AMS: Dom i Aust-Agder setter ny standard

Da Dirk Trommer fikk SMS-varsel fra Agder Energi Nett om at strømmen ville bli stengt hvis han ikke fikk AMS-måler installert samme dag, gikk han rett til tingretten. Han hadde alt gitt AEN legeattest på at han ble syk av AMS-måleren han tidligere hadde.

Dommeren tok straks affære: Dom ble avsagt uten en gang å varsle AEN, og nettselskapet ble tvert pålagt ikke å stenge strømmen. AEN må dessuten betale Dirks rettsgebyr for å begjære midlertidig forføyning. Det kan virke som om dommeren syntes at nå hadde AEN gått langt over streken.

En kjennelse mot Skagerak Energi Nett er også nettopp avsagt. Også her er nettselskapet pålagt ikke å stenge strømmen.

Stengningsvarslene er ulovlige. Det er for lengst slått fast. Og nettselskapene vet det. Da er det bare å svare med samme mynt. Men saken til Dirk er likevel spesielt interessant:

Kjennelsen som Dirk fikk nærmest på timen mot Agder Energi Nett sier for det første klart og greit at AENs trussel om å stenge strømmen på kort varsel er uhørt. Ingen nettselskap har lov til å stenge strømmen så lenge regningene er betalt, og heller ikke når konsekvensen er ødelagt fryser og kald bolig.

Fra før foreligger det en rekke dommer på nettopp dette. Du finner dem i bloggpost 02.23.2020. Dette er dommer som burde få ethvert nettselskap til å innse at det driver med ulovligheter når det truer med å stenge strømmen.

To nye dommer føyer seg altså nå til lista, og kanskje er det enda fler som jeg ikke er klar over:

Kjennelse mot Agder Energi Nett20-180239TVI-AUAG AEN dømmes til straks å trekke strengningstrussel og betale saksomkostninger. Retten legger vekt på at det foreligger attesterte helseplager fra AMS-måler som tidligere har vært installert, og at AEN har vært klar over dette.

Kjennelse mot Skagerak Energi Nett: 20-143237TVI-VEFO En rekke personer krevde midlertidig forføyning. Skagerak Energi Nett trakk stegningsvarslene og gjorde dermed saken gjenstandsløs. Retten hevet derfor saken, men gjør det tydelig at Skagerak Energi Nett ikke har hatt rett til å true med stegning.

Spesielt interessant

Kjennelsen i Aust-Agder er spesielt interessant fordi den trekker fram at saksøkeren fikk helseplager av AMS-måleren som han tidligere hadde fått installert og at dette er attestert av lege. Dette er første dommen der helseplagene – og at nettselskapet har vært varslet om dem og har forespeilet en løsning – er med som et åpenbart og tydelig argument i kjennelsen.

De andre kjennelsene har riktignok nevnt at helseplager er med som saksøkers begrunnelse, men har bare lagt vekt på paragrafene som hindrer at nettselskapene kan stenge strømmen, ikke på helseproblemet.

Stenging er ulovlig – den saken er over

Nettselskapene har det travelt med å få ut de siste målerne nå før nyttår. Ellers kan de få bøter fra RME/NVE. Men det er deres problem, ikke ditt. Loven er klar. Sakene som har vært for retten, stadfester dette. Nettselskapene bryter loven med forsett. 

Blir du truet med rask stengning fordi du nekter å skifte til AMS-måler, så kan du altså gå rett til tingretten og be om midlertidig forføyning straks! Bare ring først til nettselskapet og si at du gjør det her og nå hvis de ikke straks trekker varselet – skriftlig per SMS. Ta med deg kjennelsen mot Agder Energi Nett og et par til, og 2950 kroner til rettsgebyret. Pengene blir forhåpentligvis nettselskapet dømt til å betale deg tilbake, slik som i Aust-Agder og flere av de andre sakene.

Rett på erstatning?

Dersom du er blant dem som trodde på forsikringene om at en AMS-måler var greit å få i hus, og så ble syk, kan du være berettiget til erstatning. Det kan det være greit å vite og å forberede:

Du bør notere deg så godt du kan hvilken informasjon du fikk, fra hvem, og hva du tilla avgjørende vekt da du tenkte at en AMS-måler i huset sikkert ikke var noe problem. Notér også ned din sykdomshistorie, når hva ble observert, hva legen sa og når, hvorfor du tror at det var AMS-måleren som utløste plagene, osv.

Om du kan fremme et krav, avhenger blant annet av hvor klar dokumentasjon du har, og av at vi får gjennomslag for at helse og miljø skades av eksponering for stråling som fra AMS-målere, og at det hadde nettselskaper og myndigheter grunnlag for å forstå. Den timen nærmer seg – både i Norge og i andre land.

Det er dette vi først og fremst jobber med i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! – å få gjennomslag for helse- og miljøproblemet i retten. Det er et møysommelig arbeid: Vi bygger stein på stein. Meld deg derfor med på laget! Og er du med allerede, så betal ned på ditt tilsagn nå så vi kan finansiere arbeidet videre. (For nyeste statusrapport, se bloggpost 09.12.2020.)

 

Einar Flydal, den 12. desember 2020

PDF-versjon: EFlydal 20201212 AMS Dom i Aust-Agder setter ny standard