Bøker, og artikler, utredninger og radioinnslag du kan laste ned

(På siden Retteark, referanselister og tilleggsinformasjon vil du finne oppdateringer og litteraturlister med klikkbare lenker.)

Bøker:

Nicolas H. Steneck og Tom Butler: Debatten om mikrobølgene – Fra jakten på svar til bransjeforsvar, Paradigmeskifte forlag, 2022, 540 s.

Denne boka som forteller historien om hvordan USAs strålevern for mikrobølger ble til – og hvordan vi fikk et strålevern som ikke verner, men gir helse- og miljøskader ved å forsvare foreldet kunnskap.

Boka er skrevet av to professorer, Nicholas Steneck og Tom Butler, som arbeider med forskningsetikk og er spesielt interesserte i stråling fra mikrobølger. Den er ajour per 2022, og utgivelsen vekker oppsikt i andre land.

Mer omfattende presentasjon av boka og forfatterne finner du HER. Denne boka bestilles hos bokhandlere, f.eks. på nettet HER.

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg) Bestilles som trykt bok HER.

Her forklares både bevisene fra “Halden-saken” og en rekke nye bevis levert til anken som skal opp for lagmannsretten høsten 2022. Alle lenker til kildene er kortlenker, så de lett kan skrives av.

Du kan også laste ned boka gratis, men du advares: Fila er stor og boka upraktisk på skjerm. Fordelen er aktive lenker.


494 Nedlastinger

 

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider): Boka forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Og den beskriver testresultater av målerne som nettselskapene har plassert ut i Norge:
Tester, teori og medisinsk erfaring viser at helseplager er påregnelige. Boka har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. Bestilles som trykt bok HER. (2. opplag)

Lastes ned gratis her:


1490 Nedlastinger

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
UTSOLGT. En hel lærebok om hva forskningen sier, hvordan grenseverdiene blir til, hvordan målerne virker, hvilke erfaringer folk har, hva det er som gjør at en del folk kan bli akutt syke, mens alle kan få alvorlige helseskader på sikt. Du hopper kanskje over jussen og går rett på det store vedlegget (207 sider). Ingen tekniske eller medisinske forkunnskaper er nødvendig.
Kan lastes ned gratis her. Mer omtale: HER.


6117 Nedlastinger

Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (237 sider). Boka viser – lettskrevet, men med detaljert forklaring bakerst – hvordan et lite mindretall forskere med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – bevisst – underslår etablert kunnskap. Mer omtale: HER. Bestilles HER. (2. opplag)

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover. UTSOLGT. Kan nå lastes ned gratis HER. 

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 3. opplag. Boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en “dannelsesreise” gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.
Bestilles HER. (3. opplag)

Flydal, Einar: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, artikkel, 52 sider. Dette er en oversiktsartikkel med utgangspunkt WiFi i skolen. I følge Helsemagasinet våren 2018: “Det beste som hittil er skrevet på norsk.” Fra boka Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, 2018 (utgått fra forlaget). Last ned her:


4886 Nedlastinger

Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet, Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2002. Engelsk oversettelse: «Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience», 2005: Les mer om boka i bloggpost 30.04.2019.
Forfatterne har fristilt boka til gratis distribusjon.

927 Nedlastinger

En engelsk versjon har i flere år vært tilgjengelig på nettet. Nå finner du den HER. Den engelske utgaven er utstyrt med en del fotnoter som den svenske originalutgaven mangler.

Bertil Flöistrup: Vädersjukdomar och luftjoner, Resume och rapport över biomedicin och jonterapi, Fragaria, 1981. Hvordan alt liv påvirkes av elektriske ladninger og de store elektriske kretsløp i naturen, er gammel, etablert kunnskap som lett går i glemmeboken. Å forstå mer av dette bidrar til å forstå hvorfor vi påvirkes av moderne bruk av trådløs kommunikasjon, og hvorfor noen påvirkes langt mer enn andre. Medisineren Flöistrups bok gir en bred, populærfaglig innføring i forskningen såvel som i opplevelsene. Forfatteren og hans familie har fristilt boka til gratis distribusjon.


3062 Nedlastinger

Utredninger, artikler, notater, opprop, brosjyrer, m.m. (nyeste  øverst)

Det gir en del konkrete utgifter å drive med oversettelser og dokumentasjonen du finner her. Dersom du vil spleise på kostnadene, sender du en slant til Foreningen for EMF-reform, kontoen for oversettelser, som er 1813.32.68916. (Vil du bruke VIPPS, sender du til 90049913, så sender jeg videre. Merk “oversettelse”!)

Rainer Nyberg, Julie McCredden og Lennart Hardell: Den Europeiske Unions vurderinger av helsefarene ved radiofrekvent stråling – enda en hard nøtt å knekke (Litteraturgjennomgang). Oversettelse av “The European Union assessments of radiofrequency radiation health risks – another hard nut to crack (Review)” Reviews on Environmental Health, 2023. https://doi.org/10.1515/reveh-2023-0046

123 Nedlastinger

 

Georg Vor: “Og likevel ioniserer den …”, notat (2023), et notat som viser at mikrobølgestråling skaper ioniserende stråling, og dermed river vekk premissene som dagens strålevern bygger på.

Originalens tittel: Georg Vor: «Und sie ionisiert doch…»: https://www.elektro-sensibel.de/downl_count.php?ID=150, ble publisert 01.09.2020 og revidert den 02.04.2023.

1765 Nedlastinger

 

Tove Kristine Jensen:  El-overfølsomme som ikke lever lenger, notat, 33 sider, 16 juni 2023. 2023-El-overfolsomme-som-ikke-lever-lenger-16-juni-2023-Ekspertuttalelser.pdf

 

Hans-Walter Roth: Grå stær på én side etter overdreven mobilbruk, oversettelse av: Hans-Walter Roth: Unilaterale Katarakt nach exzessiver Handynutzung, Der Augenspiegel (tysk fagtidsskrift for øyeleger), April 2023.

85 Nedlastinger

 

Nordhagen, Else & Flydal, Einar: “Si meg, hva er 5G, egentlig?”, artikkel, 12 sider, publisert den 24.04.2023.

171 Nedlastinger

 

Powell, Ronald M: Rangering av strømmålere med hensyn til helserisiko, personvern og nettsikkerhet, PDF-notat, norsk oversettelse, desember 2020 (oversettelse av Powell, Ronald M.: Ranking Electricity Meters for Risk to Health, Privacy, and Cyber Security, PDF-notat, 3. utgave, 12.11.2015)

221 Nedlastinger

 

Rein André Roos og Anya van Wijk: Doktor Schnabels høyeffektive ansiktsmaske – og den glemte betydningen av elektriske ladninger for klima og miljø, 2023, oversatt til norsk og bearbeidet av Einar Flydal, Else Nordhagen og Jorun Monrad.

Heftet er på nær 30 sider. Den norske oversettelsen blir ikke trykt opp, men bare distribuert som PDF.

206 Nedlastinger

Framgangsmåte for å søke fritak fra AMS-måler
Denne framgangsmåten er formet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og skriv, og etter dommen i Borgarting lagmannsrett 3. november 2022.

Framgangsmåten er utarbeidet av Foreningen for EMF-reform i samarbeid med advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, og med innspill fra flere norske leger og fra FELO, foreningen for el-overfølsomme. Du leser side 1 og følger framgangsmåten videre.

3062 Nedlastinger

 

EMF Consult AS, Hjortland, OM: Test av ledningsbundet spenningsstøy («skitten strøm») fra forskjellige generasjoner strømmålere, rapport 13.10.2021, pdf, med innledning av Einar Flydal og Else Nordhagen: «Skitten strøm» fra nye strømmålere: nøkkel til et helseproblem?

752 Nedlastinger

EMF Consult AS, Hjortland, OM: Test of Conducted Emission («Dirty Electricity») From Different Generations Of Electricity Meters, rev. April 2022, with introduction by Einar Flydal and Else Nordhagen: “Dirty power” from new electricity meters: Key to a health problem?

733 Nedlastinger

 

Henry Lai & B. Blake Levitt (2022): Intensitet, eksponeringsvarighet og modulering: rollene de spiller for de biologiske virkningene av radiofrekvent stråling og i retningslinjer for eksponering:

491 Nedlastinger

Artikkelen er oversettelse til norsk av Henry Lai & B. Blake Levitt (2022) The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines, Electromagnetic Biology and Medicine, 41:2, 230-255, DOI: 10.1080/15368378.2022.2065683

Se også om denne artikkelen i bloggpost 26.10.2022.

 

Denne ICNIRP-erklæringen fra 2002Allmenn tilnærming til vern mot ikke-ioniserende stråling – er den gjeldende rettesnor for vitenskapelig metode som ICNIRP selv har satt opp for sitt arbeid. Av den kan man forstå hvorfor ICNIRP aldri kan påvise helsevirkninger fra “svak” “ikke-ioniserende” stråling.

For mer omtale, se bloggpost 05.08.2022. De to versjonene er med og uten mine kommentarer til innholdet. De har ulike sidetall.

443 Nedlastinger
302 Nedlastinger

 

Dominique Belpomme, Philippe Irigaray: Hvorfor el-overfølsomhet og tilknyttede symptomer er forårsaket av ikke-ioniserende menneskeskapte elektromagnetiske felt: En oversikt og medisinsk vurdering, fra Environmental Research, Volume 212, Part A, 2022. Engelsk original medfølger.

Dette er en fagartikkel innen medisin og gir en utførlig gjennomgang av kunnskapsstatus. Den er egnet for å gi til medisinere og andre som ikke kjenner til forskningen på el-overfølsomhet / mikrobølgesyke / EHS / IEI-EMF. Artikkelen er frikjøpt fra forlaget av Foreningen for EMF-reform for fri nedlasting herfra på engelsk og norsk. (Oversatt juli 2022 av Einar Flydal.)

916 Nedlastinger

 

Nordhagen EK, Flydal E. 2022. Selvrefererende forfatterskap bak ICNIRPs retningslinjer for elektromagnetisk stråling fra 2020, som er norsk oversettelse av:
Nordhagen EK, Flydal E. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. 2022 Jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037. Epub ahead of print. PMID: 35751553

485 Nedlastinger

 

D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko og G P Chrousos: Menneskeskapte elektromagnetiske felt tvinger ioner til oscillering og fører til dysfunksjoner i spenningsstyrte ionekanaler, oksidativt stress og DNA-skade (gjennomgang), norsk oversettelse, med engelsk original,  INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021.

Dette er en fagartikkel innen biofysiologi med til dels vanskelig innhold og beregnet for spesialister. Men framstillingen er så tydelig og klar at også mange andre kan ha stort utbytte av den ved ganske enkelt å hoppe over det man ikke skjønner, eller utfordre sin lege til å lese den. Se større omtale i bloggpost 22.06.2022. Den kan spres fritt.

1411 Nedlastinger

 

Tove K. Jensen: Sammenligning, v. 1.0, PDF, 105 sider.
Systematisert samling av klipp fra kilder som viser gapet mellom påstandene om stråling, helse og miljø fra vårt nasjonale strålevern DSA og ICNIRP, opp mot forskernes funn.

4098 Nedlastinger

 

EMF Consult AS: Test av ledningsbundet spenningsstøy («skitten strøm») fra forskjellige generasjoner strømmålere, rapport 13.10.2021, pdf, med omtale av Einar Flydal og Else Nordhagen 15.10.2021.


752 Nedlastinger

Engelsk versjon her:


733 Nedlastinger

 

Jose A. Martinez: “Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter”, norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24, https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061

573 Nedlastinger

 

Dr. Magda Havas (PhD): Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet, PDF, 2021

Kjenner du noen som mener at mikrobølget stråling svakere enn Strålevernets grenseverdier ikke gir helseskader? Da kan du sende dem den artikkelen du finner her: Den er på norsk, ganske lettlest og oversiktelig.

Originaltittel: Havas M. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):75-84. doi: 10.1515/reveh-2013-0004. PMID: 24192494. Oversettelsen til norsk gjort med forfatterens tillatelse av Else Nordhagen og Einar Flydal 2021. Enkelte forklarende klammeparenteser er lagt til av oversetterne.

1257 Nedlastinger

 

Robert O. Becker: “Elektromagnetisme og livet” (9 sider), fra boka Marino, A. (ed.): Modern bioelectricity, Marcel Dekker Inc., 1988:

Robert O. Becker var en av de virkelig store pionerene innen moderne forskning på bioelektrisitet. Hans historiske gjennomgang av forskningsfeltets utvikling er populærfaglig skrevet. Den kaster lys over dagens vern av de gamle dogmene som lever videre innen medisin, biologi og fysikk, og blokkerer for en mer moderne – og mer korrekt – forståelse. Se mer omtale i bloggpost 5.7.2021.

298 Nedlastinger

 

Biological effects and health hazards of MW radiation Proceedings of an international symposium, Warsaw 15.-18. October 1973, Polish Medical Publishers, 1974.

Dette store dokumentet (26,5 Mb) utgjør konferansepapirene fra en stor WHO-konferanse om mikrobølger og biologiske virkninger der Øst og Vest møttes. De hadde en god dialog, selv under den kalde krigen, men konstaterte at de sto langt fra hverandre i strålevernpolitikken: Vest hadde store vansker med å akseptere skader uten oppvarming. For Øst var de selvsagte.

Spesielt interessant er det f.eks. at selveste Herman Schwan, som var opphavsmannen til USAs oppvarmingsbaserte grenseverdier, på møtet var åpen for at det også fins skadevirkninger ved lavere eksponering. Det har jo strålevernmyndighetene i Vest siden benektet kan være mulig. Det ville jo bety at grenseverdiene er satt for høyt. Derfor kan jo heller ikke el-overfølsomhet aksepteres, og må benektes så lenge det går – i strid med et forskningsmateriale som stadig blir mer omfattende.

212 Nedlastinger

 

R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. En viktig forskningsartikkel som forklarer og dokumenterer forskningsstatus og hvorfor en del forskningsrapporter ikke finner skadevirkninger.


1226 Nedlastinger

Last ned “5G – Ute av syne, ute av sinn – gatemøbler som skjulested for små celler”, brosjyre på norsk. (9 A4-sider)

Brosjyren kan spres fritt. Forfatter og Copyright © 2020:
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, ibu – Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik, Mönchengladbach, Tyskland, https://baubiologie-virnich.de/. Originalens tittel: 5G Aus den Augen, aus dem Sinn – Stadtmöbel als Verstecke für Small Cells
https://baubiologie-magazin.de/downloads/5g_small_cells.pdf. Oversettelse: E. Flydal.


452 Nedlastinger

 

Else Nordhagen og Einar Flydal: Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020


490 Nedlastinger

“Virkninger av trådløs 5G-kommunikasjon på menneskers helse”, Briefing til Europaparlamentet om 5G fra European Parliamentary Research Service, PE 646.172 NO februar 2020


681 Nedlastinger

Einar Flydal og Else Nordhagen: Knask eller knep? Om grenseverdier og forskning på el-overfølsomhet, notat, 16 sider, 4.6.2020
Notatet viser historikken bak norske helsemyndigheters syn på el-overfølsomhet, og dokumenterer at dette hviler på forskningsmetoder som ikke lenger anerkjennes og ikke kan påvise at el-overfølsomhet ikke er vitenskapelig forankret som diagnose, slik det legges til grunn i helsevesenet. Svikten gjelder også fundamentet for FHI-rapport 2012:3. Notatet summerer begrepsavklaringer, detaljert kritikk av metodegrunnlaget, og gir en kommentert litteraturliste.


558 Nedlastinger

Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. (Versjon 1.02 med enkelte rettelser/forbedringer, oppdatert 28.5.2020.)


1438 Nedlastinger

EMF-Consult AS: Måling av elektromagnetiske felt – Bruk av neodym-magneter for å stoppe stråling fra AMS, Rapport, 16.03.2020, Kan lastes ned gratis her. Konklusjonen er: ingen målbar virkning.


562 Nedlastinger

Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.


1848 Nedlastinger

Københavner-resolusjonen om 5G, se bloggpost 29.05.2019 for omtale. Møtet som står bak resolusjonen, er omtalt i bloggposter 06.05.201911.05.2019, og 14.05.2019.


616 Nedlastinger

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.


1398 Nedlastinger

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.
English translation:
LEGAL OPINION on whether it would be in contravention of 
human rights and environmental law to establish the 5G-system in Denmark, 2019, written by attorney-at-law (L) Christian F. Jensen, Danmark, 75 pages.

 
1721 Nedlastinger

 
625 Nedlastinger

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.


2830 Nedlastinger

Bård-Rune Martinsen: Vurdering av informasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern om helseaspekter ved stråling fra AMS (smartmålere), rapport, Martinsen Consultancy, 18. oktober 2018, Versjon 1.1. Kan brukes fritt.


Antall nedlastninger fra denne siden:
790 Nedlastinger

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som blant annet inneholder den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier:
Full tittel er
Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

Du laster ned dansk versjon gratis her:


1419 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 3.5.2019.)

 

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 2022. Kan kopieres fritt.


637 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 17.7.2019.)

 

5G-brosjyren STOPP 5G FØR 5G STOPPER DEG: Denne lille folderen er på ett A4-ark. Du kan skrive den ut i farger eller sort/hvitt, eller videresende PDF-fila til hvem du vil, trykke den opp, og dele den ut.


758 Nedlastinger

Fra rettsaken i Halden 19.-21. mai 2021

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har videresendt via YouTube fra tingretten i Halden på kanalen EMFacetsOpptakene vil bli liggende uredigert. (Vi vil fjerne “tomrommene” når vi rekker å få det gjort.)

Her finner du saksøkersidens ekspertvitners presentasjoner. Pek og klikk for å laste ned:

Else Nordhagens presentasjon

Odd-Magne Hjortlands presentasjon

Einar Flydals presentasjon
Einar Flydals manus

Magda Havas sin presentasjon (stor fil)

David O. Carpenters presentasjon

Saksøktes ekspertvitner brukte ikke noen skriftlig presentasjon eller lysark.

 

Noen historiske dokumenter der norsk helsepolitikk vedr. helsevirkninger fra EMF og el-overfølsomhet formes:

(De to dokumentene kan lastes ned. Men du må lete litt etter de rette knappene.)

NOU 1995: 20 Elektromagnetiske felt og helse. Forslag til en forvaltningsstrategi:
https://www.nb.no/statsmaktene/nb/ca23ca7fdde139fb202a813d16eac456?index=1#0

Statens helsetilsyns utredningsserie 4-97: El-overfølsomhet,
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031704037?page=9

Podcaster/Lydfiler: intervjuer og samtaler

Fra Thomas Hylland Eriksens blogg:

Episode 10. Einar Flydal, som kjenner telekom-industrien fra innsiden, forklarer hvordan fiberoptikk, satellitter og trådløshet er et produkt av nettverksøkonomien, og hva smarttelefonens dominans i våre liv har å gjøre med dette.

Episode 11. Samfunnsviteren Einar Flydal, som i episode 10 forklarte sammenhengen mellom overgangen til nettverksøkonomi, privatisering og smarttelefonens verdensherredømme, tar i denne episoden opp et enda mer omstridt tema, nemlig de potensielle skadevirkningene av elektromagnetisk stråling fra trådløse nettverk.

Radio Modum: Sommeren 2019 gjorde Radio Modum, en lokalradio i Buskerud, et par intervjuer med meg. Hvert av dem tar rundt 20 minutter:

Intervju nr. 1: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om hvordan elektromagnetisk stråling fra AMS-målere og 5G-nettet påvirker oss.mp3

Intervju nr. 2: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om elektromagnetisk stråling – Hva slags virkning har den på dyr? 

Intervju nr. 3: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om elektromagnetisk stråling