Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

NN: Hei, ser at du skriver at strømselskapene kan ha justert signalene. Jeg opplever her at hver eneste ettermiddag og kveld så stråler det maks fra naboens AMS (strømmåler) inntil veggen. Om morgenen og dagen er det forholdsvis rolig. Merkelig.

EF: Ja, det virker underlig. Men ikke så underlig dersom vi snakker om magnetfelt fra en strømkabel som går gjennom huset, og kanskje forsyner flere leiligheter og ender i sikringsskapet. Der må jo nesten være en slik der også. Ettermiddager og kveld brukes det mer strøm. Det gir sterkere magnetfelt. Men dette er jeg ikke spesialist på. Det fins fagfolk som kan måle slikt og kanskje finne at det er magnetfeltet fra strømkabelen du reagerer på, eventuelt den sammen med strålingen fra den nye strømmåleren. Det går an å skjerme mot magnetfelt. En bloggpost om det er under skriving.

 

NN: Vil gjerne spørre om grenseverdier på EM stråling hos våre naboland: Sverige, Finland og Danmark. På forhånd takk.

EF: Grenseverdiene i nabolandene er som i Norge. Der er et nordisk samarbeid og enighet om å være enige mht grenseverdiene. Alle landene har bygget ned sin kompetanse på området, og benytter ICNIRPs retningsgivende verdier som om de var grenseverdier. De legger også rådene fra WHOs 2-mannskontor «The International EMF Project» til grunn, som er å følge ICNIRPs retningsgivende verdier, og så vurdere kunnskapsgrunnlaget selv for å sette grenseverdier utfra dagens kunnskap. Det gjør de gjennom utvalg som utreder forskningen og aldri finner den overveiende delen av forskningen som finner skadelige helsevirkninger under ICNIRPs retningsgivende verdier for god nok, bl.a. komiteen under det svenske strålevernet. Du vil se at jeg har omtalt dette i svært mange bloggposter. Søk f eks på «Tordenskiolds soldater». Så hvis du vil finne grenseverdier som legger denne forskningen til grunn, bør du heller bruke EUROPAEM 2016-retningslinjene. Du finner dem på min blogg i dansk versjon. Det er et meget leselig og interessant dokument.

13.02.2018:

NN: Vi skal ha generalforsamlingen i boligsameiet hvor jeg bor.
Dersom det blir flertall for at vi skal få byttet tilbake til analoge målere kan styret skrive til NVE og til nettselskapene at det er vedtatt i generalforsamlingen å fjerne AMS-smartmålerne. Hva synes du om denne ideen?
EF: Jeg skjønner at her er målerne alt installert, og du/dere ønsker å få dem «nøytralisert». Det vil nok ikke være mulig å få tilbake de gamle analoge målerne. Det man høyst kan få til uten å drive sivil ulydighet eller gå til søksmål, er å
1) gå i forhandlinger med Hafslund Nett om å
a) kable målerne, slik at den lokale radiokommunikasjonen med andre målere blir borte. Det vil da som nå kommuniseres trådløst fra/til ett punkt per klynge med HafslundNett.
b) plassere antenner slik at de kommer lengre bort fra folk, men forøvrig sender som i dag.
2) få fjernet radiokommunikasjonsskort og avlese på gamlemåten. Dette krever legeattest for én per husstand der det skal fjernes – uten at radiokommunikasjonen fra andre målere fjernes.

12.02.2018:

NN: Vi har, med legeattest, fått innvilget av Hafslund å fjerne kommunikasjonsenheten fra AMS-måleren vår (Aidon). Så leser jeg flere steder at strålingen ikke blir borte av det? Stemmer dette? Når montørene kommer for å fjerne, hva må vi passe på?

EF: Joda, dersom kommunikasjonskortet fjernes, er all radiokommunikasjon borte. Dersom du er ekstremt el-overfølsom, kan det muligens være et poeng at en smartmåler lager skitten strøm, men det er på nivå med en mobillader eller en annen tilsvarende transformator. Altså særdeles lite.
Du skal bare få bekreftet at kommunikasjonskortet er fjernet av personen som utfører dette. Det må være tilstrekkelig.

 

 

07.02.2018:

NN: Nå kommer de med smartmåler her i området. Jeg har ikke mottatt brevet, men de andre som bor her har. Min måler er av nyere type med nettkabel. Har hørt at jeg da kan ha strøm måler som ikke er trådløs? Dersom det stemmer så kanskje det ikke blir noe problem. Har fått legeerklæring på at jeg ikke kan ha trådløs strømmåler av helsemessige årsaker.

Så sitter jeg her og skal ordne med søknaden, men er litt usikker på om jeg finner de siste oppdaterte søknadsmalene.  Det ser så omfattende ut for meg. Vårt strømselskap er [XX]. Har sett mailadresser tidligere, men finner dem ikke igjen. Er du snill og sender linken til meg med siste versjon av søknad og mailadressen jeg kan bruke, så jeg får sendt det inn? Har utsatt det altfor lenge. Tenker at de ikke kan gjennomføre dette, men det gjør de. 

EF: Om ditt nettselskap har tenkt å la måleren kommunisere over kabel, må du forhøre deg med nettselskapet om. Det antar jeg de ikke har, men at de standardiserer på trådløse målere.

Ny og enkel søknadsmal finner du på https://einarflydal.com/smartmaler-info/. Adresse til nettselskapet finner du langt ute i teksten på https://einarflydal.com/2017/10/30/ny-nve-beskjed-skift-ut-alle-malerne-og-sett-antennene-der-folk-vil/.

 

NN: Jeg har fått varsel om at «smartmåler» vil bli montert hos meg første halvdel 2018. Med min 40-årige bakgrunn, som radiotekniker på en radarstasjon, ble min interesse for elektromagnetisk stråling igjen vekket.

I min enebolig er sikringsskapet montert i en skillevegg mellom to soverom. Avstand fra strålingskilden til min seng vil være ca. 2 m. Mitt soverom skal være mitt «fristed», jeg vil ikke ha svekket den regenerering som foregår om natten.

Jeg har med stor interesse vært på din nettside, jeg har vært tilsvarende innom EMF- Consult, og resultatet er nå over 400 kopierte A4-sider og kjøp av nye blekkpatroner.
All denne informasjonen har gitt meg et skjerpet syn på stråling og langtidsvirkninger, og jeg foretar nå en grundig gjennomgang av den praksis jeg forholder meg til vedrørende bruk av WIFI, Ipad, Iphone og andre strålingskilder.

Jeg er klar over at nettoperatørene krever attest fra lege for fritak av AMS-er, da med henvisning til el- overfølsomhet. Da min lege nok kan ha liten kjennskap til den biologiske virkningen av » ikke-termiske» skadevirkninger over tid, vil han få en kopi av
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme. (dansk oversettelse)

Jeg arbeider for et fritak. I første omgang en utsettelse. Jeg har lest et sted at jeg PÅ GENERELT GRUNNLAG kan be om utsettelse til 1/1-2019. Hvor finner jeg dette dokumentert?

EF: Forskriften er formulert slik at den rommer mulighet for fritak på generelt grunnlag, ettersom forskning gir solid grunn til å anse slik eksponering for «varig dokumentert ulempe». Det het derfor fra NVE:

«…nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS-måler bl.a. dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker», jf. § 4-1 bokstav b).» (Brev fra NVE til netteierne 7.12.2016)

Men etterhvert har NVE gradvis innskrenket tolkningen av denne paragrafen, uvisst med hvilken rett. I dag praktiseres det at nettselskapene forlanger legeattest på el-overfølsomhet, mens Helsedirektoratet fraråder sterkt leger om ikke å gi slike attester, og Legeforeningen tar avstand fra Helsedirektoratets frarådning (se bloggposter 30.1. og 5.2.2018). Nettselskapers kundeservice legger også press på kunder ved å gjøre søknader om fritak vanskelig, og i noen tilfeller å gi leger beskjed om at de ikke skal skrive ut legeattester. Det er altså en ganske kaotisk situasjon som skaper forvirring og sterkt press for å akseptere installasjon av ny måler. Lovligheten i dette virker ganske tvilsom, for å si det pent.

Alle fritak gis uansett kun med midlertidig gyldighet. NVE skal etter 1.1.2019 vurdere hva slags ordninger, kostnader etc. som seinere skal gjelde.

 

NN: Jeg har vært i kontakt med kraftselskapet og Kampstrup samt div Facebookgrupper. Jeg har 2 målere fra kampstrup, den ene 1,5 år, den andre 6 år. Den nyeste er for meg identisk med smartmålerne på hjemmesiden til Kampstrup. Det står dlms på den, som jeg har hørt er det samme som ams. Kraftselskapet sier på telefonen at det ikke er smartmåler. Kampstrup sa først det samme. Men på Facebook mener folk at dette utvilsomt er en smartmåler. Utrullingen i kommunen starter i mai i år. Skal jeg stole på det kraftselskaper sier, eller kan jeg sende deg et bilde siden jeg stoler på at du har kunnskap om dette?

EF: Jeg kjenner ikke målermodeller i detalj. Det jeg ville vært mest opptatt av, er ikke om de er smartmålere eller ikke, men om de sender trådløst. Spør dem om det. Noen modeller sender over strømnettet.

Du må regne med at de uansett ønsker å skifte ut målerne for å få mest mulig lik maskinpark å vedlikeholde og fordi hele Norge legger om tariffsystemet, og da trenger nye målere, etter hva jeg forstår. Dersom du ønsker fritak av helsegrunner, kan du altså godt akseptere ny måler (noe annet er vanskelig å få til), men sikre deg at den ikke kommuniserer. Det gjøres ved at kommunikasjonskortet i måleren tas ut, eller at de på annen måte sørger for at den fysisk ikke er i stand til å sende ut radiosignaler. Da må du lese den av selv og melde inn forbruket.