Mobiler og hjernekreft: Dommer i USA underkjenner klodens fremste eksperter

Kan du huske jeg skrev om USAs fossile rettsvesen for litt siden (bloggpost 05.10.2022)? Det gjaldt en sak som hadde gått for retten i 21 år: Flere hadde gått til erstatningssak mot Motorola og andre produsenter av mobiltelefoner etter at de hadde fått hjernekreft.

I fjor så det omsider ut til at man skulle bli ferdig med å sloss om hvem som skulle få vitne som ekspertvitner for saksøkerne, slik at saken kunne ta til.

Men nylig falt dommerens avgjørelse: SAMTLIGE seks ekspertvitner for saksøkerne ble underkjent! De er alle sammen store, internasjonalt anerkjente navn fra forskningen på helsevirkninger fra elektromagnetiske felt. Men det holdt altså ikke for dommeren, og de får ikke en gang avlegge sine vitneforklaringer …

Råtne egg i kurven

Nå er det ikke noe nytt at det fins råtne egg i USAs dommerstand. Nyhetsbyrået Reuters gjorde en kartlegging i 2020 med listeføring av dommere som har avsagt dommer som er “kjøpt og betalt” og fant i alt 1 509 dommer av dette slaget. (Du finner dem her: https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-judges-data/)

Men å diskvalifisere alle de følgende forskerne, hvorav bare den sistnevnte ikke tilhører den globale eliten på feltet, det er oppsiktsvekkende:

Å underkjenne alle disse spesialistene klarte altså dommeren i saken Murray mot Motorola m.fl. nylig.

Det er derfor ikke så rart at CTIA – USAs interesseorganisasjon for mobil- og trådløsbransjen – ønsket avgjørelsen velkommen, og la til at beslutningen var “i tråd med synspunktene til helseeksperter verden over, herunder WHO, USAs FDA [direktoratet for mat og medisiner], og NIH [USAs nasjonale helseinstitutter]”. Det er i seg selv en påstand som må tas med store klyper salt.

Hele saken og den lange forhistorien over 22 år er omtalt i detalj i Microwave News, 4. mai 2023.

Flere råtne egg i kurven

Til denne historien kan vi legge til at en erfaren medarbeider i FCC – USAs regulatoriske myndighet for trådløsbransjen, tilsvarende norske NKOM – nylig publiserte en forskningsartikkel som hudfletter FCC (Rosenberg 2022):

Hun viser hvordan FCC har unnlatt å kontrollere telekomselskapene for deres mange brudd på miljø- og strålevernregler. Hun beskriver et direktorat som i praksis lar mobilselskapene holde på helt som de selv vil, og uten noen kontroll av de betydelige miljø- og helsevirkningene. Bevisbyrden, understreker hun, faller helt og fullt på dem som blir skadelidende.

Mer omtale av artikkelen til Rosenberg om FCC finner du i bloggen til direktøren for Folkehelsefakultetet ved University of California, Berkeley, dr. Joel Moskowitz.

I bloggposten hans blir jeg for øvrig beæret med at min lille tegneserie fra noen år tilbake blir gjengitt: Den viser jo nettopp hvordan påstanden om “ingen biologiske virkninger” forsvares gjennom et fiffig resonnement som gjør all videre kontroll unødig – presis slik den norske strålevernforskriften også gjør kontroll overflødig fordi man vet på forhånd at på slike premisser er strålingen ufarlig (https://www.saferemr.com/2015/06/an-expose-of-fcc-agency-captured-by.html):

Store motkrefter

Det er denne slags rettsvesen, bransjeetikk, argumentasjon og myndigheter som legger grunnlaget også for norsk forvaltning på området. Det gjenspeiler seg både i grenseverdiene og i argumentasjonen. Og i holdningene og kunnskapsmangelen blant folk flest, og dermed antakelig også i dommene vi har vært igjennom i alle AMS-sakene de siste årene.

Så spørs det om EMD, Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, makter å fungere mer uavhengig. Tida arbeider for oss: Stadig flere og bedre bevis kommer på bordet. Og hva er alternativet? Å la dagens rettstilstand få gjelde i fred?

Meld deg på som bidragsyter i saken om AMS-målerne, som nå skal klages inn! For etter at norsk høyesterett forkastet anken er mulighetene for å vinne fram i det norske rettsvesenet  oppbrukt. Anken til Den europeiske menneskerettsdomstolen er langt på vei finansiert hvis alle som ville finansiere saken for høyesterett, lar tilsagnet sitt gjelde videre. Da trengs det bare et par-tre hundretusen i tillegg.

Du melder deg på HER.

Einar Flydal, den 8. mai 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230508-Mobiler-og-hjernekreft-Dommer-i-USA-underkjenner-.pdf

PS. Om du har lurt på hvor enkelt det er å produsere forskning som IKKE finner hjernekreft fra mobilbruk, og så påvise at den er utført – med eller uten hensikt – slik at den ikke finner sammenhengen, kan du lese en omtale i bloggpost 09.01.2019.

Referanse

Erica Rosenberg (2022) Environmental Procedures at the FCC: A Case Study in Corporate Capture, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 64:5-6, 17-27, DOI: 10.1080/00139157.2022.2131190 (Artikkelen kan kjøpes for 50 US$ her: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00139157.2022.2131190?needAccess=true)