AMS: – Jovisst får legene lov å skrive ut fritaksattester, forteller Olje- og energidepartementet

“Jeg fikk legeattest likevel, selv om legen først hadde sagt han ikke fikk lov!”, forteller en innsender til meg. Hun tok nemlig direkte kontakt med Olje- og energidepartementet etter at hun først hadde fått avslag på anken. Her får du brevet fra OED som du kan ta med til legen.

I tillegg til de over 7 000 husstandene som har fått fritak med legeattest, er det antakelig over 20 000 husstander som ville skaffet seg fritak, kan en enkel undersøkelse tyde på (bloggpost 05.02.2019), dersom ikke Helsedirektoratet hadde sendt et skriv til landets leger der legene gis forbud mot å skrive at pasienten får helseplager av AMS-målere (Hdir 14.03.2018). For det hevder Helsedirektoratet ikke går an – siden DSA (Strålevernet) tviholder på denne forestillingen, enda den går imot selv de kilder DSA bruker til å begrunne denne påstanden med (Martinsen 2018).

Helsedirektoratets informasjon om forbudet er forresten fjernet fra nettsidene, men innholdet var det som framgår av brevet til en fastlege som du finner her: Helsepersonelloven § 15 Krav til legeattest vedrørende dispensasjon fra installasjon av AMS-måler 2018.

Mange legekontorer tolker feilaktig Helsedirektoratets forbud som at de ikke får skrive ut attester på at pasienter får helseplager av (menneskeskapte) elektromagnetiske felt og derfor ikke bør eksponeres for AMS-målere. Det er en overtolkning, for det har Helsedirektoratet slett ikke skrevet. Det fins da også flere diagnosekoder i WHOs system ICD-10 for helseplager og -skader fra elektromagnetiske felt/stråling. (De var tidligere stengt i Norge, men er nå åpnet. Se bloggpost 3.5.2019)

En innsender som ikke fikk legen til å skrive ut attest og deretter klaget helt til topps, tok ganske enkelt direkte kontakt med saksbehandleren i Olje- og energidepartementet og løste floken. Hun skriver til meg:

Hei! Takk for engasjementet ditt og for god informasjon på nettsidene dine! Jeg har i ett år kjempet for å slippe kommunikasjonsmodulen i måleren. Ønsket helseerklæring fra lege, men legen sto fast på at hun ikke hadde anledning til å utstede en slik. Jeg fikk selvfølgelig til slutt avslag fra øverste hold, Olje- og energidepartementet. Tok da kontakt med saksbehandler for avslaget per telefon og spurte om denne helseerklæringen de krevde – og som leger ikke har lov å skrive. Saksbehandleren svarte at det i særlige tilfeller kan være aktuelt med legeattest (f.eks. frykt for dårligere helse). Jeg fikk dette skriftlig i brev som jeg forelå fastlegen – som da endelig skrev helseerklæringen jeg behøvde for å få godkjent min søknad. Har du interesse av dette brevet? Kan det være til nytte for flere?

Med vennlig hilsen [Anonymisert av EF]

Javisst kan dette være nyttig for flere! Her finner du svarbrevet fra Olje- og energidepartementet.  Skriv ut hele bloggposten og ta den med til legen, så skal du se det ordner seg!

 

JA - LEGEN KAN SKRIVE UT ATTEST PÅ AMS-FRITAK

Einar Flydal, den 2. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190602 AMS – Jovisst får legene lov å skrive ut fritaksattester

 

Referanser

Bård-Rune Martinsen: Vurdering av informasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern om helseaspekter ved stråling fra AMS (smartmålere), rapport, Martinsen Consultancy, 18. oktober 2018, Versjon 1.1. Lastes ned HER.