Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

05.02.2018:

NN: Hei. Jeg leier en leilighet i et rekkehus med 6 leiligheter. Alle har smartmåler i gangen mellom min leilighet og naboens. Det jeg lurer på er om du kan hjelpe meg med hvordan jeg på best mulig måte kan beskytte mine barn og meg. Jeg har planer om å lage orgonitt til våren, men det er for kaldt enda, siden det må gjøres ute. Så en dame nevne noe om kobberrør i spiral, men vet ikke om det virker eller hvordan.

EF: Jeg ser på nettsider at orgonitt angivelig «omformer skadelig energi til livgivende energi. Man plasserer orgonitt rundt omkring for å nøytralisere kilder for skadelig energi ved å omforme den energien som disse avgir til positiv livgivende energi. Som mobilmaster i nabolaget og TVen i stua.»

Etter alt hva jeg kan begripe er orgonitt ren og skjær svindel og overtro, og hvis det kan ha en virkning, er det gjennom placebo. Det fins ingen rimelig fysisk forklaring på hvordan en pyramideformet støp av plast og metallspon etc skulle kunne rense noe som helst av elektromagnetiske felt. Jeg ville ikke brukt fem øre på dette. Bruk heller tid og penger på å skjerme veggen mot målerne (metallfolie, grafittmaling, skjermende stoff), evt flytte soverom unna, få naboene til å innse hvordan de selv også kan skades på sikt selv om de ikke har akuttvirkninger og deretter få fritak, og få lagt opp en felles antenne for målerne og flyttet den ut og vekk til en yttervegg lengst mulig bort. Og meld deg inn i en av interesseorganisasjonene (Folkets strålevern, FELO) slik at de får mange nok medlemmer til å få statlig støtte.

NN: Kommer det en oppfølger av artikkelen om høreapparat med trådløsteknologi ute av kontroll (11.1.2018)? Hvordan går det med den saken? Har du byttet ut apparatet med en annen type? Eller var det en feil på apparatet? jeg lurer fælt på grunn av at jeg bruker samme type apparat. Finnes kanskje apparater som ikke har radiosendere?

EF: Takk for spørsmålet! Jeg venter på time hos audiografen. Av en eller annen merkelig grunn har apparatene sluttet å stråle på høyeste nivå. Jeg aner ikke hvorfor. Men for sikkerhets skyld setter jeg dem nå alltid i flymodus når jeg tar dem på om morgenen. Det virker som det beste alternativet inntil videre. Men det er lett å glemme, så jeg vil over til apparater uten radiosendere ombord. Ja, det fins mange modeller som ikke har radiosendere, men alle nye har det nok. Jeg har ikke hørt noe fra amerikanske myndigheter om hvordan de regner når de godkjenner høreapparater med sendere for nærfelteksponering, som jo gir langt større eksponering og svake målemetoder.

01.02.2018:

NN: Jeg leser din blogg jevnlig, og er småskremt av det du viser til ift. AMS. Det er tid for utskifting her, men jeg tenker (generelt) på hvilket rettgrunnlag dette foregår? Og kan jeg nekte selskapet å komme inn med loven i hånd?

Jeg har selv helseplager relatert til kjemi som har gjort meg arbeidsufør. jeg kan sikkert få en lege-erklæring på denne helsebasis, men spør likevel: har selskapet rett til å skifte ut måler når den som er virker?

EF: Hverken jeg eller andre jeg vet om har satt seg skikkelig inn i rettsgrunnlaget. Det krever en større juridisk utredning. Noe skjer der, men det tar nok tid, dessverre.
Utgangspunktet er at måleren er nettselskapets eiendom og grensesnittet mot kunde. En rekke ulike lover gjelder, og så lenge strålingen er under grenseverdiene, kan det argumenteres for at det ikke går an å bruke f. eks. Nabolova for å hindre eller å få fjernet en måler med sender. Men på det annen side kan man dokumentere både at og hvordan det oppstår helseplager ved stråling godt under grenseverdiene – ikke minst fra pulsingen i smartmålere.

30.01.2018:

NN: Jeg og min familie er en av de som kjenner målerne på kroppen. Har sendt inn min historie til deg tidligere, men det jeg lurer på er om du har noen tips på hva jeg kan skrive/gjøre iht nettselskapet. Jeg sendte en lang mail med gode punkter på hvorfor jeg takker nei til måleren og får selvfølgelig tilbake standard brev fra kundemottaket at nå har NVE bestemt at det kun er de med legeerklæring som får fritak.

Jeg synes ikke det er riktig å oppgi dette – for hvilken rett har et kundemottak hos et privat selskap til å begjære legeerklæring? Synes du jeg bør trenere og ikke svare eller gjøre noe frem til jeg hører fra dem igjen, eller få en legeerklæring, og isåfall hva bør legen skrive?

Jeg er veldig rådvill, men jeg vil ikke gi meg for dette vil ta livet av folk. Vi kan ikke lenger bo i eget hus da det er så ille.

EF: Hei, du vil bli kvitt strålingen fra måleren først og fremst. Da får du skaffe dere en legeattest på at dere er, i følge hva du beskriver, eller frykter å være eller bli, el-overfølsom. Situasjonen er rotete, som du ser av min nyeste bloggpost, men en legeattest får du nok.
Dernest kan du melde deg på når noen organiserer en form for rettssak/underskriftskampanjer eller liknende som trenger penger, slik at du får støttet opp om arbeidet videre for å få snudd denne fryktelige politikken som iverksettes på dette området.
Det er ikke lurt for helsa å være for prinsippfast og gå rundt i en eksponering som plager deg/dere fordi du mener at man egentlig ikke burde akseptere at det kreves legeattest.

 

29.01.2018:

NN: Jeg har blitt anbefalt beskyttelse med Tesla Blueshild. Men er veldig skeptisk til denne. Har du noen kommentar?

EF: Nei, den typen produkter kan så langt jeg kan begripe, bare virke gjennom innbilning. Det står ingen opplysninger hos produsenten som tyder på at dette kan virke. Det ville da også trosse fysiske lover så vidt jeg forstår. Dersom det virket, ville ikke mobilen din virke, og mobilmastenes signaler ville ikke nådd fram til deg eller andre i nabolaget.

NN: Hei! Jeg har tenkt å kjøpe meg ECO-WiFi ruter. Jeg har sett videoen som beskriver denne. Der forteller de også at wifi på modem bør slås av hvis man kopler til en Eco-WiFi-ruter. Jeg har et modem fra Canal Digital (Cisco EPC 3010). Vet du om wifi på dette kan slås av. Ev. hvordan?

Jeg har fått fritak fra Hafslunds AMS/automatiske strømmålere, med lege attest :)

 

EF: Jeg har selv hatt fire Eco-WiFi rutere. Jeg ser på WiFi-delen som en overgangsløsning. Nå har jeg for lengst slått WiFi permanent av og setter WiFi kun på når her er ungdom innom som absolutt skal ha WiFi noen timer og jeg ikke orker å krangle med dem.
Canal Digitals ruter: det må du spørre Canal Digital om. Jeg aner ikke. Når den fjernoppdateres, risikerer du uansett at den slås på igjen.
Vær obs på at du fortsatt må ha et modem som du kopler mellom ruteren og kabelen fra Canal Digital.

Målte jeg noen gang at det stemte at Eco-WiFi-rutere kan gi 90% reduksjon av EMF? Det trengs ikke måles. Det er et enkelt regnestykke: når «beaconsignalet» reduseres til 1/10, er den delen av strålingen redusert med 90%. Resten avhenger av trafikken og hvor mye den generelle signalstyrken reduseres. Det vil nødvendigvis også redusere strålingen, uten at det går an å si hvor mye så lenge man ikke vet hvor mye signalstyrken reduseres og trafikkvolumet er.

25.01.2018:

NN: Min mor gikk til sin fastlege her i [byen] og ba om legeattest da hun ikke ønsker smartmåler installert. Hun fikk til svar fra legen at det kunne hun dessverre ikke, da Skagerak Energi har instruert fastlegene om å ikke gi legeattest.

Kan det i det hele tatt være lov? Jeg er svært overrasket over dette. Hva tenker du?

EF: Skagerak energi har selvsagt ikke instruksjonsmyndighet overfor legene. Helsedirektoratet har anmodet leger om ikke å skrive ut attest på el-overfølsomhet, men Legeforeningen har gjort det klart at de ikke støtter dette, selv om de mener at det ikke kan stilles noen fysisk diagnose (hvilket forøvrig viser at de er dårlig informert).
Takk for informasjonen.

26.01.2018:

NN: Sameiet og Obos har begjært tvangsinstallasjon av AMS-måler i vår leilighet.
Er det mulig å stoppe dette?

EF: Det du lettest kan stoppe, er å få AMS-delen installert. Da skaffer du deg legattest på at du reagerer på elektromagnetiske felt, eller frykter å gjøre det. Da slipper du en kommunikasjonsmodul i din måler, men unngår ikke de andre målerne.
Skal du forsøke å stanse dette på andre måter, må det brukes juss. De verktøyene er atskillig tyngre, og det er ikke gjort noen juridiske utredninger så langt om mulighetene – dessverre. Det kan komme, men vil vel bli for seint for ditt vedkommende.

Antenner kan plasseres lengre bort fra måleren, og det kan brukes retningsantenner. NVE har anmodet nettselskapene om å være fleksible mht installeringen. Det må gjelde slikt som dette.

Slike målere kan i prinsippet kables, men noen av netteierne (eller alle?) har valgt bort slike løsninger (for å spare penger og gjøre montasje raskere, antar jeg).

Dersom målerne står i eget målerskap, f eks i kjelleren, er problemet antakelig svært lite. Det kan måles.

22.01.2018:

NN:
1. Jeg bor i enebolig og sikringsskapet er rett ved Internett-inntaket.

Kan smartmeteret kables til Ethernettet eller må det sendes/stråles?
2. Dersom man mener å ha problemer med el-overfølsomhet, er da smartmeteret et hovedproblem, eller er mobil og data/wifi større problem?

EF: til 1: Nei. Men antennen kan flyttes lengre bort og det kan brukes retningsantenner. Det må i såfall bestilles fra netteier eller utføres med deres samtykke.
til 2:
Med tanke på akutte reaksjoner: 
Det er ikke mulig å gi et generelt svar på det. Man må kartlegge situasjonen med målinger, og det bør gjøres av kvalifiserte folk. Så bør man fjerne/skjerme det som er sterkest, og se hvordan det så er med plagene. Eventuelt gå videre på neste kilde.
Hva man reagerer på, kan være svært spesialisert. Det kan f eks vise seg å være ledningene som ligger under sofaen, eller en lader som står i kontakten og skaper «skitten strøm». Eller det kan være totalen, mens man ikke reagerer på noen av de enkelte kildene enkeltvis. Det er dette som ligger i «cocktaileffekten» og «dråpen som får begeret til å flyte over». Med miljøgifter er det gjerne slik. (Søk opp bloggposten om Hans Selye hvis du vil vite mer.)

Med tanke på helsemessige følger over tid:
Enda vanskeligere å si hva som kan bli årsaker. Det er totalen som teller. Så da blir målet å holde lave nivåer.