Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

18.01.2018:

NN: Via en Facebook-gruppe kom eg over BioZen. Har du høyrt om Biozen? Det står på nettsida: «BioZen bruker de siste nyvinningene innen lagdelt tynn chip-teknologi for å aktivt beskytte kroppen din» og «Reduserer magnetfeltgradienter. Beskytter mot endringer i blodprofilen. Senker kroppens stressnivå»

Kan vi stole på dette? Eg har iallefall kjøpt til oss i familien, det koster kr 500,- pr stk. og skal være «evigvarende». Er superskeptisk, no blir jo farlig mobilstråling ein business og. Har lyst til å kjøpe meg eit apparat slik at eg kan måle stråling, har du eit å anbefale til ein fornuftig pris? 

EF: BioZen: dette er etter min oppfatning rent lureri / uvitenhetsbasert produkt. Jeg har ikke sett noen rapporter eller noen vitenskapelig forståelse som kan gjøre rede for hvordan slike produkter, som det fins en del av, skal kunne «rense»/dempe/endre/ufarliggjøre strålingen. Det er teoretisk ubegrunnet, og det er praktisk uforståelig at det skulle gå an. Ikke minst fordi ingen i dag kan gjøre rede for hvordan f eks en WiFi-ruter eller en mobil skal kunne virke dersom disse små brikkene virker.

Så etter min mening bør du kreve pengene tilbake, og heller bruke dem på å legge opp kablet bredbånd, skjerme de viktigste kildene, og kjøpe et par filtre mot «skitten strøm».

Det fins ulike apparater for ulike formål i ulike prisklasser. Sjekk med nettbutikkene til f.eks. Baldron og EMF-Consult.

 

17.01.2018:

NN: Dect’en skal ut av huset. Hvis ektemannen min fortsatt vil ha en DECT så blir det eco-DECT. Da blir det i hvert fall ikke kontinuerlig stråling fra base. Bruker jeg den ikke så slipper jeg strålingen. Jeg har sluttet å bruke DECTen nå og har tatt fram husets gamle telefoner. Jeg har et siste spørsmål som gjelder ruter. Det skal mye til for at det her vil bli kabelnettverk. Har fått vite at avstanden til ruter har noe å si. Stemmer det?

EF: Stråling faller til 1/4 hver gang du dobler avstanden. Er du el-overfølsom, kan den likevel plage på meget lang avstand. Normalt beregner man stråling ved å legge sammen alle kilder. Det er altså ikke slik at bare den kilden som er sterkest teller.

Hvilke avstander man har, og hva man kan skjerme, er så forskjellig. Likeså hvilke risiki man ønsker å ta. For min del er de trådløse ruterne ute. Det var en tilvenning, selvsagt.

Det går an å skjerme en ruter i bestemte retninger med en metallskjerm. Det kan hjelpe noe. Det fins også rutere som kan justeres mht sendestyrke og hvor ofte de sender «beacon-signal». F.eks. EMF-Consult selger slike. Det kan redusere strålingsbelastningen vesentlig. Men feltet er komplisert, så hvor mye det reduserer helserisiko, kan nok ingen egentlig si.
Det er nok det jeg kan si om dette.

NN: Jeg har DECT-telefon (trådløs fasttelefon) og prøver nå å finne en Eco-DECT med telefonsvarer. I den forbindelse er det en venn av meg som sier at strålingen fra DECT-telefonen er svært liten i forhold til strålingen fra mobilsystemet som vi har rundt oss hele tiden. Han mener at siden det vil være stråling rundt oss hele tiden så vil vi ikke ha mye å vinne på kablet nett og Eco-DECT.
EF: Din venn har positivt feil:
DECT er kraftigere enn mobiler og basestasjonen sender kontinuerlig. Eco-dect kan stilles slik at det siste ikke er tilfelle. Muligens sender den også svakere fra basestasjonen. Det er uansett en trådløs løsning, så den biologiske belastningen er langt større enn fra en snortelefon. Finner du ikke en snortelefon i butikken, finner du dem på nettet og på Finn.no. Jeg bruker det, etter å ha kastet ut diverse DECT-telefoner.

Strålingen avhenger sterkt av avstanden. Strålingen du får fra mobilmaster er meget lav sammenliknet med den du får fra et håndholdt trådløst apparat, hva enten det er DECT, Eco-DECT eller en mobil, og for den saks skyld også fra WiFi.

 

13.01.2018:

NN: Jeg har nå etter mange ukers venting fått positiv beskjed fra Eidiva Nett AS om å fjerne smartmåler. I den forbindelse undrer jeg om du kan hjelpe meg litt? De skriver i mail at de vil installere ny måler uten kommunikasjon. Den ser ut som den jeg har i dag,men mangler kommunikasjonsdelen som sender målerverdier.

Spm 1) Bør jeg stille krav om kategori av hvilken måler de nå setter inn? (stoler ikke på det de forteller meg)

Videre skriver de at NVE har varslet at det kan bli høyere nettleie for kunder med fritak for den nye måleren. Pga ekstra kostnader for nettselskapet med å opprettholde system for å håndtere disse kundene.

Spm 2) Er det noe smart jeg kan svare på dette? 

Spm 3) Jeg har nå hatt smartmåler i hus i 4 mnd. Kan disse symtomene være fra smartmåler? Økt tinnitus, svimmelhet, endringer i synet, økte muskelsmerter, stive ledd, økt indre uro, urolig søvnrytme, føles som jeg vibrerer når jeg våkner om morgenen….

EF:
til 1) Nei, du må kunne stole på at de installer den uten kommunikasjonsdelen.
til 2) Nei, dette er redegjort for fra NVE, og NVE vil først utforme reglene etter at de ser hva som skjer i 2019, bl.a. hvor mange fritak det er blitt. Alle fritak er foreløpige. Det gjelder bare å sørge for at NVE må utforme fornuftige regler.
til 3) Ja, alt dette er standardsymptomer. Så skriv og fortell din historie. Andre trenger å få den servert, ikke minst NVE.

 

29.11.2017:

NN: Jeg har fått tilkjent midlertidig fritak til montering av AMS-måler – dvs måler uten kommunikasjonsdel – dette inntil NVE kommer med permanente kriterier for fortsatt fritak ca 2019. Jeg vet ikke om jeg er el-følsom, men er dypt bekymret når det kommer til alle advarsler knyttet til EMF-tåka og konsekvenser på helse og miljø.

Mitt spørsmål til deg er følgende: Kan jeg på noen måte vite (kontrollere) at måleren virkelig ikke inneholder kommunikasjonsmodul før den blir installert, eller kan jeg bare stole på installatøren når han kommer? jeg har selv en ide om at det blir en telefon til kontoret hos NTE når vedkommende er på døra mi, sånn at jeg kan få en siste forsikring FØR installasjon.

Måtte bare alle døve ører åpne seg – især hos dem som sitter med makta og styringa – og ta på alvor alle advarslene og all dokumentasjonen som allerede finnes knyttet til stråleproblematikken.

EF: Jo, du må kunne stole på at montøren snakker sant når du spør ham før installasjon om radiokommunikasjonskortet er fjernet. Men det bør du selvsagt gjøre. Du kan også godt gjøre ham oppmerksom på at i alle fall visse målere har batteridrevne kommunikasjonskort, så han bør måle strålenivået i bilen sin. Jeg har vært borti et tilfelle der det var meget høyt, og det var ikke sunt for montøren som kjørte rundt i en bil full av demonterte kommunikasjonskort som sendte for full musikk. Han syntes selv slik kommunikasjon var «noe ordentlig dritt».
Skal du sikre deg mer enn det, må du få målt nivået. Til det trengs det en måler, som du også kan bruke til å måle andre strålekilder, eller du må få inn en person til å foreta en kartlegging av boligen. Navn på slike finner du på FELOs nettside.

 

15.11.2017:

NN: Hva tror du om steinen Shungitt, som skal kunne rense vann og tiltrekke seg og ufarliggjøre stråling? Og hva mener du om et annet produkt som skal kunne hjelpe mot stråling. Det er bare å plugge inn i en vanlig stikkontakt og så er effekten der.
Her en test av produktet: https://www.youtube.com/watch?v=nx5-dWLKkNA
https://shop.unovita.com/elektromedisinsk-utstyr/elektromagnetisk-straling/stralinlgsbeskyttelse/spinor/spinor-vernada-geo.html

EF: Jeg har lest den «vitenskapelige» testen om Shungitt som jeg fant på nettsida til selgeren. Jeg kan ikke se at testen har noen som helst verdi for å forklare hvordan en liten klump eller pyramide av dette stoffet skal ha noen som helt dempende virkning på EMF. I i eksperimentet er en kule med dette stoffet, som vel i stor grad består av karbon, plassert som skjold, og da er det lettere å forstå at den kan virke beskyttende, siden dette er et ganske tett og sikkert skjermende materiale. Heller ikke anbefalingen som gis i omtalen, tar jeg for god fisk.

Så jeg tror inntil videre at slike pyramider ikke har noen som helst annen virkning enn psykisk, og at de som selger det spekulerer i folks tro på at pyramideformen i seg selv kan beskytte på noe vis. Der er mye interessant ved pyramider, men det gjenstår å finne en forklaring som er troverdig på at de skal kunne ha noen som helst virkning i en slik sammenheng.

Stoffet i seg selv, brukt som maling etc, vil vel kanskje kunne virke slik som YShield eller annen grafittmaling, dvs. sterkt dempende på EMF.

Hva gjelder boksen til å stikke i kontakten, og som skal «rense stråling», beklager, men jeg tror nok heller ikke at dette kan ha noen fysisk virkning av betydning. Nå vet jeg lite eller ikke noe om torsjonsfelt, men dersom denne boksen virker, må den hindre WiFi’en og mobilen i å virke, og det gjør den vel neppe?

Jeg tror pengene er bedre anvendt på skjerming som man vet fungerer.