På full fart mot anke av Halden-saken: Nå trengs det garantier!

Halden-saken er nå bare 106 000 NOK unna full finansiering! Vi mangler dessuten 150 000 NOK som garantier for det tilfelle at saksøkerne på ny skulle bli dømt til å betale motpartens sakskostnader.

At vi når 90% og kan sette advokaten i gang fra 1. august, er nå ganske så klart. Det er fantastisk! Stor takk til alle som har meldt seg på fra over alt i landet (og til og med fra utlandet)!

Her ser du grafen over hvor vi står, og de to målene: 90% og 100% finansiering.

Å skrive stort mer orker jeg ikke i sommervarmen, heller ikke å føre resultatene hver eneste dag, for disse dagene skal det også bli tid til litt sommer…

Dersom du vil stille garanti – som bare kommer til utbetaling dersom saken tapes så ettertrykkelig at vi ikke helt klarer å forestille oss at det kan skje også i lagmannsretten – gjør du det HER. For vi skal ikke ta det store oppgjøret som umulig kan vinnes i en jafs: Vi skal bare ha gjennomslag for at helseinnvendingene mot AMS-målerne ikke er “åpenbart grunnløse”. Det skulle godt la seg gjøre med all den forskningen som påviser helseskader.

Et bidrag, slik at vi kan nå 100% finansiering i løpet av august, hadde også vært flott!

Einar Flydal, den 22. juli 2021