Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

10.05.2018:

NN: Mannen min, 66 år, har ondartet kreft i hjernen. I mange tiår har han vært ekstremt trøtt. Ca 6 m fra soverommet står en strømkiosk. Vi har hatt samme soverom i 34 år. I tillegg har vi sikringsskapet, med gammel måler, ca 4 m fra hodeenden på senga. Tror du dette kan ha påvirket hans sykdom?

Han har reparert /hatt tilsyn med turbinene på plattformer i Nordsjøen i 30 år og i tillegg hatt mange helikopterturer på disse årene. Jeg forstår at du ikke kan si noe sikkert, men tror du at noe av dette kan ha gitt kreft i hjernen? Og hvilke ting tror du kan ha påvirket mest? Bør jeg bytte soverom?

Hvem har ansvar for og objektiv kunnskap om strømkiosker og helse?

EF: Det er ikke lett å svare på en slik beretning og slike spørsmål. Men jeg skal forsøke. Strøm og stråling og helse er uhyre komplisert. Og jeg er en amatør som har satt meg inn i en god del. Stort sett ser det ut til å gi meg bedre oversikt enn fagfolkene har, men selvsagt muligheter for feil:

Det sikreste man kan si, er at vi påvirkes, og at det kan – men behøver ikke – slå alvorlig ut, akutt eller over tid. Generelt senkes stoffskiftet en anelse, så vi lever lenger, men med flere sykdommer eller plager. Det generelle helserådet må derfor være å forsøke å senke eksponeringen der man kan, selv om ikke en spesifikk kilde kan knyttes til en spesifikk lidelse.

Lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, f eks fra en trafokiosk og sikringsskap (og fra turbiner som er strømgeneratorer, vil jeg tro), forbindes statistisk med leukemi og visse nevrologiske lidelser – og ikke med hjernekreft, så vidt jeg vet. På fire meters avstand og mer er det lavfrekvente feltet fra sikringsskapet kraftig redusert, men ikke borte. Rundt kraftturbiner vil jeg anta at feltene er betydelige. At det kan ha påvirket din manns sykdom er vel ikke usannsynlig, men umulig å etterprøve. Det er i alle fall en belastning å regne med.

Visse typer hjernesvulster knyttes til mobilbruk over lengre tid. De er da først og fremst å finne på samme side som man brukte mobilen på. Den sammenhengen er godt dokumentert og slike svulster øker klart i en rekke land, og da nettopp der man har brukt mobiler lenge: England, Norden, Frankrike, USA… Hva slags elektromagnetiske eksponeringer man får under helikopterturer, vet jeg ikke noe om.

Om du bør bytte soverom? Det skader i alle fall ikke dersom alternativene er bedre. Du kunne også skjermet rommet. Å skjerme mot lavfrekvent kan i praksis bety at du må male eller tapetsere veggen mot sikringsskap og kabel/ledningsføringer, og jorde til en stikkontakt. Firma som EMF-Consult og Baldron selger det man trenger. Da er det lurt å måle før og etter, så man f eks vet om også gulvet eller taket bør skjermes (hvis det ledninger fra sikringsskapet der).

Ansvar har Statens strålevern og arbeidsgiver og diverse myndigheter som forvalter sine enkelte områder, f eks Arbeidstilsynet. Men som du har forstått, viser viser disse bare bakover til man havner hos skjeve utvalg og en stiftelse som har foreslått grenseverdier som kun skal beskytte mot akutte oppvarmingsskader.

Objektiv kunnskap om strømkiosker og helse, om det fins? Tja. Det ble forsket en del i norske kraftmiljøer for en del år siden, men jeg har ikke satt meg inn i resultatene. Det jeg er blitt fortalt, er at man ga stort sett opp å finne sammenhenger og at de personer som fant, fikk mye motbør. Jeg tror at det kom av at man ikke hadde nok biologisk/medisinsk forståelse av mekanismene bak og var for forutinntatt av gjeldende grenseverdier og tenkningen bak disse. Forskningen stanset. I dag er det mye lettere å forstå det brede symptombildet, selv om man ikke alltid klarer å gjøre gode nok statistiske undersøkelser innen dette området. Det forskes meg bekjent ikke i Norge.

Her skal du få noen referanser fra norsk forskning og norske artikler som du kan få tak i gjennom biblioteket, og som viser at temaet er gammelt:

Elektromagnetiske felter og deres virkning på mennesker. Hovedfagsoppgave 1990 utført av Stein Petter Vagle ved institutt for elkraftteknikk. NTH, 21.5.1991.

Vi og Vårt magasin nr 4 – 1998, s 4: om en dom ved Menneskerettighetsdomstolen i Strassbourg, der forskeren Hans-Ulrich Hertel vant mot mot den sveitsiske stat, som etter press og lobbying fra elektroindustrien hadde forbudt ham å informere forbrukere om mikrobølgeovnens fare for kreft.
Vi og vårt nr 3 – 1998 – Tema: Elektromagnetismen vår største helsefare?
Vi og vårt nr 1 – 1999 – Artikkel: Mikrobølgeovnen må faremerkes eller forbys.

Som du ser, har mange visst mye lenge.

NN: Kunnskap er fersk vare! Visdom er mangelvare! Synes det er vanskelig med spørsmålene knyttet til elektromagnetiske felt og sykdom. Jeg har ikke ork til å ta tak i det nå. Jeg ba om en legeerklæring for å slippe installere ny strømmåler, men fastlegen til min mann nektet. Han ville ikke være med i denne diskusjonen. Hans renommé som lege betydde mere for ham enn helsa til mannen min. Det rystet meg. Jeg fikk en legeerklæring av min lege, hvis hun kunne skrive at jeg fikk «psykiske plager» av å ha strømmåleren i huset. Ha ha!

 

09.05.2018: 

NN: Jeg har nettopp flyttet inn i et hus hvor det står en Aidon-måler. Bodd her i to uker og jeg har fått kraftig øresus, sviing i huden, indre skjelvinger og trykk i hodet. Min datter på 12 år er også merkbart mer sliten enn for bare to uker siden.

Min fastlege vil jeg ikke engang forsøke å få noen attest derfra. Kjenner du til privatpraktiserende som skriver slike attester, slik at jeg kan få fjernet sendere så fort som mulig?

EF: Nei, jeg kan ikke oppgi deg navn på leger. Spør legen likevel! Vær OBS på at du kun trenger en uttalelse fra helsepersonell på at du mener at du får helseplager av eksponering for elektromagnetiske felt. Å skrive dette i en uttalelse har Helsedirektoratet ikke nedlagt noe forbud mot. Det er lurt å handle raskt for å unngå å bli varig overfølsom.

 

07.05.2018:

NN: Vet du om det er forsket noe på målerne og biologisk medisin og biologiske vaksiner, for det er jo levende medisin?

EF: Nei, det vet jeg ikke. Det er vel svært lite sannsynlig at det fins slik forskning om smartmålere, Men det er forsket omfattende på f.eks. cellekulturer som utsettes for pulset stråling og funnet påvirkninger ved eksponeringer godt under grenseverdiene (f.eks. i Adlkofer m.fl. sitt store EU-finansierte prosjekt REFLEX, 2004). Grenseverdiene (som jo måler oppvarmingspotensialet), kan være nærmest irrelevante ved pulset eksponering: Andre mekanismer som virker ved ekstremt lav eksponering, kan ha sterk påvirkning på biologien, bl.a. resonans.

Det ville utfra dette ikke være det minste forbausende om slik levende medisin ble påvirket, men det er neppe heller mulig å si at den nødvendigvis ville komme til å bli det.

 

05.05.2018:

N.N.: Jeg følger godt med diskusjoner her og synes dette er helt forferdelig hva de driver med og utsetter oss for! Jeg er ikke huseier, men leier en stor kjellerleilighet. Og oppe er den nye smartmåleren installert. Jeg flyttet inn like før jul i 2017. For det første, skyhøye strømutgifter som jeg gruer meg til hver måned. For å si det sånn, så sparer jeg på strøm som det går an å gjøre.

Men, nå sitter jeg og tenker om vi med høreapparater og øresykdommer kan bli ekstra utsatt? Jeg har to typer øresykdommer som går på hørsel. Den ene heter meniéres, og går også på balansen. I begynnelsen av mars skjedde noe helt spesielt i det øret der jeg har meniéres: Jeg fikk plutselig elektriske lyder, samme om jeg har på høreapparatet på eller ikke. Og det er sånn at hvis jeg beveger hodet, eller tar hånda lett over øret, så blir det veldig ubehagelig og høylytt elektrisk støt, rett og slett! Det er veldig ubehagelig og påvirker meg fryktelig i hverdagen. Dette er ikke tinnitus, fordi det har jeg også.

Leger rister bare på hodet og synes dette er veldig rart. Jeg vet ikke om de tror på meg.
Så nå sitter jeg bare og tenker. Kan måleren være årsaken?

EF: Jeg vet heller ikke, og jeg er ikke medisiner.  «Mikrobølgehørsel» som feildiagnostiseres som tinnitus er et dokumentert fenomen. Populærfaglig, detaljert dokumentasjon med forskningsreferanser fins i denne uhyre interessante, tykke boka som forhåpentligvis kommer på norsk til høsten: Firstenberg, Arthur: «The Invisible Rainbow – A History of Electricity and Life», AGB Press, 2017. Men slikt kan du ikke vente at leger kjenner til. Blant annet fordi det er for teknisk, for spesialisert, for nytt, og i strid med dogmet bak dagens grenseverdier.

Så at der kan være en sammenheng, høres i det minste slett ikke umulig ut.

N.N.: Hei! Jeg har fått installert AMS-måler både på hytta og hjemme.
Jeg ønsker å få koblet fra den trådløse modulen (RF-senderen) og få løsning med kabel eller retningsbestemt antenne. Vet du noe om hvilke muligheter jeg har for å kunne kreve dette?

EF: Per dato er enkleste og eksponeringsmessig beste løsning å få legeattest og søke fritak, og så få fjernet modulen. For løsninger med kabel eller retningsbestemt antenne må du kontakte nettselskapet og be om at de besørger dette. Hva du kan kreve, vet jeg ikke, for det er ikke blitt undersøkt juridisk. Kanskje utredningen som nå gjøres vil gi svar. Men det tar et par måneder.

N.N.: Kjenner du til NKOMs målerapport fra januar i år? Den sier at strålingen fra smartmålerne er så svak og sender så sjelden. Men en kar her i Bodø sier til meg at den smartmåleren som vi har i Bodø, som heter Nuri, sender 221 transmisjoner i døgnet. Fire av dem er målerstand, men resten er for å holde det trådløse nettverket med de andre målerne ved like. Han sa at det var veldig uheldig at NVE og nettselskapene gikk ut og informerte om at det bare er 4 meldinger per døgn, når de med måleapparat selv ser at det umulig kan stemme.

Prosjektlederen i Nordlandsnett sier fortsatt og skriver fortsatt at det kun er snakk om disse fire meldingene…

EF: Ja, rapporten finner du omtalt i bloggposten 17.3.2018. Ja, slik informasjon er selvsagt villedende – hva enten den skyldes uvitenhet eller ikke.

 

N.N.: Vet du om det er et nettsted man kan få oversikt over leiligheter til leie for el-overfølsomme? På forhånd takk for svar.

E.F.: Nei, dessverre. De mange henvendelsene som jeg og andre får fra folk som må lete etter et annet mer skjermet sted å bo, viser at det er behov for slike tilbud, på samme måte som blinde, rullestolbrukere og andre med en funksjonshemning sett i forhold til hvordan samfunnet har utviklet seg, har fått laget tilpassede boliger gjennom sine interesseorganisasjoner. Men FELO (felo.no) har visse, begrensede muligheter til å ordne korttidsopphold for filk i en krisesituasjon. Kontakt FELO om dette.

 

02.05.2018:

N.N.: I anledning installering av ny strømmåler i nytt bygg (det er ikke strømmåler fra før), har vi søkt og fått fritak fra nettselskapet. Nettselskapet vil imidlertid installere ny strømmåler uten radiokommunikasjon. Vi har fått avslag på forespørsel om å installere analog strømmåler, alternativt strømmåler med nettfilter.

Nettselskapet skriver:
«I følge NVE kan kunder som har fått fritak etter § 4-1 bokstav b) ikke kreve å få beholde eksisterende måler. Kundene må akseptere at fritaket er oppfylt når kommunikasjonsmodulen i den nye måleren er deaktivert.»

Hvordan går vi fram ved en klage og har vi mulighet til å få strømmåler med nettfilter?

E.F.: For å vurdere jussen foreslår jeg at du forsøker å vente til juridisk vurdering foreligger 1.7. Men rent praktisk tenker jeg slik: Utfra strålingshensyn må ny måler uten komm.kort være akseptabelt – med mindre noen i husstanden ikke tåler batteriladere/strømforsyningsenheter i klasse med mobilladere. Dere kan sette på nettfilter rett «etter» måleren. Hva slags filter avhenger av hva slags skitten strøm» dere vil filtrere bort. Snakk med folk som EMF-Consult for å få vurdert slikt.

 

28.04.2018:

N.N: Jeg har søkt fritak på vegne av hele borettslaget jeg bor i. Styret har skrevet under og vi har brukt din mal, med vedlegg, kopi til NVE m.m. Var selvsagt ikke overrasket når vi nå har fått et nei og et «standardsvar» som avslag. Jeg har også kontaktet elektrikerfirmaet som skal installere her og sagt at de ikke trenger å bruke av sin tid i vårt borettslag, da vi ikke vil akseptere installering med mer den er «trygg» (kablet). Det jeg nå lurer på – skal jeg respondere skriftlig tilbake til nettselskapet på avslaget? Og evt hva bør jeg skrive?

E.F.: Fritak får netteierne kun gi etter søknad fra den enkelte strømkunden – med legeattest eller annen dokumentasjon. Men alle forstår jo at løsningen blir ubrukelig i en blokk når som får fritak fortsatt skal utsettes for de andre målerne.

Så i tillegg til at alle det er aktuelt for, søker fritak, kan borettslaget etter fullmakt fra beboerne forhandle / diskutere seg fram til bedre løsninger med netteier (se siste foiler her) – og få utsatt til juridisk utredning foreligger – hvis vi bare får inn nok penger!