5G-seminar på Litteraturhuset i Oslo 26. oktober: husk påmelding!

kollasj EF.jpg

Arrangør: Z forlag og Einar Flydal

Inngang: Gratis med påmelding

Vi inviterer først og fremst til et seminar som forteller og forklarer. Seks foredragsholdere vil røske opp i våre forestillinger om hvilke miljøsaker som blir viktige framover.

Dessuten lanserer vi boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» – en omfattende dokumentasjon med forklaringer myntet på jurister, medisinere og annet helsepersonell, biologer, fysikere, gravejournalister og miljøinteresserte.

Program:

  • Per Christian Øiestad, Z-forlag, og Einar Flydal: Velkommen! Visjonen brast og ble til miljøgift. Vi legger fram belegget i detalj.
  • Else Nordhagen, Dr. Scient., fhv. IKT-forsker og seriegründer: «Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppsto…»
  • «The Insect Inspector», alias Michael Chapman Pincher, ICT-specialist, citizen scientist: «Insects are disappearing all over the world. The cause is not known. Or is it?»
  • Claire Edwards, ex-UN editor on space topics: «20 000 5G satellites in space? What will be the result on the ground? Is it a suicidal enterprise? The UN perspective, and the 5G pushback»
  • Pause
  • Thomas Bøhn, seniorforsker, biolog, Havforskningsinstituttet, Univ. i Tromsø: «Hvordan fungerer egentlig de overnasjonale regulatørene som skal sikre oss mot miljøskader?» En parallell fra regulering av matvarer
  • Trond Skaftnesmo, forfatter, lektor, biolog, filosof, Steinerskolen Haugesund: «Når vitenskapsvurderinger er til salgs – om sannhetens kår under det ekom-industrielle kompleks»
  • Thomas Hylland Eriksen, prof., Sosialantropologi, Univ. i Oslo: «Fra de tusen blomsters verden til dødelig ensretting – Betrakninger om endringstakt og risiko, ufrihet og globale nettverks totalitære orden – og biologiens forrang»

Møtet begynner presis 11:15 og avsluttes presis kl. 14:15. Gratis entré. Påmelding skjer HER så langt det er ledige plasser.

(Vil du melde på flere enn 2 personer, må du melde på flere ganger, under ulike epostadresser.)