Smartmåler-historier

5. Marie Haug, 30.03.2017:

Jeg fikk installert smartmåler 9. 12.16. Vi fikk ingen informasjon i forkant og jeg tenkte ikke noe videre over hvorfor vi skulle ha ny måler. I løpet av jul/nyttår og ut i januar fikk jeg tilbake eksem som jeg har holdt bra i sjakk med kosthold i lang tid. Jeg synes jeg ble «fjern», altså at jeg glemte fort og ikke var helt til stede. Nattesøvnen ble dårlig og jeg våknet ofte med hodepine, noe jeg aldri har vært plaget av tidligere. Min datter på 8 år fikk mer eksem enn vanlig og klødde seg ofte til blods. Hun begynte også å klage over vondt i hodet og svimmelhet. Hun måtte være hjemme fra skolen ved noen anledninger på grunn av dette. Jeg undret meg hvorfor alt dette skjedde. I tillegg har jeg en sønn på 10 som ble veldig oppfarende og hissig – ganske ulikt ham.

I begynnelsen av februar så jeg et innlegg på Facebook der en venn hadde delt en artikkel i Varingen om at smarte målere gir skadelig stråling. Jeg begynte å lese og skjønte etter hvert at mine/våre plager kunne relatere seg til denne måleren. Det stemte akkurat i tid og jeg hadde ingen annen forklaring. Jeg oppsøkte derfor lege for å få legeattest. Legen hadde ikke vært borti tilsvarende før og heller ikke selv fått installert slik måler, men syntes det var rart at nettselskapet uten videre kunne «invadere privatlivets infrastruktur på denne måten». Jeg sendte mail med legeattest til nettselskapet der jeg ba om å få installert den gamle måleren igjen. Dette ble gjort nå i mars etter en purring. Jeg merker at eksemet er på vei tilbake og jeg sover bedre om natten. Har ikke vondt i hodet heller. Datteren min har ikke klaget over svimmelhet siden og min sønn har blitt roligere. Atmosfæren i huset har generelt blitt «lettere».

4. Grete, Sørlandet, 25.03.2017:

Beskjeden kom på SMS i slutten av oktober om utskifting av måler. Kraftverkets mann kom i starten av november og installerte. Så gikk det ikke lange tiden før jeg kjente kraftig stikking i venstre side av bakhodet, nesten mot midten, med press på begge tinninger. Jeg fortalte dette til mine venner som fra før vet at jeg ikke bruker mobil mer enn høyst nødvendig – og da med høyttaler på – for å minske strålingen mot tinningen / øret. Jeg åpner min mobil bare noen ganger i døgnet på grunn av stikking i tinning som gjør meg så uvel. Jeg reagerer på samme måte på WiFi og bruker i stedet bredbåndskabel. Jeg vet at jeg har hatt høy el-følsomhet alt fra jeg var liten. Da kunne jeg ikke være i nærheten av trafoer og høyspentledninger.

Jeg sende inn min søknad til kraftverket Agder Sør den 12.03.17 med min historie og helseattest, men det har ennå ikke dukket opp noe svar. Svaret bør komme snart, for jeg bor med smartmåleren 6 m i fra meg med åpen gang, så jeg kan sitte og se på den fra min sofa. Leieboeren under har den like under min sofa, så hit kommer det stråling fra flere retninger.

For å prøve å bedre min helse så jeg meg tvunget til å reise bort for 14 dager til en bekjent som ikke har fått måler installert. Presset på tinningene og den store strålingen i bakhodet ga seg noe mot slutten av mitt besøk.

Nå er det blitt 25.03.17 og det har forverret seg med neseblod og slimete hals med blod i spyttet. Jeg har og et svakt hjerte etter mange infarkter. Tilstanden forverrer seg med strålingen og jeg sover mye for tiden. Livet er kraftig forringet.

Jeg føler meg totalt fanget i hjemmet og trenger å få byttet måleren fort!
Hvordan kan jeg få fortgang i dette?

Jeg er KJEMPEFORTVILET over min grusomme situasjon som fange i eget hjem.

3. Einar Flydal, 25.03.2017:

Jeg har søkt om – og fått innvilget – fritak begrunnet med el-overfølsomhet og generell økt helsebelastning fra «smartmåler». Siden jeg oppfordrer andre til å skrive sin historie, får jeg også ta min egen medisin. Her er min historie:

Jeg reagerer en del ganger på trådløst med (mer eller mindre lett) hodepine. Jeg har vært gjennom utrolig mange blindtester i praksis før jeg var sikker på at det var slik. Jeg trodde f.eks. at hodepinen kom av dårlige briller og mye skjermarbeid, så jeg har skiftet briller i ett sett. Kanskje var det også slik, men reaksjonen på trådløst går nok langt tilbake, for jeg har merket at jeg ble ør i hodet av mye mobilbruk helt siden min første mobil rundt 1993. Jeg har «bodd i mobilen» i mange år, med mobilen som viktig arbeidsverktøy i jobben og brukte den mye privat, men jeg tok nok ikke forbindelsen til hodepinen inn over meg før for 6 -7 år siden. Entydig bevis på at jeg reagerer på mikrobølget stråling fikk jeg da jeg fikk et ildrødt venstre kinn en kveld jeg satt tett på naboens trådløse basshøyttaler – uten å vite om at den sto der. Jeg merker det også godt når jeg passerer tett på sterke sendere f. eks. i kjøpesentere der de jo er usynlig plassert. Det føles nesten som om noen kaster et teppe over meg. Noen ganger der det er ekstra sterke felt, merker jeg det på hjerteslag. Jeg har kontrollmålt på en del slike steder etterpå for å sjekke ut at reaksjonen kan ha en konkret årsak i EMF, og altså ikke var tilfeldig. Virkningen gir seg raskt når jeg kommer på avstand.

Jeg reagerer også tydelig på lavfrekvente elektriske felt – med sviing i huden, eventuelt også med noe som lettest kan beskrives som «frost i knoklene» – fra venstre skulder og nedover armen og siden. Det kan skje når jeg er nær elektriske felt fra vanlig husholdningsstrøm, lamper, maskiner, osv. og denne reaksjonen tror jeg er temmelig ny. Jeg merket det første gang for et par år siden da jeg flyttet kontorplassen min hjemme fra et rom til et annet. Plutselig sved det i kroppen og det stakk i fingrene fra tastaturet. Da var det bare å få målt, og dernest foreta en større «el-opprydding» i det nye kontorrommet, og etterhvert i et par andre rom i huset. Når jeg f. eks. setter meg nær en vanlig stålampe, begynner det å brenne i kroppen etter få minutter. Det opphører etter maks en halvtime når jeg går ut, til en del et sted i huset uten sterke felt, eller setter en (jordet) metallduk imellom meg og kilden. (Blindtestet flere ganger.)

At jeg ville merket en «smartmåler» umiddelbart, vet jeg jo ikke, for jeg har ikke prøvd. At en slik måler derimot ville bidratt til mer «elektrotåke» hjemme og i nærmiljøet, og dermed bidratt til en større helsebelastning, er derimot opplagt. Det er grunn god nok til å unngå den – selv om det ikke lar seg gjøre å påvise akkurat hvor stor denne ekstra belastningen ville være på kort eller lang sikt. Det er jo heller ikke påkrevet å påvise. Derfor søkte jeg selvsagt om fritak.

Dessuten er økt helserisiko fra en slik måler i seg selv rikelig sannsynliggjort i og med at strålingen ligger over de erfarings- og forskningsbaserte retningsgivende maks-verdiene som ble publisert av EUROPAEM i 2016, og f. eks. de anbefalinger som er gitt av tyske bygningsbiologer tidligere. Det er også i seg selv grunnlag godt nok til å begrunne at en «smartmåler» påfører meg og resten av husstanden (og naboene) en «vesentlig dokumentert ulempe», som er fritakskravet fra NVEs side.

Min fastlege avviser ikke mine påstander, men gir uttrykk for at dette kan han ikke noe om. Han skrev en attest som bare refererer hva jeg hevder om mine akutte reaksjoner, og at han ikke kan overprøve min påstand. Jeg la også ved en mer utførlig attest fra en annen lege med mer kunnskap om slikt. Søknaden ble godkjent uten videre.

—–

2. Pål Andre Berntsen, 24.03.2017:

Jeg fikk brev fra HafslundNett sin samarbeidspartner i begynnelsen av desember om at jeg ville få installert Smart Måler den 12. desember 2016 om det passet. Jeg tok kontakt med selskapet og ba om at de kunne kansellere timen for å installere AMS-måler hos meg da jeg hadde legeattest som beskrev at jeg var el-overfølsom.

Damen sa hyggelig at da sletter jeg timen og gir beskjed videre til HafslundNett at vi ikke installerer dette hos dere. Jeg sendte da, som jeg fikk beskjed om, en epost til HafslundNett der jeg ba om fritak grunnet legeattest om at jeg hadde plager med wifi, mobil og generell stråling. Etter mye rot frem og tilbake fikk jeg fritak og det ble aldri montert noen AMS-måler hos meg.

Problemet var at den 12 desember 2016 ble jeg dårlig med stikking i hodet og urolighet i kroppen som jeg kan føle ved høyt blodtrykk – noe jeg tar medisiner for skal være på et gunstig nivå. Det føltes ikke bra nå. Jeg sjekket med mobil om det kunne være noen wifi-nett som hadde kommet hos naboer, men der var ingen synlige nett som jeg ikke kjente fra før. Flere dager gikk i uken og problemene ble bare verre. Dårlig nattesøvn og ubehag gjorde at jeg tok kontakt med naboen, da vi har en vertikaltdelt tomannsbolig som er speilvendt. Som jeg fryktet hadde naboen fått installert AMS-måler den 12. desember. Jeg spurte naboen om de kunne på vegne av meg ta kontakt med HafslundNett for å få fjernet strålingsmodulen, slik at jeg ikke ville ha disse plagene, men de fikk ingen medhold hos HafslundNett: De måtte ha legeattest selv, og kunne ikke få fritak på vegne av meg, var beskjeden.

Jeg har satt advokat på saken. NVE drøyer og drøyer med å fatte et vedtak, og jeg har stadig mer problem, da jeg er stort sett hjemme. Jeg har eget firma som jeg prøver å jobbe opp til et levebrød. Men det er ikke enkelt når jeg lever i en boble av ubehag og føler meg maktesløs, siden NVE og HafslundNett ikke bryr seg.

Jeg har kjøpt diverse produkter for å prøve å bedre helsen, men da jeg oppholder meg 90% av døgnet hjemme blir det liten mulighet til å hente seg inn igjen. Har reist bort noen dager og en uke, og etter kort tid har jeg vært helt frisk. Når jeg kommer hjem blir jeg dårlig igjen etter kun noen timer.

Min datter på 2 1/2 år går i NY barnehage og jeg leverte skjema om ikke samtykke til wifi med repeatere på alle avdelinger og fikk svar fra Sørum Kommune at de fulgte Statens Stråleverns retningslinjer og at det var ikke bevist noen fare ved å være eksponert for wifi hele dagen. De kunne derfor ikke etterkomme mitt krav om kablet nettverk der. Det bekymrer meg.

Så tiden går og familielivet blir en utfordring. Jobb og generell livskvalitet blir gradvis dårligere på grunn av regler man får tredd over hodet av noen som ikke skjønner konsekvensene det har for flere og flere mennesker.

—–

1. Anders Emil Ånonsen, 17. 03.2017: 

Jeg har hatt mye problemer etter at smartmåleren kom i hus i starten av november 2016. Mye vondt i hodet med kløe og svie. Dette problemet har jeg hatt siden 10. november da jeg kom tilbake etter noe fravær, og måleren var skiftet ut. Dette resulterte i flere besøk hos lege, og jeg har tatt 2 kortisonsprøyter med mellomrom. Jeg har fått min livskvalitet redusert. At Agder Energi har vært og gjort noe som de sier gjør at den ikke kommuniserer, er ikke nok. Håper derfor at de snart bytter ut denne måleren med den jeg hadde før. Netteieren er i følge skriv fra NVE pliktig til det. Jeg har i tillegg tinnitus på grunn av hørselsskade. Den ble forverret straks smartmåleren kom. Jeg sover også dårligere om natta. Jeg er blitt psykisk sliten og det første jeg tenker på når jeg våkner, er: Kommer de og bytter måler i dag? Jeg leverte inn legeerklæring som sa at på grunn av min helsetilstand måtte den byttes ut. Legeerklæringen ble levert 13.2. Men de har fortsatt ikke byttet den ut. Håper det snart skjer!