Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

11.06.2018:

NN: Jeg har fått fritak for AMS på hytta, men de skal allikevel bytte eksisterende analog måler til ny enhet uten sender.  Vil ny måler være mer skadelig enn den opprinnelige ti år gamle analoge måleren?

Hjemme fikk vi installert måler av typen Politerm800, som strømselskapet, Stange Energi, hevder er uten stråling siden den sender via kabel. De har sagt at den er koblet om til avlesing én gang pr døgn. 

Jeg har vært dårlig i alle år jeg har bodd i dette huset, også før vi fikk installert den siste måleren. Jeg sliter med amalgam/tungmetallproblematikk. Da blir man ekstra sensitiv overfor stråling, og jeg ble dårligere rett etter at denne måleren ble satt inn. Men det er vanskelig å argumentere mot strømselskapet. Jeg Har derimot lest at den skaper skitten strøm. Vi har målt høye verdier her og har satt inn Memon beskyttelsestiltak og syns det gir noe bedring. 

Tesla-eiere fikk problemer med å lade etterat de fikk installert samme type måler (Politerm800), så det er innlysende at den skaper støy på strømnettet. Men jeg klarer ikke å nå fram med noe argument for å få måleren fjernet, for jeg blir bare møtt med «liten strålefare» og at de ikke har igjen av de «gamle» analoge målerne.

EF: Ang. AMS på hytta: Uten sender vil måleren ikke sende radiosignaler, og altså være uten slik («radiofrekvent») stråling. Dersom du er meget var for skitten strøm, kan du likevel få et problem, ettersom måleren bruker strøm omtrent som en mobillader. Den produserer altså litt mer skitten strøm enn det som alt måtte være i huset. Det kan du eventuelt skaffe deg filtre for å få vekk fra ledningsnettet i huset. Slike filtre kjøpes av nettbutikker for slikt – EMF-Consult, Baldron, m fl. Da bør du også kjøpe et lite måleapparat for skitten strøm, så du ser hvor mye du får redusert med.

Ang. måleren hjemme: Denne måleren bruker såkalt PLC – Power Line Communication. Det interessante er da hvor mye skitten strøm den produserer i ledningsnettet. Skal den virke, må den produsere skitten strøm, så enkelt er det. Det kan måles med en ganske rimelig måler, og som sagt filtreres bort fra ledningsnettet i huset.

Produktene fra Memon kan jeg ikke begripe hvordan skulle virke rent fysisk, så inntil noen kan forklare meg det, holder jeg det for å være verdiløst. Bruk heller metoder som går an å forstå og hvor effekten kan måles og er basert på grundig forskning, som fjerning av kilder, fjerning av skitten strøm med filtre og skjerming av elektromagnetiske felt/stråling med tekstiler/grafittmaling osv. Da bør det måles i forkant av noen som kan slikt. En måling kan vise om det bare er skitten strøm du bør gjøre noe med, eller om det også kan være andre strålekilder å ta tak i. Da ser du om det er grunnlag for å søke fritak fra PLC-løsningen og eventuelt bruke kompetente folk til å hjelpe deg med dialogen med kraftselskapet så du eventuelt får kuttet ut PLC-delen.

At Tesla-eierne fikk problemer, viser at det foregår signalering i nettet. I Frankrike er PLC hovedløsningen, og det vekker protester pga helseproblemer. Kraftindustrien kan ikke noe om dette. Du finner noen artikler på min blogg, med kilder kraftselskapet kan  ha nytte av.

 

06.06.2018:

NN: Jeg eier en leiegård i form av et AS og har nå fått brev om at installasjon av AMS er rett rundt hjørnet. Vi har 4 leiligheter, 2 butikker på gateplan og 1 kontor utleid. Vet du om det er hver enkelt leietaker (de har naturligvis hver sin måler tilknyttet lokalet de leier) eller leiegården som AS som må ta kampen om AMS-måler? Flere av de som leier hos oss vil ikke ha det og minst én av dem reagerer såpass at mobiltelefon er et problem. på forhånd tusen takk!

EF: Slik dagens praksis er, må hver leietaker ta kampen hver for seg. Hvilket selvsagt fører til at naboens måler blir problemet selv når man får fritak for egen måler. Det forstår enhver som aksepterer at slik mikrobølget stråling kan gi skadevirkninger.

Et upraktisk alternativ er at dere som eiere står som abonnent av all strøm, og så fordeler kostnadene utfra interne målere. Skal dere få til det som ivaretar alles helse, må dere ta kampen mot dagens regime, f.eks. som en felles søknad begrunnet med at andre måter ikke gir løsninger for dem som ikke vil ha målere. Jeg ville forsøkt å vente til den juridiske utredningen er klar, og så vurdere å engasjere en advokat for å vurdere mulighetene. Sjekk kanskje med gårdeierforeningen om de tilbyr advokatbistand.

 

01.06.2018:

NN: Vil bare spørre deg om du vet hvem som nå nekter leger å skrive lege erklæring angående el-overfølsomhet? Jeg fikk denne pokkers saken inn i firmannsboligen jeg bor forrige uke og jeg har fått helvete i gave.

Hafslund sier: «Få legeerklæring så fjerner vi senderen», og når jeg ringer legekontoret får jeg ikke engang snakke med lege, for legene her i området har fått et skriv om at det ikke skal gis ut legeerklæring i denne saken. Altså: Noen kneblet det norske folk. Hvem?

Så kom Hafslund med den glupe ideen at jeg skulle oppsøke psykolog angående erklæringen. Dette er da fysiske plager ikke psykiske! Håper du kan nøste opp i dette og få det ut på nett.

EF: Her har du svaret: Legeattester for fritak fra smartmåler er fortsatt fullt lovlig og rettDu må ganske enkelt finne deg en annen lege eller annet helsepersonell som vil skrive ut en attest. Og så kan du jo f.eks. politianmelde Helsedirektoratet for å ødelegge din helse. Du får skjerme deg som best du kan inntil det er løst.

 

29.05.2018:

NN: I dag ble kommunikasjonsdel fjernet fra AMS måler i huset jeg nettopp har kjøpt og flyttet inn i. Jeg ble hoppende glad og tenkte at nå blir jeg mitt «gamle jeg» igjen. Men, jeg har fortsatt trykk for ørene, sviing i huden og kraftig øresus. Det overrasket meg, siden jeg forventet å bli kvit dette nå når senderen var vekk. Riktignok står det jo slike målere i alle husene på alle kanter her ( rekkehus). Men skulle ikke intensiteten i disse opplevelsene blitt redusert med fjerning av sender i eget hus?

EF: Ikke helt enkelt å svare på dette:
Ja, du har fått redusert eksponering for effekttetthet (signalstyrke) i og med at radiodelen er fjernet.. Men utfra slik det tenkes om AMS, EMF og akutte helsemessige reaksjoner foreligger i alle fall følgende muligheter:

  1. Det tar kanskje litt tid før reaksjonen forsvinner
  2. Du er blitt mer ømfintlig, og reagerer nå på en svakere eksponering som fortsatt er der (lurt å sjekke ved å slå av WiFi etc hvis du har slikt)
  3. Du reagerer på andre AMS-målere i nærheten. Det kan skyldes at innstrålt effekt (eksponeringsstyrken) har lite å si for reaksjonen. Det du reagerer på, er kanskje like gjerne pulsingen i signalet, og hvor sterkt den virker, kan ha med signalets styrke å gjøre, men har ikke nødvendigvis særlig mye med styrken å gjøre, men med andre egenskaper som ikke taper virkning selv om signalet svekkes. Pulser er det slik med. Se Syk av smartmålere? Her har du en forklaring som kan syretestes 
  4. Plagene har andre årsaker.

Så som du ser er der flere muligheter, og mer å ta fatt på, dessverre. F,eks. å vurdere mulighetene for å få naboene til å få fritak, evt. skjerming mot naboenes målere.

 

 

24.05.2018:

NN: Stråling fra mobiltelefonen min har jeg erfaring med, så sammenliknbare tall hadde vært fint. Da kunne jeg visst litt bedre hvorledes jeg vil bli påvirket av trådløs smartmåler:

Jeg ser at mobiltelefoner blir målt med SAR-verdi. Jeg vet ikke hvordan denne verdien måles, men jeg har erfaring med hvor lenge jeg skal snakke i handsfree og hvor lenge jeg skal snakke med telefonen inntil øret. Jeg vet ikke om SAR-verdien regnes ut fra god eller dårlig dekning og dertil sendestyrke fra mobilen. Min Samsung Galaxy S5 har en oppgitt SAR-verdi på 0,56.

Stråling fra AMS måles i W/m2 ved 1 m avstand. Har du en konverteringstabell som funker? Eller har du en W/m2-tabell for aktuelle mobiler og målere, da med passiv/aktiv god dekning/aktiv dårlig dekning?

EF: Du spør feil person for å få slikt. Men jeg kan svare likevel:
1. Det er ikke mulig å svare konkret på disse spørsmålene da både mobiltelefoni og AMS har utgangseffekter («sendestyrker») basert på dekning. Da vil også innstrålt effekt – styrken du eksponeres for – variere tilsvarende.
2. Du kan ikke slutte fra eksponeringen, hva enten målt i SAR eller i µW/m2, hvor sterkt du påvirkes. For det første fordi påvirkningen ikke stiger proporsjonalt med eksponeringen – sammenhengen er langt mer komplisert. For det andre fordi både frekvens og modulering (pulsingen – herunder hvilke lave frekvenser som dannes av dem)  og andre egenskaper spiller stor rolle for biologisk respons, og de er ulike for mobiler og AMS/smartmålere, og pulsingens biologiske virkning korrelerer ikke med effektmål (som er mål på oppvarmingspotensial). For det tredje fordi SAR er et ganske absurd mål på oppvarmingspotensial som bare har en meget fjern forbindelse til helsemessige virkninger – f.eks. fordi SAR for hodet måles under forutsetning av at hodet er fylt med homogent materiale, og det er verken mitt eller ditt, så ikke engang oppvarmingspotensialet blir noenlunde korrekt målt annet enn hvis du ser svært stort på det. Og heller ikke er det slik at det fins en slags grense som du kan identifisere for hva du kan eksponere deg for av slike kilder, og så være rimelig sikker på at du ikke får helseplager på sikt.

Det er nok et langt bedre alternativ å se på tabellene i EUROPAEM-retningslinjene for å finne ut hvor mye du bør begrense eksponeringen til dersom du skal være rimelig sikker på at du slipper akutte helseplager. De retningslinjene er utarbeidet utfra mange års erfaring med folks faktiske reaksjoner, og tar hensyn til moduleringen i de ulike typene signaler. Det beklagelige funnet du da kommer til å gjøre, er at en føre-var-linje der du vet noenlunde sikkert at du er på den sikre siden, er vanskelig å kombinere med noen av de to. Å angi sikre grenseverdier for å beskytte mot langsiktige virkninger er enda vanskeligere. En føre-var-linje innebærer derfor å begrense eksponeringen der man kan. Den kommer likefullt til å være langt større i vårt moderne samfunn enn vi ble konstruert for å tåle.

 

23.05.2018:

NN: Jeg har fått installert 12 Aidon målere på soveromsveggen der det tekniske rommet for blokka står. Det vil si at det er bare soveromsveggen pluss 10 cm luft som skiller oss og målerne. Både datteren min og jeg fikk plager etter kort tid. Vi sover nå i stua. Har vært hos lege og fått legeerklæring for både datteren min og meg, pluss styrevedtak slik de sa på kundesenteret til netteieren.

Men nå vil netteier kun gi fritak dersom hver beboer samtykker til at kommunikasjonsmodulene fjernes, og at de samtykker til å betale 2000 kr mer i året over nettleien. Dette er fortvilt for da vil kanskje ikke de andre beboerne være med på dette. Mitt spørsmål er derfor, har du råd om hva jeg kan gjøre med dette?

EF: Det er veldig positivt av nettselskapet innser at en slik plassering er uholdbar. Det er nettselskapet som har ansvar for teknologivalget, og implisitt i at nettselskapet har forstått at det bør gå med på å fjerne alle kommunikasjonsmodulene, ligger det jo at nettselskapet forstår at teknologivalget er uheldig, selv om det er innenfor fribruksforskriftens tekniske krav. Da må nettselskapet sørge for bedre teknologi.

Med hensyn til hva nettselskapet vil få adgang til å ta for å dekke antatte ekstrakostnader for amputerte smartmålere, er det noe som NVE skal se på seinere en gang i 2019, så det beløpet vet ingen hva blir, så beskjeden fra nettselskapet kan tas med et lite forbehold, og besvares f eks med at dette er noe man får ta stilling til når den tid kommer. Det er ikke opplagt at nettselskapet vil få adgang i det hele tatt til å innkreve noe ekstra: Jo flere som får fritak og jo bedre det dokumenteres at folk og dyr får helseplager, jo vanskeligere må det bli å tillate at man skal betale for å slippe å eksponeres. Men her er vi over i jussen, og det skal jeg ikke mene for mye om. Kanskje kan det finnes bedre grunnlag for å tenke rundt slikt når juristenes utredning kommer 1. juli. Et råd må derfor være å svare ja med forbehold, og se om prosessen kan forsinkes til utredningen foreligger.