Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

N.N.: Uten forutgående brev/info fikk jeg i dag sms om at E-verket skal installere smartmåler hos meg om 5 dager (enebolig). Er dette akseptabel frist for varsel? Jeg skal ikke ha noen måler, og må finne ut hvordan søke fritak. Den infoen som ligger på sida di ang. helseattest er vel ikke gyldig lenger etter at Helsedirektoratet har knebla legene? Hvilke argumenterer fungerer best da?

E.F.: Helsedirektoratets «forbud»  gjelder – slik det er formulert – mot å skrive ut en attest der det hevdes at beboeren blir syk av smartmålere. Det er ikke et forbud mot å attestere at det for deg foreligger økt helserisiko fra eksponering for EMF og at du derfor også bør unngå eksponering fra smartmålere. Heller ikke er det et forbud mot å attestere at du hevder at du får helseplager av smartmålere, er at du er – eller hevder at du er – engstelig for slik økt risiko. Dette er også grunnen til at NVE har gitt beskjed om at attester fortsatt skal aksepteres.

Så da gjelder det å finne en lege som har fått med seg denne nyansen og vil skrive ut attest. Hvis ikke du finner det, kan du fortsatt også bruke det generelle argumentet om helserisiko, men det er en tyngre vei. Se mitt svar nedenfor.

 

21.03.2018:

N.N.: Jeg bor i et borettslag. De skal begynne å installere smartmålere her til sommeren. Jeg vil selvsagt ikke ha dette inn, verken hos meg selv eller naboene. Jeg vet prosedyren for å få fritak med lege-erklæring.

Hvordan kan borettslaget gå samlet imot dette? Jeg sitter i styret og har fått alle med meg etter et møte vi hadde. De vil at jeg skal skrive et felles brev, hvor styret skriver under. Har hørt rykter om at dette er vanskelig å få til, men ønsker å prøve. Har du en artikkel eller en link, hvor det står om et eller annet lovverk og noe jeg kan referere til som står høyere enn NVE bestemmelse? Grunnlov etc? Tips til hva jeg skal skrive? Jeg vet ikke hva jeg skal banke i bordet med.

E.F.: Søk i min blogg på borettslag og på sameie så finner du alle mine bloggposter om temaet. Generelt gjelder dette:

Juridisk håndteres målerne som et forhold der netteier bare skifter ut egen eiendom (måler). Styret i borettslaget/sameiet er derfor ikke part og må eventuelt ha fullmakt fra alle for å opptre på deres vegne.

I praksis aksepteres nå bare legeattester (fortsatt), men ingen har så vidt jeg vet forsøkt på alvor å insistere på at forskriften ikke kan tolkes så snevert. Den åpner jo som du kjenner for fritak der det kan påvises og dokumenteres vesentlig ulempe. Selv om det innsnevres til «i helsemessig forstand» kan det romme langt mer enn bare el-overfølsomhet, som jo er en meget uklar kategori.

Jeg ville derfor tatt med en advokat på laget, latt ham briefes av f.eks. meg. Det kan jeg gjøre ved å ta en tur og møte ham på hans kontor. Dere må da dekke mine reisekostnader.

Så ville jeg med advokatens hjelp 1) belagt påstanden om at det foreligger vesentlig og dokumentert ulempe med f. eks. EUROPAEM 2016, tilbudt nettselskapet å kable bygget med en ekstern retningsantenne felles for alle målerne. Ved avslag på dette ville jeg anket avslaget til NVE og OED, for dokumentasjonen gitt der, tilfredsstiller forskriftskravet.

Og så spørs det hvor langt dere ville være villige til å gå videre i rettssystemet:

1. NVE har jo oppfordret netteierne til å være fleksible med hensyn til antenneplassering, så om netteier ikke vil kable og sette opp en felles (retnings)antenne, bør det være ankegrunn – begrunnet med helserisiko, trass i at målernes antenner holder de tekniske kravene i fribruksforskriften. Å ikke ha kabling, innebærer bl.a. den type risiko som er beskrevet i bloggposten Smartmålere sender vilt i boligblokk: – Nå er jeg også blitt ømfintlig for mobiltelefonen!

2. I en tvist om målerne er skadelige, ville det sentrale punkt bli om det foreligger sannsynlighetsovervekt om at mikrobølget stråling på de nivå vi snakker, innebærer helserisiko akutt og/eller på sikt. Det fins en overveldende mengde forskning som viser at det gjør det, trass i hva Helsedirektorat og Statens strålevern begrunner med «kunnskapsgrunnlaget» for norsk politikk på området. Hva man får gjennomslag for i retten er en annen sak. En liste over relevant lovverk står et stykke ute i denne bloggposten: Smartmålere (AMS): helse- og miljøargumenter for å unngå dem. Den bloggposten er også nyttig som info til advokaten.

Et alternativ ville da være å finne en lege eller psykolog som vil stadfeste for hver enkelt boligeier at det foreligger økt helserisiko fra eksponering for EMF generelt og at beboeren derfor også bør unngå eksponering fra smartmålere. En slik attest rammes ikke av Helsedirektoratets «forbud» slik det er formulert, for i en slik attest hevdes det ikke at beboeren blir syk av smartmålere.

 

20.03.2018:

N.N.: Hei, vi bor i en tomannsbolig som er sameie. Vi har ett strøminntak og to sikringsskap som står med baksiden mot hverandre. Installatør har mast om å komme å installere ny KAIFA strømmåler men jeg har nektet så langt. Min nabo leier ut til studenter med egen måler. Installatør henvender seg direkte til nettleier og ikke til huseier, så jeg fikk i siste liten stoppet installasjon hos dem. Jeg har lest og fulgt med en del på bloggen din. Du skriver om mulighet for kabling. Jeg kontaktet TrønderEnergiNett og de mente at det skal la seg gjøre å få kabel mellom sikringskapene og så ha en retningsbestemt antenne på taket. Er det så enkelt? Kan jeg stole på at dette vil fungere?

Jeg antar at de har drevet og installert nye målere i området i 1 til 2 måneder. For 5 uker siden fikk min mann akutte helseproblemer [beskrivelse utelatt. E.F.]. Det har aldri skjedd før. Nærmeste nabohus er over gata. Vil måleren der kunne påvirke oss? Hvis du anbefaler det, tenker jeg å kontakte TrønderEnergi Nett igjen og prøve å få gjennomført kablet opplegg hjemme og i feriehuset vi har.

En annen ting er at min mann påstår at han ikke tåler det infrarøde varmepanelet i taket på soverommet. Har du noe kunnskap om dette? Jeg mener at jeg tåler det. Leverandørene vil vel si at det ikke er noen fare. På forhånd tusen takk for svar!

E.F.: Ja, slik kabling er standardløsning hyllevare. Det er også retningsbestemte antenner. Dere bør da passe på at dette gjøres samtidig som måleren installeres, slik at dere slipper den kraftige signaleringen i innkjøringsperioden. For en løsning på feriehuset gjelder det samme. Det er bra at TrønderEnergi Nett tar oppfordringen fra NVE om å utvise fleksibilitet med hensyn til antenneplassering alvorlig, men antakelig vil TrønderEnergi Nett ha betalt for en slik installasjon.

Ulempen som fortsatt er der med en slik løsning, er at dere skaper et problem ute i naturen og gjør måleravlesning til en miljøforurensning i stedet for å unngå å øke strålingen. F. eks. er gråspurv (praktisk talt) forsvunnet i alle byer kloden rundt i takt med utbyggingen av mobilmaster, etter flere titusen års samliv med mennesker.

Om din mann reagerer på måleren over gata? Det er i alle fall fullt tenkelig, men ikke lett å verifisere. Smartmålernes signaler har rekkevidde på mange kilometer i friluft. Den sterke pulsingen i signalet kan virke ved resonans, og resonans krever særdeles lite energi. Derfor kan smartmålere påvirke over lang avstand. For mer om dette, søk i mine bloggposter på ordet «værsyke», som er en reaksjon på samme fenomen: pulser med ekstremt lang rekkevidde.

Ja, infrarøde varmepaneler og eldre varmekabler kan ha sterke felt og gi akutte plager for noen. For mer detaljer bør du få foretatt en måling. Se FELOs nettsider for å finne folk som foretar slikt. For generell info se EMF Consults lille bok som du finner her: http://emf-consult.no.

 

16.03.2018:

N.N.:  Jeg lurer på hvordan man kan si at AMS-målerne, som (i tilfelle Aidon) kommuniserer med frekvenser mellom 870 og 875 megaHertz, kan forårsake skader på cellenivå, når slike skader oppgis å oppstå ved langt lavere frekvenser (0-30 kHertz)?

E.F.: Svaret har å gjøre med «overtoner» og «undertoner» (partialtoner) som i musikken. Det dannes lavere frekvenser av pulsene som dukker opp i radiosignalene. Grunntonen, altså grunnfrekvensen, er f eks 870 mHz, mens det for eksempel kan komme en serie pulser hvert 1/100 sekund, og dermed danne en kraftig «tone» på 100 Hz.

Jeg har beskrevet dette mer inngående i en rekke bloggposter. Søk i bloggen på «pulser», eller på «Hvordan kan så svak». Grenseverdiene i Norge er satt utfra grunnfrekvensen, og tar ikke høyde for at det i tillegg kan oppstå slike lave frekvenser av pulsene. Omfattende forskning er gjort som påviser skader fra slike frekvenser. Søk f eks på «Adlkofer» i bloggen for å finne en stor studie.

 

15.03.2018:

N.N.: Jeg lider av EHS (er el-overfølsom) og fikk fritak av AMS pga legeerklæring fra utlandet (fastlege i Norge nektet å skrive attesten). Det ble akseptert av strømselskapet. Men nå er jeg meget forskrekket over å se artikkelen om at «Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive ut attest på at strømmålere er farlige» i ulike aviser. Jeg frykter at fritaket jeg allerede har fått, ikke vil ha gyldighet lenger, og at man nå blir påtvunget AMS. Jeg skal gå gjennom ny runde her på mitt arbeidssted, og vet ikke hvordan jeg skal ordne det juridisk med søknad så jeg slipper å få en AMS rett foran kontoret mitt, der strømmåleren nå er plassert. Kan jeg fortsatt bruke min legeerklæring fra utlandet?

E.F.: Hei, ditt fritak gjelder uansett fortsatt, og det gjør din legeerklæring også. Fritak er uansett bare midlertidig, og så skal NVE vurdere neste år etter utrullingen av AMS-målerne hva som skal skje videre.

Med hensyn til din arbeidsplass: Du må snakke med HR/bedriftshelsetjenesten og forklare situasjonen. Det er deres jobb å finne en løsning. De behøver ikke en legeerklæring for å ta hensyn, for eksempel ved å finne en arbeidsplass lengre bort fra måleren eller ved å få fritak.

Helsedirektoratets forbud er ikke formulert som et forbud mot å skrive ut legeerklæringer om at pasienter kan være el-overfølsomme, men å skrive ut en legeattest på at man blir syk av smartmålere – ettersom akkurat dette ikke er dokumentert, i følge Helsedirektoratet. Dette er kanskje en veloverveid formulering fra direktoratets side: Mente de egentlig å forby alle legeattester på at folk er el-overfølsomme, men turde ikke helt å skrive det? Det vil kanskje avklares etterhvert.

 

N.N.: Jeg forsøker å sette meg inn i dette med målere og har lest en del. NKOM har kommet med en rapport som forteller at strålingen er så svak at den ikke kan være helsefarlig. Jeg hadde satt pris på om du kunne lese igjennom den og sende meg noen ord om den: http://smartstromnordvest.no/nyheter/ny-rapport-fra-nkom-bekrefter-lav-straaling-fra-smarte-stroemmaalere/

E.F.: Rapporten forteller bare at strålingen er svak i forhold til grenseverdiene, ikke i forhold til hva som gir dokumentert biologisk skadevirkning. Du finner en omtale av rapporten her i bloggposten som jeg la ut før i dag: https://einarflydal.com/2018/03/15/smartmalere-na-er-det-helsedirektoratet-som-er-lovbryteren/