Vil du arrangere et strålende foredrag i høst?

Dersom du ønsker å arrangere foredrag i høst om stråling, helse og miljø, har jeg ledige dager og kvelder i perioden 30. oktober – 20. november for foredrag på Østlandet.

Du må arrangere, skaffe lokale med lerret/lys vegg og strøm – kafé, samfunnshus, el.l. – og reklamere, og jeg må få det til å gå opp med kalenderen. Prisen for foredraget blir vi nok enige om. Du bør kunne samle fra 10 personer eller fler. Arrangør kan gjerne være et lag (miljø, politisk, Lyons, pensjonistlag, ungdomsklubb, el.l.). Ta kontakt på epost til einar.flydal@gmail.com

I våres hadde jeg en rekke foredrag på Nordvestlandet. Her er et eksempel på en plakat, men det kan gjøres langt enklere. Og under finner du et eksempel på et program som kan være nok for et helt dagsseminar, eller krympes til et par timer:

Eksempel på program og omtale:

Foredrag/Seminar
“Stadig mer strøm og stråling. Er dette den nye helse og miljøtrusselen?”
Del 1. Det store bildet. “Det grønne skiftet” og helse- og miljøkonsekvensene av veksten i bruken av strøm og stråling.
Hva kan vi gjøre med dette?
Måter og skjerme seg på.
Del 2. Mer om forskningen, forklaringene og hvorfor vi har et strålevern som ikke verner?
Hvor står rettsakene om AMS-målere m.m. i Norge og andre steder?
Del 3. Avslutning. Konklusjoner. Samtale / Spørsmål av generell og personlig art

Siden 2011 er Flydal pensjonist og formidler av forskning om stråling, helse og miljø, med 7 bokutgivelser og mer enn 1000 bloggposter og artikler.

Faglig bakgrunn:
Statsvitenskap, m/ sosialantropologi & sosiologi (cand.polit. 1983)
Telekomstrategi & teknologiledelse (Mastergrad 2001)

Yrkesbakgrunn (2011 – 1969):
Strategi, tverrfaglig forståelse av bransjeutviklingen, samfunnsansvar (Telenors konsernstab)
Undervisning om IKT og samfunn (NTNU, Institutt for telematikk)
Fjernundervisning & -arbeid, miljøvirkninger av IKT (Televerkets/Telenors forskningsinstitutt)
Innføring av IKT i skolen, prosjektarbeid (Utdanningsdepartementet)
Innføring av IKT i skolen, maskiner og programvare (Logos AS, Datema AS)
Kontorautomasjon (Teledirektoratet)
Organisasjonsutvikling (Arbeidsforskningsinstituttene)
Frilans programskaper 1969 – 1993 (NRK Radio og TV)