten i tillegg hadde en del å si spesielt om AMS-målere.

Nå etter rettsaken mens vi venter på dommen, er jeg først og fremst i gang med å betale regninger, og få oversikt over innkomne bidrag. Men hvordan økonomien er, får vi ikke vite før dommer kommer. For der står hvordan partenes kostnader skal fordeles. Vi snakker om nærmere jul.

Jeg har dessuten en rekke nye prosjekter som står for tur.  Et av dem er en tekst som Else Nordhagen og jeg nå så smått er i gang med å skrive en artikkel om den spesielle formen for vurderinger av helserisiko som vi har sett ligger bak de utredningene som konkluderer med “helseskade ikke påvist“.

Men ta nå først for deg denne om du ikke alt har lest den:

Magda HavasStråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet, PDF, 2021

Originalens tittel: Havas M. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):75-84. doi: 10.1515/reveh-2013-0004. PMID: 24192494.

Oversettelsen til norsk ble gjort med forfatterens tillatelse av Else Nordhagen og Einar Flydal i 2021. Enkelte forklarende klammeparenteser er lagt til av oversetterne.

 

Einar Flydal, den 12. september 2022