Fra dagens eposter: – Må jeg flytte til Sahara?

Advarsler, resolusjoner, opprop, henstillinger om stans i utbygging av 5G-master og andre mikrobølgesendere 2002-2018. (Lista er fra 5G-boka som nå er utsolgt, men kan lastes ned gratis fra min blogg. Bildet er fra foredraget, som jeg holder i kveld i Risør på Brygga restaurant kl. 18 – 21.)

I dag fikk jeg følgende epost fra en person som har flyttet til bygdenorge for å komme unna strålingen som gjør henne syk. 

Hennes epost konkretiserer det som hundrevis av forskere innen medisin og biologi og deres flere tusen fagartikler lenge har advart mot: 5G-utrullingen gjør en del folk akutt syke, og gir en ekstrabelastning på alle oss andre – hva enten vi andre er trær, eller insekter og andre dyr, eller mennesker.

Hun ber om adresser til hvem man skal henvende seg til i teleselskapene for å få dem til å ta menneskelige hensyn. Og det får hun i mitt svar, som du får her.

Her er eposten jeg fikk i morges:

Hei Einar! 
Jeg håper alt er bra med deg og dine,

Et spørsmål: 
Jeg har nå skrevet et brev på 2 sider som skal til Telenor og ICE (det er de som hovedsakelig installerer 5G, eller?) og jeg ber dem om å ikke installere noe i nærheten av meg. 5G har kommet i bygda (15 min kjøring unna) og siste gang jeg var der for å få en bekreftelse at jeg er el-overfølsom fra legen, ble jeg så utrolig dårlig. I går måtte jeg til en litt større bygd (F****) for å handle mat og kom tilbake syk. Måtte i seng med en gang og i dag er jeg fortsatt dårlig. Før 5G kom sa jeg “jeg vet ikke om jeg overelever denne”. Nå ser det ut til at jeg gjør det, men jeg blir utrolig syk … Det jeg er redd nå, er at jeg får en mast foran huset. Da må jeg selge og dra til Sahara … 
Spørsmålet mitt:
Har du adressen til Telenor -siden du var en gang ansatt? – og andre hvor jeg burde sende brevet mitt? 

Utrolig takknemlig om du har tid å lese og besvare mailen, 
og tusen takk på forhånd, 
 
N.N.

Mitt svar til N.N.

Hei N.N.,

Jeg har nå reist på en lengre foredragsturné og møtt mange i din situasjon. (Siste foredrag i denne runden holder jeg i kveld på restauranten Brygga i Risør kl. 18.) Jeg har møtt både unge og gamle, satellitt- og radioeksperter, elektroingeniører, folk som har vært radaroperatører og helt vanlige folk som alle har samme problem: De blir akutt dårlige av stråling som er uhyre svak (bare promiller eller under det) i forhold til dagens grenseverdier i Norge og en del andre land.

Felles for disse landene er at de baserer seg på grenseverdier som tar for gitt at det er nok å bygge på oppvarming som eneste fare. Det vet vi nå godt ikke er nok for å hindre helseskade – akutt og over tid, men med slike grenseverdier kan telekomselskapene fritt sette opp basestasjoner og vi kan ikke hindre dem før vi har fått gjennomslag for at slike grenseverdier ikke er godt nok. Det eneste vi kan gjøre, er å henstille til deres etikk og samfunnsansvar, og be dem granske forskningen og ta hensyn til de enkelte som er spesielt sårbare, slike som deg. Noen ganger fører det til at de vender en basestasjon en annen vei, eller dropper å bygge en mast fordi dekningen uansett er god nok og de vil unngå bråk og oppmerksomhet, siden de som er nærmest virkeligheten i disse selskapene jo er fullstendig klar over at det er folk som blir syke av strålingen fra 5G og tidligere generasjoner mobilsystemer. Og har de fulgt litt med, vet de også at 5G gir større helseplager enn tidligere generasjoner.

Så, ja, skriv til dem og be dem ta rent menneskelige hensyn til deg i sin planlegging! Be samtidig om opplysninger om hvilke planer de har og om detaljerte spesifikasjoner om hva slags sendere som planlegges, hvor og i hvilken retning basestasjonene er planlagt å vende og når de er tenkt montert. Kanskje er ikke planene så detaljerte, og da kan du kanskje løse mye ved å ta direkte kontakt med dem som bygger og få dem til å vri basestasjonene bort fra deg. Jeg har fått høre flere historier underveis på min rundtur om at selskapene noen ganger tar hensyn etter slike personlige henvendelser.

Om du vil gå grundig til verks og starte et lengre og tyngre løp, så be også om “en Fourier-analyse av trafikken over tid (f.eks. 10 minutter i en periode med høy trafikkbelastning) fra en mast av tilsvarende slag, med en opplisting av de anslagsvis 30 mest hyppig forekommende frekvenser i trafikken ut fra masta i frekvensområdet 3Hz til 3 kHz”.

Grunnen til at du skal be om en Fourier-analyse, er at den viser hvilke lavfrekvente pulser som forekommer mest hyppig og at det er mange av dem. Slike pulser er sterkt biologisk aktive selv når de er særdeles svake. De fører både til det vi kan kalle for “akutt digital værsyke” – med tilsvarende akutte symptomer som hos reumatikere og en del andre får av kommende værforandringer (“kan kjenne det på gikta”), og til virkninger som kan gi nær sagt hva som helst av helseplager/-lidelser over tid. (Hvordan forklarer jeg nærmere i mitt foredrag i Risør i kveld, og neste foredrag blir på restauranten Lanternen på Bygdøy i Oslo den 7. juni.)

Hvis du får avslag på miljøopplysningene

Dersom teleselskapet avslår å gi slike opplysninger om lave frekvenser, skal du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon og be om å få en slik analyse utlevert. For slike opplysninger er mye viktigere enn å få vite at strålingen er “bare en tidels promille av grenseverdiene, og derfor ufarlig”.

Til en slik henvendelse til Mijøklagenemnda kan du bruke følgende forskningsreferanse som belegg for at det er viktig informasjon du etterspør, og at du trenger den for å få kartlagt strålekildens potensiale for å forårsake biologiske virkninger, selv om strålingen fra basestasjonene er svært svak i forhold til grenseverdiene:

Panagopoulos DJ (Ed.). (Dec 30, 2022). Electromagnetic Fields of Wireless Communications: Biological and Health Effects (1st ed.). CRC Press. doi: 10.1201/9781003201052.
https://www.routledge.com/Electromagnetic-Fields-of-Wireless-Communications-Biological-and-Health/Panagopoulos/p/book/9781032061757

Denne boka har jeg omtalt i bloggpost 24.02.2023 som “den nye Bibelen” innen feltet stråling, helse og miljø. (Bokas Innledning er lesbar for mange i bransjen. Kapittel 1 gir det teoretiske grunnlaget i stor grad i matematisk/fysisk form og er nærmest ugjennomtrengelig for lekfolk. Resten av boka er forskningsgjennomganger av undersøkelser fra virkelighetens verden som understøtter teorien i Kapittel 1.

En lettere versjon som fins på norsk er D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko og G P Chrousos: Menneskeskapte elektromagnetiske felt tvinger ioner til oscillering og fører til dysfunksjoner i spenningsstyrte ionekanaler, oksidativt stress og DNA-skade (gjennomgang), publisert i fagtidsskriftet INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021. Den finner du på min blogg på https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/)

De viktigste adressene

Du spør om hvem du skal skrive til. Du skal rette henvendelsen til firmaenes ledelse, ettersom skadevirkningene av teknologien er et klart lederansvar. Så er det lederens sak å finne ut hvor i organisasjonen saken skal behandles. Men send gjerne kopi til firmaets dekningssjef om du har adressen.

Telenor: Her er det ganske enkelt ikke mulig å finne noen epostadresse til Telenor Norge på nettet. Telenor legger opp til at all kontakt skal gå gjennom Kundeservice og skjema på nettet, og det er jo slett ikke egnet for det denne saken gjelder. Bruk derfor epostadressa til sjefen for Telenor Norge, som er Birgitte Engebretsen. Epostadressa er 99% sikkert <birgitte.engebretsen@telenor.com>. Send kopi til dekningssjefen, som er Bjørn Amundsen <bjorn.amundsen@telenor.no>.

Telia: Samme situasjon. Her er navnet på sjefen: Stein-Erik Vellan <stein-erik.vellan@teliacompany.com>. Hvem som er dekningssjef vet jeg ikke.

ICE: Dette er det eneste av disse selskapene som legger ut ledelsens epostadresser på sine nettsider. Administrerende direktør er Eivind Helgaker <eivind.helgaker@ice.no>. Ansvar for dekningen er antakelig Jan Erik Hvidsten <janerik.hvidsten@ice.no>.

Lykke til!

Einar Flydal, den 04. mai 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230504-Fra-dagens-eposter-–-Ma-jeg-flytte-til-Sahara.pdf