Smartmåler-historier

40. Bjørn Petter Eng, 16.10.2017:

Det er bare 7 dager siden jeg fikk smartmåler installert. Den er på soverommet. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg fikk vondt i hodet, hvorfor jeg sover dårlig og føler meg utmattet. Jeg har aldri hatt disse problemene før. Hunden min har sluttet å sove der, han ligger i stuen. Etter litt googling fant jeg fort ut at strålingen fra strømmåleren må være årsaken. Jeg ser også at Hafslund avinstallerer kommunikasjonsdelen når man har fått fritak.

Jeg ønsker å få avinstallert kommunikasjonsdelen på måleren dere installerte hos meg snarest da dette er direkte helsefarlig.

Håper dere er like raske til å avinstallere som dere var til å installere!

Jeg sover i stuen på sofaen til strålingen er fjernet.

39. Anonym kvinne (41), 20.09.2017:

Lite visste jeg at det var reaksjoner på elektromagnetisk stråling, da plagene kom for fullt etter et jobbskifte i 2002. Jeg hadde bare vært 1,5 år i arbeidslivet etter endte universitetsstudier, og jobbet lange dager i den nye jobben min i åpent kontorlandskap med mange folk og datamaskiner rundt meg. Etter kort tid opplevde jeg konsentrasjonsproblemer, hodepine, uvelhetsfølelse – og jeg kjente noe som «kom fra veggen» som gjorde meg matt og kvalm når jeg var på jobb. Betennelse i armer og skuldre fikk jeg også.

Jeg prøvde å ignorere plagene, men de forsvant ikke. Plagene tiltok i styrke utover høsten og jeg ble tilslutt sykemeldt. Jeg hadde også begynt å kjenne den samme uvelhetsfølelsen f.eks. når jeg gikk i butikker. Hva var dette for noe?

Jeg begynte å undersøke, og husket tilbake til HMS-studiene at vi såvidt hadde vært inne på temaet skjerming av felt fra PC, og så begynte jeg å koble plagene til stråling: Var det elektromagnetisk stråling jeg reagerte på? Jeg tok kontakt med FELO (Foreningen for el-overfølsomme), som mente dette kunne være symptomer på el-overfølsomhet: Det jeg «kjente» fra veggen, var strømskinna som avgir skitten strøm, og ellers var det lysstoffrør jeg reagerte på og PC-skjermen, som var av den gamle typen med billedrør. FELO anbefalte meg å måle strålingsbelastningen både på jobb og hjemme, for det er gjerne slik, fikk jeg vite, at el-overfølsomme har blitt eksponert for en eller flere sterke strålekilder over lengre tid, noe som gjør at man begynner å reagere på svake felt som for eksempel lysstoffrør, PCer, skitten strøm, osv.

Målinger av lavfrekvente felt, dvs måling av magnetfelt og elektriske felt, ble gjennomført både på jobb og hjemme. Og joda, det viste seg at det var høye magnetfelt i leiligheten jeg bodde i, og feltet kom mest sannsynlig fra en transformator som var plassert under leiligheten. Jeg ble anbefalt å flytte for ikke å bli enda verre. Kort tid etter flyttet jeg.

Jeg trodde alt håp var ute og at jeg nå ikke kunne jobbe mer hvor det var lysstoffrør og datamaskiner rundt meg. Men FELO kom med gode råd og en svært forståelsesfull arbeidsgiver la forholdene til rette for meg:

Jeg fikk eget kontor, med god avstand til strømskinna i veggen, for avstand er viktig for å minimere strålingen. Lysstoffrøret i taket på kontoret ble fjernet og erstattet med stålampe med glødepære. Og jeg fikk en lavtstrålende bærbar PC. Disse tiltakene gjorde at jeg igjen fungerte på jobb!

Jeg jobbet i flere år. Men så fikk jeg dessverre en generell forverring av eloverfølsomheten og fikk også bl.a. store søvnproblemer. Jeg sov ikke på to måneder. Det var helt forferdelig. Jeg var gjennomsliten, men fikk aldri trøtthetsfølelse når jeg skulle legge meg om kvelden. Jeg prøvde alt av søvnterapibehandling, men det hjalp ikke. Jeg drømte i våken tilstand, det var det nærmeste jeg kom en søvn.

Kunne det være stråling som var årsaken til det totale fraværet av søvn? Jeg hadde gjennomført målinger av høyfrekvent stråling da jeg flyttet inn tre år tidligere, og da hadde det vært svært lave verdier. Måleapparatet ble igjen tatt opp og nå viste apparatet mye høyere måleverdier! Strålingen viste seg å være trådløse nett fra naboene, nett som de hadde fått installert i mellomtiden siden sist jeg målte. Verdiene var på rundt 160-180 mikrowatt/m2. Den europeiske miljømedisiners forening sine grenseverdier er under 10 mikrowatt/m2, helst under 1 mikrowatt/m2 på soveplass. Så verdiene var altfor høye.

Skjerming av flere rom ble gjennomført og soveplass flyttet, og jeg oppholdte meg mest på de skjermede rommene.

Søvnen kom tilbake! Fantastisk! Men generelt var helsa dårlig. Jeg begynte å kjenne kroppen og strålingen så godt at jeg visste at symptomene som jeg fikk fra strømnettet og magnetfelt var typiske. Men jeg hadde også gjort målinger av magnetfelt tidligere, før jeg flyttet inn i leiligheten og de hadde vært lave.

Nok en gang tok jeg fram måleapparatet. Jeg hadde for en stund tilbake kjøpt meg et nytt måleapparat som skulle dekke flere frekvenser, og prøvde for moro skyld og måle frekvensen som er for tog, som går på 16 Hz. (Strømnettet går på 50 Hz.) Apparatet ga utslag! Det var et relativt høyt vekslende magnetfelt som var der hele tiden. Det var det som gjorde meg så veldig dårlig når jeg var i leiligheten, for når jeg var på hytta så hadde jeg ikke de samme symptomene som i leiligheten: når jeg oppholdte meg i leiligheten ble kroppen helt «gele».

Ca. 150 meter i luftlinja fra leiligheten gikk toget, og magnetfeltet kom fra strømmen i kjøreledningen, som tydeligvis slo seg på ledningsnettet i bakken og fant veien og skapte magnetfelt 150 meter fra toglinja. 16 Hz, er svært mye verre for kroppen enn 50 Hz, som det vanlige strømnettet bruker. 16 Hz er farlig nær de frekvensene kroppen selv sender på og da blir det kluss i systemet. Jeg måtte flytte nok en gang og ut av byen, for i byen er det generelt høye magnetfelt. Jeg bor nå i en enebolig, med noe avstand til naboene, i en dump som skjermer for mobilmast. Der er det lave magnetfelt, som gjør at jeg har det bra i min egen bolig. Min store bekymring nå er innføring av AMS-målere. Selv har jeg fått fritak, men hvordan blir forholdene her når naboer installerer AMS-målere?

Må vi eloverfølsomme nok en gang på flyttefot? I så fall til hvor? Det at myndighetene tillater at nettselskapene får installere en strålekilde som stråler non stop, 24 timer i døgnet, som vi ikke kan slå av, er for meg det komplette galskap. Særlig når vi vet hva den internasjonale, uhildede forskningen sier om stråling: at den øker risikoen for en rekke plager og lidelser, som f.eks. hjerterytmeforstyrrelser, hodepine, tinnitus, utmattelse, depresjoner, kreft, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer osv. Dette må vi få stoppet!

38. Fred Ekeberg, 73, 06.09.2017:

Min historie er som følger:

I 2011 får jeg melding fra e-verket at de skal installere en ny strøm-måler i sikringsskapet (Kamstrup). Jeg må nevne at sikringsskapet er kloss på vårt soverom ca. 3 m.

Den gang hadde jeg ingen forutsetninger for å vurdere hva slags konsekvenser denne installeringen ville få for helsa mi. Jeg hadde ikke fått noe informasjon, hverken muntlig eller skriftlig, om virkemåten til Kamstrup’en – hverken «datablad» eller noe annet. Det eneste var at montøren nevnte at nå kunne jeg bare glemme å innberette måledataene, og han mente da at jeg fikk mer fritid!

Etter hvert fikk jeg rytmeforstyrrelser i hjertet, uten at jeg satte det i forbindelsen med Kamstrupen, men heller tilla det til alderen. Det førte etterhvert til at jeg kom på sykehuset for å konvertere hjerterytmen til normal rytme igjen. Det skjer ved å gi hjertet et kraftig støt.

Så bar det hjem igjen. Etter en stund opplever jeg så at kroppen «vibrerer» som om alle cellene i kroppen vibrerer i 50 Hertz! Eller som om jeg hadde vært ute på en lang og hard reise. Heller ikke denne gangen forbant jeg dette med Kamstrup’en. Denne følelsen kom og gikk, og var ikke konstant. Det kunne være opphold noen dager før det var tilbake.

Så fikk jeg rytmeforstyrrelse nummer 2, og måtte igjen inn og til rytmekonvertering, samtidig som vibreringen i kroppen nå var blitt konstant. Etter noen måneder kom rytmeforstyrrelse nr. 3, etterfulgt av samme prosedyre som tidligere, og denne gangen får jeg beskjed om at nå var det nok! De ville ikke kunne gi meg noen konvertering nr. 4!

Nå ble det tatt den avgjørelsen at jeg måtte få innstallert kombinert pacemaker og hjertestarter! Heller ikke nå forsto jeg at det kunne være Kamstrup’en som var årsaken.

Etter en tid kom jeg gjennom sosiale medier (Facebook) over et skriv av Einar Flydal, der det blir belyst at smart-metere kunne forårsake visse helseplager, samt at dette var noe mange mennesker opplevde. Da forsto jeg sammenhengen!

I dag er helsa mi et trist kapittel, jeg trenger mye hvile, sover mye, og har en døgnrytme som et lite barn. En spasertur på 50 m – så må jeg sitte ned og hvile fem minutter, og femti meter til med samme prosedyre. Energien er helt fraværende. Livet mitt er satt på «utslitthet». «Best før» er passert for lengst.

Dette var en kortfattet del av mitt liv med en smartmåler montert i sikringskapet mitt. Det er ikke tvil i mitt sinn om at det er her problemet ligger! Det passer med tidsforløpet fra monteringen skjedde og frem til i dag.

Jeg fikk nylig beskjed fra E-verket om at de skulle bytte Kamstrup’en med en ny måler. Jeg sa at jeg ikke ville ha det. Forklaringen deres var at Kamstrup’en jeg har, var blitt for gammel, og skulle jeg ha fritak så måtte jeg framlegge legeattest. Dette var nå i august 2017.

Legeattest fikk jeg, og leverte da denne, men fikk allikevel avslag på å få beholde den gamle måleren. Men jeg kunne klage. Tenk det! Jeg fikk lov til å klage! Klagen måtte leveres til NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat). Så e-verket slapp glatt og ta den avgjørelsen, enda de forlangte legeattest, noe de også fikk! Nå vil jeg akseptere ny måler, men skal ha ut kommunikasjonskortet slik at den ikke sender noe som helst.

Jeg er ikke dummere enn at jeg forstår agendaen som de ansvarlige myndighetene har når de bagatelliserer strålingsverdiene på disse produktene, og forsvarer nytteverdiene som de forespeiler oss på sikt.

Parolen «bærekraftig utvikling» får en hul klang, når menneskeliv blir spilt ut på sidelinja!

37. Harald Brorson, 70, 04.09.2017:

I årevis har jeg jobbet med elektronikk, med kommunikasjonsradio som spesiale, og utsatt meg for stråling fra det meste av RF-spekteret, uten tanke på at det kunne føre med seg sykdom og lidelse. Informasjon jeg nå finner på et utall av nettsider om emnet har gitt meg et nytt perspektiv på mange «uforklarlige» hendelser opp gjennom tida.
Den nyeste begynte med en sviende smerte på utsiden av høyre fot idet jeg våknet en morgen i slutten av januar 2016:

Håndverkere var midt i et arbeid med å rehabilitere pipa på huset mitt. Den hadde fått «stryk-karakter» av feieren rett før jul, og måtte settes i stand innen en svært kort frist om jeg fortsatt ville bruke ovnene. Dette gjorde meg noe stresset, men jeg var heldig og fant et firma som hadde ledig kapasitet, og kunne ta jobben straks.

Som sagt våknet jeg med en fryktelig svie i foten, og jeg tenkte at jeg måtte ha sparket borti noe i halvsøvne i løpet av natta. Jeg kunne ikke se såret, men kjente etter om det blødde mye. Det var ikke blod å se i det hele tatt. Jeg fant fram et speil for å se hva det kunne være, men det eneste jeg så var en liten rød prikk på størrelse med et knappenålshull. Det kunne da umulig være det som var så smertefullt…?!

I løpet av et par dager hadde prikken utvidet seg til et område på størrelse med en ti-øre med en mørk, hard prikk i midten. I tillegg var det dukket opp flere lignende flekker andre steder på foten, som var begynt å hovne opp, og etter ca. 3 uker så det ut som på det første bildet.

HaraldBrorson-føtter1

Harald Brorson, bilde nr 1

Stadig nye sviende prikker utvidet seg til runde flekker av forskjellig størrelse. Jeg kunne ikke ha skotøy på meg, og i blant måtte jeg gå i shorts, fordi kanten nederst på buksebena ga ekstra smerte ved berøring.

Legen ga meg antibiotika og lindrende salver som syntes å virke noe. Etter antibiotika-kur nr. to var det etter hvert blitt så bra at jeg kunne bruke sko så jeg kunne få klippet plenen selv i sommermånedene.Men tidlig på høsten blusset betennelsen opp igjen. Bilde nr 2 viser tilstanden i november 2016.

HaraldBrorson-føtter2Over på nyåret 2017 var det blitt så ille at legen skrev ut en kortison-holdig salve som kommunens sårspesialist administrerte på sårene mine.

Det var på den tiden at jeg oppdaget Flydals blogg, hvor jeg fikk vite at elektromagnetiske felt blant annet kan forårsake uforklarlige utslett. Da begynte mistanken å melde seg:

I 2014 hadde jeg skaffet meg et antall overvåkningskameraer (egentlig mest for moro skyld). Disse koblet jeg opp mot en trådløs ruter. Jeg jobbet iherdig med å forbedre WiFi-dekningen for kameraene, og fortsatte med dette også gjennom hele 2015. Blant annet plasserte jeg ut repeatere (sender/mottakere som formidler signaler mellom kamera og ruter) for de trådløse kameraene på strategiske punkter der det var dårlig direkte-forbindelse. Det ble etter hvert mye «strålende» utstyr, som sto på dag og natt.

Det begynte å gå opp for meg at utslettene/sårene virkelig kunne skyldes radiobølger. På Internett fant jeg fram til et måleinstrument som kunne måle styrken på elektromagnetiske felt. Det ble bestilt, og da instrumentet ankom var jeg ikke sen om å gå i gang med målinger. Det første sjokket kom da jeg oppdaget at min trådløse hjemmetelefon ga et enormt utslag. Basestasjonen (som var installert på soverommet av alle steder!) ga så kraftig utslag at om jeg kom nærmere enn en halv meter viste måleren «O.L.» som sto for Over Limit, dvs. at måleren klarte ikke å måle så sterke signaler.
Jeg slo av og koblet fra basestasjon og håndsett og erstattet dem med «gammeldags» kablet telefon. Deretter koblet jeg fra strømmen til kameraene og ruteren.

Etter hvert har jeg også lagt opp kablet nett for PC-ens Internett-tilkobling og byttet ut trådløs mus og tastatur med kablet.

Verre er det med mobil og nettbrett. De har jo ikke tilkobling for kabel, men faktisk finnes det adaptere både til iPhone- og Android-produkter, som gjør det mulig å koble dem til vanlig Ethernet-kontakt! En blir da selvsagt lite mobil, men så lenge en er hjemme eller på jobb etc. trenger en kanskje ikke så mye mobilitet. Da kan en avlaste miljøet så lenge, og koble til trådløst nett bare ved behov.

Glemte jeg å nevne at føttene mine har det mye bedre nå? Det svir ikke lenger, og de harde skorpene er borte. Jeg får nok lov å beholde noen stygge arr, men det går det godt an å leve med.

Når jeg nå ser det hele i nytt lys, ville det ikke forundre meg om også ukontrollerte rykkinger i den ene armen á la Parkinsonisme, stivhet i ledd, og tiltagende balanseproblemer skyldes elektromagnetisk stråling. Alt sammen har dukket opp i de siste par årene, altså i perioden da jeg så å si daglig utsatte meg for kraftige radiobølger.

Jeg har søkt om, og fått innvilget midlertidig fritak fra installasjon av såkalt «smart-måler» i mitt hus, men alle nabo-husene har fått de nye målerne…

36. Sissel Marianne Mathisen, 29. og 31.08.2017:

Melding sendt 29.8.2017:

Noen påpekte at plagene jeg fikk, kunne skyldes smartmåleren! Jeg begynte å undersøke og fattet sterk mistanke:

Jeg har blitt gradvis verre og verre, fra små symptomer til alvorlig og funksjonshemmende symptomer! Mine mistanker ble bekreftet! SMARTMÅLEREN strålte grisemye! Det ble målt her i går med flere forskjellige frekvensmålere som ga sterke utslag! Jeg har fått dekket til måleren så mye som mulig og håper de kommer og fjerner griseriet snarest!

Jeg husker ikke nøyaktig dato for installering, men det må ha vært for rundt et halvt år siden. Symtomene kom gradvis:

Jeg fikk ofte veldig kraftig hodepine med oppkast. Høyre arm dovna etterhvert av om kvelden. Om morgenen følte jeg meg sliten med merkelig hjertebank, som om jeg nettopp skulle ha løpt sekstimeteren. Høyre hånd var hoven og fingrene var som pølser. Jeg mistet etterhvert styrken i høyrehånda. Klarte ikke lenger og løfte middagskasserollen med en hånd når jeg skulle legge opp mat på tallerknene. Jeg klarte ikke lenger å skru av lokk på syltetøyglass eller korker på flasker. Fingrene var hovne og vonde, etterhvert med væskende sår og skorper. Høyre skulder verket og ble mer og mer vond å bevege. Jeg klarte etterhvert heller ikke å løfte høyre arm uten smerte og klarte ikke å samle håret i en strikk bak nakken. En blålilla stor vond kul dukket opp i høyre armhule.

Det mistenkelige var at hevelsen i fingrene forsvant når jeg var noen timer ute av huset. Dette skjedde flere ganger. Legen var enig og ga meg erklæring på at jeg ikke tålte måleren. Glad jeg er så sensitiv og reagerer på denne måten! Men jeg føler meg ganske desperat og fanget med en strømmåler som gjør meg syk! Jeg er multiallergiker og må ha et allergivennlig sted å bo. Har måttet takke nei til flere som har tilbudt meg overnatting på grunn av allergien! Jeg er oppgitt! Dette er det verste og skumleste jeg har opplevd!

Ny melding sendt 31.08.2017:

Dette er det verste og skumleste jeg noensinne har opplevd!

Dette er så freaking skremmende!!! Jeg var ute hele dagen i går sammen med en venninne. Kom ikke hjem før i 6-7 tiden på kvelden. Selv om kroppen føltes stokk stiv og vond, var ikke lenger fingrene hovne. Det samme skjer hver gang jeg er ute av huset i noen timer, men så føler jeg at symptomene kommer kraftigere tilbake for hver gang når jeg kommer hjem.

Jeg grua meg til å dra hjem til mer eksponering for stråling fra smartmåleren! Denne gangen gikk det ikke lenge etter jeg hadde kommet inn døren før fingrene var tykke og hovne og vonde! Føttene begynte å hovne og verke og det var vondt å gå over gulvet! Jeg tror det nesten ikke selv.

Jeg opplever ubehagelig hjertebank og føler meg ør i hodet og blir fryktelig engstelig. Dette føles overhodet ikke bra! Min mann har fått mail fra Agder Energi om at de skal fjerne smartmåleren denne uka. Det håper jeg virkelig for nå vurderer jeg og flytte ut i skogen i telt. Men kreftene er så godt som borte og fortvilelsen har nådd bunnivå! Trodde aldri jeg skulle oppleve noe sånt, det føles som rene ‘science fiction’!