Forskernettverket om EMF er i gang. Neste møte er 5.5.

Platons symposium av Anselm Feuerbach

Det nyopprettede Forskernettverket om EMF, biologi, helse og miljø (omtalt i bloggpostene 14.02.2022 og 21.03.2022) hadde sitt første møte torsdag den 24. mars på Deichmanske bibliotek i Oslo.

Fysiker Matz Haugen gjennomgikk en oversiktsartikkel over forskning på helsevirkninger, som så ble kommentert.

Nettverket fortsetter i ganske enkle og uformelle former. Neste møte blir 5. mai.

Det trengs et forum der forskere som er interessert elektromagnetiske felt (stråling), helse og miljø kan diskutere og lære av hverandre. Temaet er ekstremt stort, tverrfaglig, kraftig politisert, og det er preget av ulike syn på beviskrav, ulike fagtradisjoner og ulike interessegrupper. Det er stor mangel på kunnskap om den forskningen som foreligger, og det gjøres lite nytt.

Derfor er et forum der de få forskerne som driver innen feltet, kan ha detaljerte faglige diskusjoner, fritt og skjermet, ekstra viktig. Og derfor har noen av oss tatt initiativet til et slikt forum.

Neste møte i Forskernettverket er 5. mai kl. 18 – 21 i møterom Kampen på Deichmanske bibliotek i Bjørvika, Oslo. En artikkel av Else Nordhagen og Einar Flydal som er antatt for publisering i fagtidsskriftet Reviews on Environmental Health, vil bli sent ut i forkant til de påmeldte, og vil bli gjennomgått og diskutert. Artikkelen vil inngå som bevismateriale i ankesaken om AMS-målerne (“Halden-saken”) som kommer opp for lagmannsretten i september.

Dersom du er/har bakgrunn som forsker og ønsker å delta, melder du deg på nedenfor. Deltakelse over nettet, f. eks. via Teams eller Zoom, kan være aktuelt, men vi ble på møtet enige om at møtene ikke skal strømmes. Det vil legge bånd på diskusjonen. I stedet kan det hende at vi samler opp stoff til et åpent seminar, f. eks. til høsten.

 

Einar Flydal, den 27. mars 2020