Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

21.04.2018:

N.N.: Er den elektromagnetiske belastning som vi får igjennom WiFi, AMS, iPhone osv, den samme type stråling vi får gjennom stråleterapi mot kreft i sykehusene?

E.F.: Svaret er tredelt:
Den terapeutiske strålingen man får ved kreftbehandling har andre frekvenser, er sterkere, og har andre egenskaper, kort varighet og betegnes som ioniserende stråling. Den har til hensikt å skade celler direkte.

Den elektromagnetiske belastning som vi får igjennom WiFi, AMS, iPhone osv virker svakere, gjennom andre mekanismer og indirekte, og kalles ikke-ioniserende.

Men ettervirkninger av strålebehandling ser visst ut til for noen å være at man lettere får samme type reaksjoner, altså bli ekstra følsom for elektromagnetiske felt. Det tror jeg er lite undersøkt, og jeg har satt meg lite inn i dette. Så spør heller en kreftlege om dette.

 

19.4.2018:

N.N.: 1. Leste på nettsiden din i fjor om å søke om fritak for å få smartmåleren på småbruket mitt. Jeg sliter med elektriske installasjoner. Fikk bekreftelse fra legen og sendte søknad om fritak til BKK. Fått skriftlig tilbakemelding at de skal undersøke sikringsskapet for å finne en annen løsning. Tar det som et skritt i riktig retning. 2. Jeg har et hus i Bergen og leier ut leiligheten min. Nå har BKK installert smartmålere der til leieboer uten at jeg var kjent med dette. Et overtramp at de ikke undersøker med huseier. Men tar det som en ny utfordring og kjemper videre. Ja det er ikke noe annet å gjøre. 3. Skrev brev til Radøy kommune når jeg oppdaget kommunen har samtykket til montering av stor mobilmast på taket av Bø Barneskole. Fikk et fleipete svar at de gratulerte med bedre mobildekning i området. Fanen også! Slike folk skulle vært anmeldt og straffet. Men å blande inn barneombudet er ikke riktige veien å gå.
Har du et forslag slik at jeg kan fighte kommunen slik at barn ikke skal ha dette dritet på skoletaket?

E.F.:
til 1.:
En utvendig retningsantenne fra måleren vil kunne skjerme de som er innendørs, men ikke dyr, fugl og insekter som kommer innenfor strålekjeglen («loben») fra antennen. Så ditt og BKKs ambisjonsnivå avgjør hva slags løsning som er akseptabel.
til 2.: Det er hvem som har abonnementet for strømmen som avgjør: Tar du det tilbake og avregner overfor leieboer, kan du få fritaket også der.
til 3.: Helsemessig har wifi og mobilkommunikasjon omtrent samme problematikk. Mobilbasestasjoner stråler ikke bare framover («hovedloben»), men også svakt til siden, ned og opp («sidelober»). De vil også bidra til å produsere «skitten strøm». For mulige virkninger av å plassere en mobilmast på bygg, se https://einarflydal.com/2015/03/13/da-mobilmastene-ble-slatt-av-pa-en-boligblokk-i-okinawa/. Om WiFi i skolen, se https://einarflydal.com/2018/03/08/gambler-vi-med-skolebarnas-helse/. Mitt kapittel i boka gir status for kunnskapen på dette området og er så tydelig at etter mitt syn utløser det handlingsplikt. For mer om skitten strøm, se https://einarflydal.com/2017/10/09/skitten-strom-gir-smartmalerne-overvakningsmuligheter/. Kanskje du kan ta disse tekstene opp med FAU, skolesjefen, fagforening, eller andre lokalt? Lykke til!

 

18.4.2018:

AMS-antenne

N.N.: Etter at nye strømmålere ble installert i eldreboligene som jeg besøker, ble disse «klossene» (se foto) skrudd opp på sikringsskapene. Vet du hva det er? 

E.F.: Ja, det er antennen til smartmåleren. Gamle sikringsskap (som oftest er av jern) demper gjerne signalet så kraftig at man får problemer med forbindelsen mellom målerne når bare den innebygde antennen brukes. Derfor monteres det en ekstra antenne utenpå skapet. Om de istedet hadde koplet sammen målerne med kabel (standardløsning) og plassert en antenne utenpå huset, ville beboerne sluppet det meste av eksponeringen.

 

17.4.2018:

N.N.: Jeg bor i 2.etg i en tomansbolig, et trehus bygd i 1940 med godt inneklima og ikke altfor mye stråling utenifra. Det merkes på min helse at det er et godt sted å bo, jeg er følsom for mye og har kronisk utmattelse, og er lite belastbar, det skal små ting til for å slå meg ut. Jeg har selvfølgelig kablet internettforbindelse. Naboen under meg har trådløs, men det er til å leve med. Nå har de takket ja til et tilbud fra Viken Fiber om å kople seg på fiberkabel som de holder på å legge i gatene her og installere en ruter (AltiBox) som skal gi dem trådløst nettverk. Dette skal visst gi en bedre og mer stabil nettforbindelse. Jeg har snakket med tekniker hos Viken som mener Wifi-strålingen er meget svak og kan ikke sammenlignes med mobilstråling, og at den i liten grad vil gå gjennom gulvet og opp til meg.
Jeg er generelt skeptisk til all stråling. Jeg har vært en del av alternativmiljøet lenge, så jeg kjenner også godt til all katastrofetenkning – som i prinsippet ofte kan stemme, men som i forhold til hvert enkelt-tilfelle ofte kan bli for unyansert. Jeg har selv ikke overskudd til å sette meg inn i alt det tekniske, ulike frekvenser og styrker etc, og ville gjerne hatt kontakt med noen som kan noe om dette og kan vurdere det objektivt og ikke utifra forutinntatte meninger. Kan du hjelpe meg?

E.F.: I prinsippet erstatter dine naboer bare en trådløs ruter med en annen, som kanskje er sterkere. Den har antakelig flere innstillingstrinn mht sendestyrke. Trådløse rutere bør stå på svakest mulig. Det er vanligvis sterkt nok likevel. Og de bør – hvis de i det hele tatt står på – slås av om natta. Så prøv å få avtalt det med dem. Det fins trådløse rutere som kan stilles slik at strålingen reduseres kraftig og at hele ruteren slås av/på automatisk. Jeg kjøpte slike (EcoRouter) rett fra Nederland til jeg gikk helt over til kabel. EMF-Consult selger dem nå. Kanskje noe å foreslå?

 

N.N.: Jeg har reservert meg for den nye måleren som Lyse holder på med nå her på Vestlandet. Grunnen er fordi jeg har frykt for stråling og så er det personvern. Trodde at jeg var den eneste som tenkte over det, men når jeg googlet så fant jeg jo fort ut at der var flere av oss. Selv kan jeg ikke ha tv, eller mobil på på soverom for da får jeg ikke sove. Er jeg på hyttetur og der er strømmaster i nærheten, får jeg heller ikke sove og får hodeverk. Til og med om der er vannrør i jorda under hytta virker inn på meg. Har tatt kontakt med fast legen og fikk beskjed at han kunne ikke skrive attest for meg da han hadde underskrevet et dokument fra Legeforeningen med beskjed om å avise de som ønsket å reservere seg for den nye måleren. Med andre ord har Lyse gått i forveien for å sikre seg, kjøpt og betalt med andre ord. Må jeg bare gi opp eller hva kan jeg gjøre? Andre leger her tar ikke inn nye pasienter og der er ventelister.

E.F.: Tror du refererer litt unøyaktig, og detaljene er viktig her: Legene har fått beskjed fra Helsedirektoratet at de ikke kan attestere at pasienter blir syke av strømmålere – fordi slike reaksjoner ikke påvises i den forskningen som Hdir legger til grunn. Men en slik attest trenger du ikke. Du trenger en attest på at du hevder at du blir syk av eksponering for elektriske felt. Det skal ikke legen nekte deg. Det er velkjent at flere hevder dette, og mange leger forstår at det ligger realiteter bak, selv om det ikke er en akseptert diagnose – fordi medisinfaget ikke har funnet fram til en forklaring som er omforent og akseptert av WHO.

Legeforeningen har så vidt jeg vet ikke nedlagt noe forbud, men bare ment at det burde være unødig med slike attester, siden legen ikke kan vurdere om reaksjoner er reelle. Du kan evt ringe Arne Bønjum, NVE, og spørre hva du skal gjøre siden NVE forlanger legeattest, mens legene ikke vil skrive dem ut. Eller du kan nekte å skifte måler inntil etatene har avklart seg imellom. De bryter seg ikke inn hos deg.

Sannheten er selvsagt at på denne måten får man ned antallet fritak, og ingen av etatene taper ansikt. Men det går utover befolkningen, enten de får akutte reaksjoner eller ikke. Det er det mange leger som har lest nok til at de forstår.

 

7.4.2018:

N.N.: Jeg har fått fritak fra smartmåler, men har et spørsmål om et produkt jeg nettopp har kjøpt: en Revitive IX. De selges på bl a Elkjøp/Enklere Liv. Den skal øke blodsirkulasjonen i føttene og leggene, for de som har ømme og/eller kalde føtter/ben.
Det er en rund, ganske flat, elektrisk «dings» som man legger på gulvet og setter føttene oppå. Man skrur den på, og så begynner det å prikke i føttene og leggene, avhenging av hva man stiller den inn på, fra 1 til 99. Den sender visstnok ut et elektrisk signal (systemet kalles EMS, dvs elektrisk muskelstimulering) som gjør at musklene i føttene/leggene trekker seg sammen og slapper av, og på den måten øker blodsirkulasjonen. Du kan se på revitive.com, eller lese på nettsidene til Elkjøp og Enklere Liv.
Lurer nå litt på om dette er bra eller ikke. Produktet har mange fornøyde brukere, se anmeldelser hos Elkjøp/Enklere Liv, men hva med langtidsvirkning av slike «strømsignaler» som går inn i føttene/kroppen?

EF: Beklager. Dette kan jeg ikke påta meg å vurdere. Strøm og biologiske virkninger er uhyre komplekst, og det må også gjelde ved terapeutisk bruk. For å si det vanskelig: sammenhengene er ikke-linjære, ikke-monotone, og mangedimensjonelle.

At visse teknikker har en åpenbar positiv virkning for noe, hindrer derfor ikke at de også kan ha en negativ for noe annet. Slike midler kan i prinsippet derfor virke både positivt og negativt samtidig. Hvordan de virker samlet og på sikt tror jeg ingen er i stand til å si. Der fins studier som forbinder elektrisk stimulering av muskler med ALS og andre lidelser som er knyttet til ødeleggelse av myelin, et isolerende lag rundt nervetrådene.  Jeg kan ikke ha noen mening om dette, annet enn at jeg tror at ikke noen vet nok og at man som nevnt kan få både positive og negative virkninger samtidig.
En fornuftig strategi må derfor være å lete etter andre, mer oversiktlige metoder for å oppnå samme resultat så langt det virker rimelig. Hva med å sørge for stimulering i form av en tur i stedet? eller på en enkel ergometersykkel? Da er denne risikoen borte.

 

22.03.2018:

N.N.: 
1) Gir trådløse seriekoblede optiske røykvarslere farlig stråling?

2) Er det sant at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren? Se https://svorka.no/faq-smarte-strommalere/
“Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i døgnet. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren”

E.F.:
til 1): trådløse optiske røykvarslere bruker optiske sensorer for å oppdage brann, og kommuniserer over mikrobølget radio med en sentralenhet som er en slags WiFi-ruter. Det gjelder dermed det samme for slike systemer som for WiFi-enheter ellers. Du vil se at de gir utslag på en enkel måler, særlig sentralenheten. Se bloggpost Var det smartmåleren, Getbox’en eller Securitas-alarmen som tok nattesøvnen?, 24.11.2017.

til 2): Et slikt regnestykke er absurd og består av feil og irrelevante sammenlikninger. Se NKOMs nye målinger bekrefter at Helsedirektoratet kjemper mot virkeligheten, 17.03.2018, og de forklaringer det lenkes til der.

 

N.N.: 1. Jeg har fritak selv, og har søkt fritak på vegne av mine foreldre som er demente, og hvor jeg må hjelpe dem hver dag. MEN jeg har nå fått avslag. Går det an? De ber meg jo henvende meg til NVE – og håper vel at jeg ikke gidder det. 

2. Når det gjelder hjemme hos meg – så fikk jeg i 2011 en digital måler, Kamstrup. Denne vil de allikevel bytte ut med en Aidon – selv om jeg har fått fritak her hjemme hos meg etter at jeg sendte dem en lege-erklæring.  Hvorfor dette byttet da når denne IKKE skal være med i det «innsamlingssystemet» de her nevner – for jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle få en Aidon uten kommunikasjonsenhet?  Jeg er nå så forbanna at jeg snart vurderer å være uten strøm.

E.F.: til pkt 1.: Her er en løsning for å omgå en slik meningsløs politikk: Før over abonnementet på strøm på deg, så får du fritak på samme legeattest.

til pkt. 2: De vil standardisere enhetene. Det er ganske forståelig at en bedrift vil gjøre.