Er fagfolk og forvaltning til å stole på?

ApemmobilNordmenn er et tillitsfullt folkeferd. Meningsmålinger bekrefter det jevnlig. Vi har stor tillit til forskere, embetsmenn og politikere. Lokalpolitikere, til og med borettslagsledere, bruker jo at de «må stole på Statens strålevern», eller at de «kan jo ikke gå imot Statens strålevern», som argument for at det ikke trengs strengere tiltak i kommunen, i borettslaget, osv.  Det skulle tatt seg ut i land som for eksempel Frankrike! Les mer «Er fagfolk og forvaltning til å stole på?»

Ny merking av elektriske gjerder fra i dag

NB! Se DEMENTI sist i bloggposten!

I det stille, helt uten pressemeldinger eller oppslag før i dag, er det i Norden fra og med i dag, fredag 1. april 2016, blitt innført ny merking av elektriske gjerder til bruk i landbruket:

Heretter skal de merkes med gjennomsnittseffekt, dvs. gjennomsnittet av den strømmen som sendes gjennom gjerdene for å gi dyr støt. Toppeffekt behøver heller ikke angis på produktark.

SS2 - 01_04_2016 , 10_24

Dagens hjemmeside hos Strålevernet

I et vanlig elektrisk gjerde kan støtene være på opptil 10.000 Volt. Det rykker jo også skikkelig i til i armen når man tar i slike strømførende ledninger, det har vel de fleste av oss erfart som barn på landet når vi ble lurt til å ta handa borti. Grunnen til at vi vi ikke får brannskader, er selvsagt at de elektriske pulsene er så korte – bare noen mikrosekunder.

Det meste av tida er der ingen strøm på gjerdet. Gjennomsnittlig effekt er derfor ganske lav – gjerne 2-3 Volt, altså ikke mer enn man har fra et lommelyktbatteri.

Les mer «Ny merking av elektriske gjerder fra i dag»

Den norske statens strålevern: en sak for Riksrevisjonen?

I en internasjonal appell rettet til FN, WHO og FNs medlemsstater ber 200 forskere (per 24.05.2015) om straks-tiltak mot de skadelige virkningene på mennesker og livet forøvrig fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt (EMF), og da særlig fra mikrobølge-basert moderne kommunikasjon, dvs. mobiltelefoni og trådløse nettverk, som WHO har satt i kreftfareklasse 2B.

Ingen norske forskere er på lista. Det passer med det bildet jeg har fått når jeg har lett etter norsk kompetanse på området: Les mer «Den norske statens strålevern: en sak for Riksrevisjonen?»

– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!

– Folk som hevder at mobilmaster kan skape helseproblemer, er noen tullinger! Dessuten skremmer de folk unødig.

Inntil ganske nylig, og gjennom nær 40 år i bransjen, trodde jeg det var slik. I alle fall at mastene ikke kan skade mer enn mobiltelefonene. For strålingen som når fram, er jo så uendelig mye svakere. Men nå har jeg lest meg litt mer opp på både teori og praksis, og da finner jeg at mastenes uskyld er sterkt overdrevet. Det stemmer som vi skal se med moderne biologisk teori og passer dessuten med funnene som forskerne gjør, f.eks. da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa. Den britiske biologen Andrew Goldsworthy utfyller den forklaringen vi alt kjenner fra f.eks. cellemedisineren Martin Pall (se samtale med Martin Pall) i det følgende, og Goldsworthy går faktisk lenger: Mastene kan godt være verst.

Les mer «– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!»

Da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa…

Okinawa-blokkaI Okinawa i Japan bestemte en gårdeier seg for å si opp avtalen med teleselskapet som hadde basestasjoner på toppen av boligblokken hans. Det ga to forskere anledning til å sette i gang et ganske spesielt forskningsprosjekt om helsevirkningen av å ha mobilmaster på toppen av en bygård – og av å slukke antennene. De fant at beboerne ble klart sykere da basestasjonene ble slått på – i to etapper – og dernest klart friskere da basestasjonene ble slått av. I forlengelsen av dette går det an å leke med tanken om noen ganske tøffe helsepolitiske beslutninger!

Det japanske forskerparet gjennomførte undersøkelsen i 2009, og den er bare publisert ett sted: i et tysk tidsskrift for miljømedisin. Her finner du mitt sammendrag, og – for de spesielt tyskkyndige – hele forskningsrapporten:

Les mer «Da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa…»