ICE skal utvide kapitalen: Nå kan investorer vise om de bryr seg om helse og miljø…

Skjermdump-02.12.2018 , 23.14.55Mobil- og bredbåndsselskapet ICE innbyr nå til aksjetegning. Selskapet skal omstruktureres og trenger kapital til å henge med i utviklingen. For markedet drives fram av teknologiutviklingen. Nå står blant annet 5G for tur. Dermed må ICE henge med og gjøre som de andre, uansett om kundene etterspør det nye eller ikke.

Innbydelsen til aksjetegning er et 600-siders dokument, utarbeidet av DNB Markets, UBS Investment Bank, Carnegie og Pareto Securities. Informasjonen som gis ved slike anledninger, skal være strengt etterrettelig, slik at aksjekjøperne kjøper på likt og korrekt grunnlag. Men det er jo denne informasjonen ganske enkelt ikke, har en innsender gjort meg oppmerksom på.

Og han har rett: På sidene 36 – 37 finner jeg følgende tekst som ganske enkelt er uetterrettelig. Den angår både din og min helse, og lurer potensielle investorer til å plassere pengene sine i en bransje som innbyderne hvitvasker gjennom snedige formuleringer:

Her får du min oversettelse, og så får du mine kommentarer knyttet til de røde tekstene under. Originalen finner du HER.i selve aksjetegningsinnbydelsens prospekt, sidene 36-37:

Telekommunikasjonsbransjen kan bli påvirket av de mulige virkningene som elektromagnetiske felt, sendt ut av mobile enheter og basestasjoner, kan ha på menneskers helse.

Det er enighet mellom visse ekspertgrupper og offentlige helseforetak, inkludert WHO, at det for øyeblikket ikke er noen etablerte risikoer forbundet med eksponering for lavfrekvenssignaler i mobilkommunikasjon. Imidlertid undersøker det vitenskapelige samfunnet fortsatt dette problemet, spesielt med hensyn til mobile enheter.

Bekymringer for radiofrekvent stråling kan skremme fra bruk av mobile enheter og nye digitale tjenester, noe som kan få myndighetene til å iverksette tiltak som legger begrensninger på hvor sendere og mobilbasestasjontårn kan lokaliseres, hvordan de får operere, på bruken av mobiltelefoner og på den massive utplasseringen av smartmålere og andre produkter som bruker mobil teknologi. Dette kan føre til at Gruppen ikke blir i stand til å utvide virksomheten eller til å bygge ut sitt telekommunikasjonsnettverk.

Vedtak om nye tiltak fra myndigheter eller administrative organers side, eller andre regulatoriske tiltak i denne sammenheng, og enhver fremtidig vurdering om negative virkninger fra elektromagnetiske felt på helse, kan ha vesentlig negativ innvirkning på konsernets virksomhet, økonomiske tilstand og driftsresultat.

Bortsett fra overskriften og siste avsnitt, er dette en direkte villedende tekst, som er formulert slik at den skal tilsløre realitetene. Ordene er veid på gullvekt:

Joda, det er bare enighet mellom VISSE ekspertgrupper og myndigheter. Mange ekspertgrupper er slett ikke enige i denne vurderingen, f.eks. de 3 000 legene som undertegnet Freiburg-erklæringen, der de advarer sterkt mot helsevirkningene fra mobiltelefonibruk, eller det forskerlaget som står bak EUROPAEM 2017, retningslinjer fra den europeiske miljømedisinerorganisasjonen. Heller ikke forskerne bak den ferskeste store studien av kreftutvikling fra mobilstråling, den store NTP-undesøkelsen nylig.

Hva med WHO? Jo, WHO har forsåvidt gjennom en konsensusprosess der næringen var sterkt tilstede, fastslått at risikoen er mulig, men altså ikke ETABLERT, dvs. sikkert fastslått, selv om flere av forskerne i prosessen mente det. Derfor er slik stråling klassifisert i fareklasse 2B, sammen med en del stoffer som vi bruker faremerking på. Det arbeides for å få den opp i 1A, som markerer sikker sammenheng. Så for øyeblikket påstanden rett.

Enigheten gjelder imidlertid bare at det ikke er sikkert fastslått risiko, og det betyr slett ikke at det er enighet om at der ikke er risiko.

Mellom andre ekspertgrupper og myndigheter er det motsatt: Der er ekspertgruppene og myndighetene enige om at der er risiko. Det gjelder i en rekke land, og derfor kommer det stadig restriksjoner i flere land, nettopp på slikt som nevnes: begrensninger på hvor sendere og mobilbasestasjontårn kan lokaliseres, hvordan de får operere, på bruken av mobiltelefoner. Det kommer nok her også, bare de andre går i bresjen. Det mangler ikke på eksperter og ekspertgrupper som slår fast at risikoen er meget klart og entydig fastslått, og at det er uansvarlig å ikke hensynta den. WHO uttaler at der er risiko, ikke at der ikke er.

Men la du merke til at teksten bare omtaler fare ved LAVFREKVENTE SIGNALER i mobilkommunikasjon? Man utelater klokelig å skrive om HØYFREKVENTE SIGNALER, og og skriver heller ikke om ANDRE EGENSKAPER enn frekvens og styrke i signalene, som jo i høyeste grad knyttes til skadevirkninger i en rekke studier.

En lang rekke ulike påvirkningsveier og mekanismer er meget solid dokumentert ved lavfrekvente signaler – som f.eks. pulsingen som opptrer fra smartmålere og fra mobiler, mobilmaster, WiFi, babycalls, osv. Denne pulsingen er en vesentlig del av mikrobølget kommunikasjon.

Teksten knytter bare virkningene fra mikrobølget kommunikasjon til MENNESKERS HELSE. Virkninger på DYRS OG PLANTERS HELSE er ikke omtalt. Der synes virkningene nå å vise seg, og de kan bli langt mer kritiske og nødvendiggjøre hastetiltak, ikke minst fordi virkningene kommer raskere på grunn av at dyrene er mindre og har raskere stoffskifte og kortere generasjoner.

En liten finurlighet i teksten er at den forutsetter at når myndigheter griper inn, er det noe som kan skje fordi folk er urolige for strålingen. Det er en spesiell logikk: Staten forventes ikke å gripe fordi strålingen kan være farlig, men fordi det blir et politisk krav. Det er i grunnen et ganske sant bilde av Statens strålevern – for med de grenseverdiene de tilrår, blir det aldri behov for å gripe inn, siden de i praksis aldri overtrås. En slik stat kalles for “nettvekterstaten” – staten som gjør minst mulig, og bare når det tvinger seg fram. Kanskje har analytikerne rett, men det er ikke en slik stat vi ønsker og trenger for å fatt på problemene som elektrotåka skaper. Da trengs det en proaktiv stat, som handler utfra føre-var-tenkning, slik Grunnlovens §112 pålegger den. Og det trengs ansvarlige borgere som vet å si ifra når andre aktører går over streken. For eksempel med den massive utplasseringen av smartmålere som skal skape store nye inntekter til telekom-aktører som ICE.

En slik tendensiøs informasjonsvirksomhet burde vel gi grunnlag for en protest overfor Oslo børs, der aksjen er notert, samt en kritikk mot de selskapene som har forberedt dette prospektet? Kanskje noen vil ta seg av det?

Og har du penger til overs du vil investere? Da bør du kanskje finne en renere teknologi å putte pengene i… For plasserer du pengene dine her, får du altfor store interesser i å fremme miljøskadelig teknologi. Og det vil du vel ikke, vil du vel?

Einar Flydal, den 3. desember 2018

PDF-versjon her: EFlydal20181203ICE skal utvide kapitalen-v3

 

Noen tekster å fordype seg i

En utmerket, kommentert kildesamling over dagens kunnskap om helse- og miljøskadevirkninger fra elektromagnetiske felt finner du på Folkets stråleverns nettside HER.

EUROPAEMs retningslinjer finner du her: Belyaev, I., Dean, A., Eger, H., et al. (2016). EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health, 31(3), pp. 363-397. doi:10.1515/reveh-2016-0011, og i dansk oversettelse her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

En oversikt over hvordan PR-rådgiverne og bransjen hvitvasker teknologien og sørger for uforsvarlig høye grenseverdier har du nettopp fått i teksten over, men du finner den også i boka “Smartmålerne, jussen og helsa”, som du kan laste ned gratis HER.

Alt dette og mere til er omtalt i populærfaglig og leservennlig format i Arthur Firstenbergs bok “Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet”, som lanseres på Litteraturhuset i Oslo den 5. desember. Skal du forhåndsbestille den, er det fortsatt mulig HER. Nå kan du også bestille den fra Z-forlag eller i nærmeste bokhandel.