Den første 5G-case-studien bekrefter: Dette blir det syke folk av

Leiligheten rett under de nye 5G-basestasjonene

En aller første case-studie med kartlegging av symptomer før og etter installasjon av 5G-basestasjoner viser det samme som gang på gang er påvist i andre studier, og som man kunne forvente om man kjenner forskningen på feltet: En del folk blir akutt syke.

Ekteparet hadde bodd i 10 år med 3G- og 4G-basestasjoner rett over blokkleiligheten sin, og var generelt friske. Da 5G-basestasjonene ble installert, fikk de typiske symptomer på mikrobølgesyke få dager etter. Målinger viste svært kraftig økning av eksponeringen da 5G-senderne kom i drift.

Så flyttet paret på grunn av helseplagene til en bolig med langt svakere eksponering, og etter kort tid forsvant så godt som alle symptomene.

Den er den svenske kreftforskeren Lennart Hardell og journalist Mona Nilsson som som har beskrevet og analysert denne enkelthistorien og satt den inn i en større vitenskapelig sammenheng.

Lennart Hardell har tidligere levert statistiske analyser som ble avgjørende  for at sammenhengen mellom hjernekreft og mobilbruk er vidt erkjent. Før det forsket han på en annen miljøgift, glyfosat, og sto på Monsantos liste over bedriftens “fiender” som den forsøkte å knekke. De siste årene har Hardell med ulike medarbeidere i en rekke artikler dokumentert hvordan stadig nye sendere fører til kraftig økt eksponering i det offentlige rom – på plasser, i klasserom, på jernbanestasjoner, osv.

Mona Nilsson er miljøøkonom, journalist og forfatter og driver organisasjonen Strålskyddstiftelsen, med det nettstedet som vel er den beste informasjonskilden i Norden på området.

I soverommet til ekteparet som fikk montert 5G-basestasjonene rett over sin toppleilighet, gikk eksponeringen opp fra topper på 9 000 µW/m2 til 1 690 000 µW/m2 (med snitt over tid på mellom 5 og 20 tusen µW/m2). Den nye eksponeringen er fortsatt langt under våre gjeldende grenseverdier, men altså hinsides mye kraftigere enn før 5G-installasjonen.

At eksponeringen ville øke kraftig, særlig i korte tidsrom, med 5G, har fagfolkene visst lenge (bloggpost 24.10.2019). Derfor ble da også ICNIRPs retningslinjer for grenseverdier i 2020 gjort vesentlig slakkere, slik at 5G-utbygning skulle bli praktisk mulig. (Jeg har selv blitt kontaktet av ansatte hos Ericsson som har vært forferdet over at selskapet utviklet slik teknologi som man forsto ville skape helseproblemer.)

Det har lenge vært kjent at modulerte mikrobølger (dvs. kraftig lavfrekvent pulset stråling med høy grunnfrekvens) er kilde til akutte helseproblemer så vel som økt generell helserisiko, selv når den er ganske svak. Vi snakker flere tiår. En mengde forskningskilder som viser dette finner man i Hardells og Nilssons artikkel. Og det går fram av den omfattende dokumentasjonen du finner i de populærfaglige bøkene som er utgitt på norsk (se HER). Fra denne bloggen husker du kanskje også hva som skjedde da mobilmaster ble fjernet fra en boligblokk i Japan: folk ble friskere. (bloggpost 13.03.2015)  

I den norske legeutdanningen fins det ingen spor av kunnskap om dette. Forresten er flere av symptomene som er typiske for mikrobølgesyndromet (et annet og medisinsk veletablert navn på el-overfølsomhet) av samme slag som det legene i dag tillegger “lang covid” og ME: utmattethet, tanketåke, leddsmerter, hjertearytmi, forhøyet blodtrykk, svimmelhet, m.m. (bloggpost 08.01.2019).

Det kan altså godt hende at det skjer en del feildiagnoser her og der, altså at det som diagnostiseres som ME og som “lang covid” i realiteten er følgene av nye 5G-basestasjoner: 5G-utbyggingen i Norge og mange andre land har jo foregått under covid-pandemien.

Skal du finne ut om egne helseplager har noe med dette å gjøre, er det først og fremst dette du kan gjøre:

  1. Ta først noen lange turer der strålingen helt klart er lav, og kjenn etter om det hjelper. Hos noen forsvinner symptomene raskt, hos andre kan det ta opptil flere dager.
  2. Forsøk å komme på situasjoner du har vært i hvor symptomene kom helt uventet, og om det kan knyttes til sendere eller andre kilder.
  3. Sjekk om det er kommet opp 5G-basestasjoner i nærheten. Jo nærmere man bor mobilmaster, jo større sannsynlighet er det for helseplager (bloggpost 09.12.2022
  4. Forsøk å finne ut når symptomene dine begynte, og om datoen kan knyttes til når basestasjonene kom opp.
  5. Om du skal måle eksponeringsstyrken, så må du ha et måleapparat som måler til minst 3,5 GHz. Vanlige måleapparater til amatørbruk, måler sterkeste kilde, ikke det samlede nivået fra flere kilder. Og siden pulsingen har egen  biologisk virkning nærmest uavhengig av signalstyrken, gir ikke eksponeringsstyrken mer enn et veiledende svar.
  6. Vær skeptisk til din egen observasjonsevne! Det er lett å bli lurt av det man ønsker å tenke. Det gjelder begge veier. Så let etter alt som kan utfordre konklusjonene du trekker!
  7. Sjekk ut med legen om han/hun har noen bedre svar! Ta gjerne med EUROPAEM-retningslinjene, så legen kan få en liten innføring i mikrobølgesyndromet før hen konkluderer. Disse retningslinjene gir en god oppsummering som er tilpasset legers kunnskapsbehov.

Neste trinn er hva du så skal gjøre om du har funnet ut at det er elektromagnetiske felt (stråling) som er problemet. Praktiske tiltak dreier seg om å fjerne kilden, skjerme kilden, få avstand fra kilden, og om å styrke helsen for øvrig. Tips om slikt fins på mange nettsteder (sjekk f.eks. EMF Consult AS).

Hardell og Nilsson konkluderer slik (min oversettelse) om hva som nå trengs:

“Det er åpenbart at mikrobølgesyndromet ikke er psykologisk sutring og må sammen med el-overfølsomhet anses som en etablert diagnose innen legestanden. Pasientene bør bli behandlet med respekt, undersøkt, få en medisinsk diagnose og behandling. Eliminering eller betydelig reduksjon av eksponering for mikrobølgestråling vil være det første trinnet. Alle tiltak må skje på et tidlig trinn av mikrobølgesyndromet/el-overfølsomhet for å redusere risikoen for utvikling av irreversibel skade og kronisk sykdom som f.eks kreft eller nevrologiske lidelser. De aller fleste, inkl. helsepersonell, er uvitende og uinformerte om dette syndromet og andre helserisikoer som skyldes denne eksponeringen. Det er presserende behov for utdanning, ikke minst av leger. Mikrobølgesyndrom og el-overdfølsomhet må defineres med en ICD-10-kode slik at også utbredelsen i samfunnet blir registrert og overvåket.”

 

Einar Flydal, den 21. januar 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230121-Den-forste-5G-case-studien-bekrefter.pdf

PS. Hardell og Nilssons studie skal være den første case-studie som er utført på 5G og helsevirkninger. I det hele tatt er 5G rullet ut uten forutgående forskning på helsevirkningene av denne teknologien. Man kan derfor bare bruke generell forskning på feltet, eller forskning på områder der elementer i 5G er undersøkt. Et slikt utviklingstempo, der vi ikke tar oss tid til å undersøke konsekvensene av det vi gjør før vi setter i gang, har det vært advart mot siden jeg begynte å studere for mer enn 50 år siden – og nok også før det. Jo større prosjektene er, jo mer omfattende blir skadevirkningene.

Noen flere eksempler, men kun egenfortellinger, finner du på min blogg HER.

Referanser

Hardell L, Nilsson M (2023) Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112 Last ned HER.

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, lastes ned HER. (Originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)